Nieuwsbrief week 17

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is een maandagmorgen en zoals tegenwoordig gebruikelijk is nemen Astrid Wittebrood en ik de gang van zaken door. De koffie en thee zijn al gezet en onder het genot hiervan delen we het wel en wee van onze parochie. Deze ochtend zal Astrid de achtergebleven spullen van pastor Paul Bindels verzamelen. Onlangs kwam pastor Paul nog even langs en is dit besproken. Te zijner tijd komt hij met een bus en zal deze spullen meenemen.
We nemen nog even de synodeavond van eind maart door en we zijn het er over eens dat het een goede, inspirerende avond is geweest. Pastor Ber Leurink noemde het zondag 3 april, aan het einde van de viering, ook nog op. Ook hij heeft het als een waardevolle avond gezien en de vraag die hij als volgt verwoordde “Wat uit je leven in de gemeenschap raakt je en wil je eigenlijk meenemen in de toekomst?” Wat pastor Leurink zo mooi vond is dat er vanuit ons geloof gepraat is, uit onze beleving en het was toekomst gericht. Ook dat er pijn is ging hij niet uit de weg, pijn in de kerk, pijn aan de kerk, het is de kunst om die pijn de juiste plek te geven, en niet in plaats te zetten vanuit onze geloofsbeleving. Ook dit was een mooie terugkijk op de avond.
Als Gerard en Ina komen binnen lopen denken we nog even gezamenlijk koffie te kunnen drinken maar niets is minder waar. Al heel rap komen de Tuinfluiters en is het aan Gerard om koffie te schenken. Beide Astrids bezetten tegenwoordig ieder een kantoor, Astrid Wittebrood zit in de achterste ruimte en ik kan, zolang er geen pastor op de maandag komt, in het voorste kantoor zitten. We hebben het maar riant voor elkaar.
Deze morgen staat voor mij in het teken van de kascontrole. De kascommissie is een paar weken terug gevraagd om alle stukken, aan de hand van een kascommissieleidraad, te controleren. Elk jaar weer is het een hele klus om alle benodigdheden bij elkaar te zoeken. Want wat willen zij weten, waar controleren ze op? De kleine kas is ’s morgens al geteld en die is op orde. Om 10 uur komt drie man sterk mijn kantoor binnen en onder het genot van (wederom) een kop koffie gaat de controle van start. De heren hebben al terdege hun voorbereidingen gedaan en komen met interessante vragen. Gelukkig heb ik de materie goed voorbereid en kan ik de vragen die ze stellen gewoon beantwoorden of digitaal op mijn scherm laten zien. Om half een kunnen de boeken en de computer gesloten worden en kunnen de jaarcijfers de volgende avond, tijdens de Overlegraad, gepresenteerd worden. Een week later worden de cijfers dan nog door het bestuur doorgenomen en indien zij akkoord zijn dan kan het jaarverslag naar het Bisdom gestuurd worden.
Tussendoor komt er een mededeling dat de buitendeur niet meer sluit. Terstond wordt de heer Limmen gebeld en die belooft langs te komen. Helaas moet toch de technische monteur aan geroepen worden want er is een mankement dat niet door Hans verholpen kan worden. Gelukkig is deze monteur in de buurt en kan dus snel langs komen en het euvel oplossen.
Verder kwamen die ochtend de tellers van het parochieblad. De bladen moesten weer per wijk geteld worden en later die week worden ze door de lopers bij u in de bus gedaan. Al snel kwamen er meerdere reacties, en dat is waar we om vragen. Mist u iets, ontbreekt er iets, laat het ons weten dan kunnen wij als redactie daar over nadenken. Zo kreeg ik ook de vraag waarom het rooster van de Corneliuskerk niet meer in het blad vermeld staat. Een hele terechte vraag, ook daar kunnen we weer over nadenken. De afgelopen maanden is het niet geplaatst omdat we het rooster al heel moeilijk konden vullen. Met het ontvallen van pastor Helsloot en het afscheid van pastor Paul Bindels wegens gezondheidsredenen zaten we echt wel een beetje met ons handen in het haar. Waar halen we voorgangers vandaan?
Gelukkig is het met de inzet van velen gelukt en zijn alle vieringen die gepland stonden “gewoon” doorgegaan. Zo veel dank aan alle voorgangers die het zo fantastisch gedaan hebben. Die er stonden alsof het niet anders was, die hun eigen weg wisten te vinden. Zo gaaf om dat te zien en mee te maken. We hopen van harte dat het de komende maanden met de invulling van het rooster een stuk makkelijker gaat. Echter weten we nu dat we, zonder dat we ons daar bewust van waren, met kunst en vliegwerk heel veel voor elkaar krijgen.
Dank aan allen die dit voor elkaar hebben gekregen!

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 24 april – 10.00 uur – Beloken Pasen
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In liefdevolle herinnering: Gré Kraakman – de Koning en Kees Kraakman, In liefdevolle herinnering: Henk Spaans en Atie Spaans-Kamp, In liefdevolle herinnering pastor Herman Helsloot
 • Woensdag 27 april – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 29 april – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 1 mei – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorgenger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Maria de Wildt-Tesselaar, Conny van der Zwaag-Henning, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Harry Klaver, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Donderdag 28 april
  19.45 uur: De kracht van poezie, Ds. E. Kooiman, Ter Coulsterkerk
 • Vrijdag 29 april
  15.00 uur: Commissie Waterput in de Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

Bijzondere Viering op Beloken Pasen

De oosters-orthodoxe kerken – ook wel Orthodoxe Kerk of Byzantijnse Kerk genoemd –
vieren het Paasfeest in 2022 op zondag 24 april.
Dat is dus op de zondag, waarop wij Beloken Pasen vieren.
Ook de mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne
en die hier in Nederland een onderkomen hebben gevonden, vieren dan Pasen.
Onze organist-dirigent Zana Naidionova heeft contacten met gevluchte Oekraïners.
Haar echtgenoot komt daar vandaan en een deel van zijn familie is naar Alkmaar overgekomen.
Zana heeft gevraagd of haar familie bij ons in de kerk de viering van Beloken Pasen mag bijwonen
en daarna bijeen mag komen in de Ontmoetingsruimte.
Uiteraard heeft het bestuur dit toegezegd. G
raag willen we de familie van Zana,
maar ook andere gevluchte volwassenen en kinderen uit Alkmaar en omgeving
welkom heten op zondag 24 april in de viering en na afloop in de Ontmoetingsruimte.
Op dit moment bereiden enkele vrijwilligers wat activiteiten voor voor de kinderen,
zoals paaseieren zoeken en knutselwerk.
Ook in de viering zal er aandacht zijn voor de gasten.
Pastor Mantje zal het Evangelie in het Kerkslavisch
en ook de voorbeden zullen deels in het Oekraïens worden gezegd.
We hopen dat ook veel parochianen deze viering bij zullen wonen,
zodat de Oekraïense gasten zich welkom en gesteund weten.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl