Nieuwsbrief week 14

Crisis: blijf vertrouwen

Het is vandaag zondag, de gebruikelijke rustdag. Maar méér dan ooit is het rustig op straat. De corona-crisis is zichtbaar en bijna tastbaar. Vanochtend niet samengekomen in onze vertrouwde Willibrorduskerk om samen met u eucharistie te vieren. Vreemd om dat mee te maken, maar ik houd mij liever aan de richtlijnen en ik blijf zoveel mogelijk thuis. Vanochtend de eucharistie meegevierd op de TV, waarin kardinaal Eijk voorging, en daarna me aangesloten bij de cirkel van gebed die op de tv te volgen is. Want de bisschoppen van Nederland hebben het initiatief genomen om van deze zondag een dag van gebed te maken. In deze tijd van onzekerheid en angst willen de Nederlandse bisschoppen, samen met KRO-NCRV, een krachtig signaal van hoop, troost en bemoediging geven aan de katholieke gelovigen in Nederland. Vandaag vormden zij met elkaar een cirkel van gebed, die via internet is te volgen. Elk uur bidt een van de van de bisschoppen vóór vanuit het eigen bisdom en het geheel wordt afgesloten met een vesperviering op de TV vanuit de St. Janskathedraal in Den Bosch. Zo zijn wij heel Nederland door geweest.
Ik vind het geheel best indrukwekkend en ik probeer zoveel mogelijk mee te bidden. Dat is ten slotte het enige wat ik kan doen: mijn eigen angsten en benauwdheden voorleggen aan de Heer en daarbij sluit ik ook in al die vragen en zorgen van anderen en van heel deze grote wereld.
Het evangelie van vandaag is het verhaal van de genezing van de blindgeborene: een van de grote verhalen uit het evangelie van Johannes (hoofdstuk 9). Jezus, zegt dat “de werken van de Vader in hem (de blindgeborene) openbaar gemaakt moeten worden”. Want de blindgeborene wordt door Jezus genezen en langzamerhand leert hij zien, letterlijk, maar vooral figuurlijk: hij leert zien met de ogen van het geloof en herkent in Jezus de Messias, die uiteindelijk alles nieuw zal maken en eeuwig leven geeft.
Dat verhaal speelt in vele bijdragen van de bisschoppen een rol. Ook in dit stukje. Want het is donker om ons heen: wij weten niet hoe het verder gaat, met mij, met ons, met de toekomst van heel deze wereld. De enige die licht kan geven in deze duisternis is God zelf. “Zegen ons met het Licht van uw ogen”, zing en bid ik dan ook maar veel deze dagen.
En ook bid ik tot Maria, in onze streken vanouds bekend als “Onze Lieve Vrouw ter Nood”. Zij is dat ook, misschien nu meer dan ooit. In dat andere verhaal van Johannes, de bruiloft van Kana, zegt ze tegen de leerlingen: “doe maar wat Hij u zeggen zal”. Uit die woorden spreekt een onmetelijk vertrouwen in Jezus. Om dat vertrouwen vraag ik God ook, voor mijzelf en voor U. Dat God zelf dicht bij ons blijft, als een enorme krachtbron, die wij juist in deze dagen van benauwdheid hard nodig hebben.
Het ga u allen goed en pas goed op uzelf en op elkaar.
pastor Herman Helsloot

 

OPROEP

Wanneer u mensen kent van wie u vermoedt dat zij ook prijs zouden stellen op het ontvangen van deze digitale Nieuwsbrief,
wilt u hen dan vragen om hun e-mail adres te sturen naar:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
dan voegen wij hen toe aan de verzendlijst!!

 

Nieuws uit de Kerkstraat

Woensdagavond kwart voor zeven. Het is nog licht, maar de schemering nadert. In de appelboom zingt ‘ons’ koolmeesje zijn liedje. Het is iedere lente weer afwachten welke kenmerkende roep je in de achtertuin tot laat in de zomer zult horen. Dit exemplaar herhaalt met ritmische precisie twee tonen, de eerste hoog de tweede een terts lager: Tie-det, tie-det tie-det!
Het hele tochtje naar de kerk wordt muzikaal begeleid door vogelgeluiden. Als ik mijn fiets op het kerkplein stal, kan ik kort genieten van de zang van maar liefst drie merels, die elk om het hardst zingen. Even lijkt de wereld weer zonder zorgen. Maar de reden dat ik hier op dit vreemde tijdstip sta, is de zorg die ons allen al weken bezighoudt en beklemt, de verspreiding van het Coronavirus. Op initiatief van de Raad van Kerken worden vanavond van zeven uur tot kwart over zeven alle kerkklokken geluid en de komende woensdagen ook, op hetzelfde moment, zolang de crisis aanhoudt. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.
In de toren maak ik alvast het klokkentouw los van de klok die altijd wordt geluid bij een uitvaart. Ik heb geen idee of er meer klokken geluid moeten worden, maar ik besluit me daar in mijn eentje niet aan te wagen. Misschien kan dat volgende week, samen met nog een klokkenluider. Op mijn horloge is het al zeven uur, maar net op tijd realiseer ik me, dat ik de zeven uurwerkslagen van de klok af moet wachten. Die volgen al snel en zijn duidelijk te voelen in de trilling van het touw. Dit is het startsein. De zang van de merels buiten wordt nu overstemd door de zware slagen van de klok. Ik hoop dat het iets van ‘hoop en troost’ mag geven aan mensen die op dit moment in afzondering zitten, met name allen die zo vlak bij de kerk wonen en die we tot voor kort regelmatig zagen en spraken.
Als ik weer buiten kom, is de schemering echt ingezet. Een gezin, vader, moeder  en dochtertje, komt net van het kerkhof afgelopen. We groeten elkaar en na een aarzeling vraagt de vrouw: “Hebt u net de klok geluid?” Ik antwoord bevestigend en leg uit dat het een initiatief betreft van alle kerken. ”Dus dat is het!”, zegt de man, “we waren al verbaasd, vanaf zeven uur hoorden we van alle kanten klokken luiden.” We zwijgen even. Dan zegt hij: “Mooi initiatief”, en met zijn drieën lopen ze het plein af, de avond tegemoet.

Marieke Hoetjes

 

Willibrordushuis elke ochtend bereikbaar

De komende weken willen we proberen om, met enkele medewerkers, iedere ochtend aanwezig te zijn in het Willibrordushuis. U kunt tussen 9-12 uur bellen naar 072 5330906, voor vragen, of een gesprek met een pastor of vrijwilliger. Het Stiltecentrum blijft ook, zolang dit toegestaan en mogelijk is, elke ochtend geopend.

Pastor Herman Helsloot,
Diaken Paul Bindels

 

Extra Nieuws

Oecumenische viering via RTV80 op Zondag 29 Maart

Beste parochianen

Op zondag 29 maart zal er om 10.00 u. te Egmond aan Zee een oecumenische viering worden gehouden,
die via RTV80 live zal worden uitgezonden.
Pastoor Rudolf Scheltinga van de OKK, dominee Saskia Ossewaarde van de PKN
en Lida Franse van de parochie Bron van Levend Water zullen de viering leiden
en Gert-Jan Mostert is de organist.
Er zullen geen gemeenteleden/parochianen in de kerk zitten….
Gezien de huidige situatie zijn we blij toch samen, verbonden in Christus, te kunnen vieren die zondag.

Namens de Oecumenische Werkgroep Egmond,

Lida Franse

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl