Nieuwsbrief week 17

Nieuws uit de Kerkstraat

Vanmorgen zijn de Bloemendames gekomen om de Paastuin op het priesterkoor op te ruimen. Vanuit de verte zag het er op Beloken Pasen nog goed uit, maar nu, een paar dagen later, is het mooitje er echt af. De tulpen staan nog rechtop, maar ze zijn verkleurd en verdroogd, de narcissen hangen slap. Voorzichtig zijn de vazen één voor één naar de Bloemensalon gedragen. Onderweg uitkijken voor de marmeren treden en proberen zo min mogelijk bloemblaadjes te strooien. Maar het ging met beleid en er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd. We besluiten ook de berkenhouten stammetjes met kaarsen weg te halen en de lamp die het berkenhouten kruis aanlicht. Het kruis zelf, met de witte sjaal, laten we nog even staan, de heren van de Klussenclub hebben daar zaterdag vast minder moeite mee. Bij de uitvaart van morgen zal dit symbool van verrijzenis niet misstaan.
Misschien is het sommigen van u niet eens opgevallen, maar sinds eind maart is het processiekruis met het witte corpus van biscuitporselein, dat in de absis stond, vervangen door een veel groter kruisbeeld. Op de vrijdag voor Palmpasen heeft de Klussenclub het vakkundig aan de ronde muur van de absis opgehangen. Daartoe moesten ze de steiger opzetten en twee flinke bouten in de muur vastzetten, waaraan het kruis vervolgens bevestigd werd. Het kruisbeeld komt uit de absis van de Adelbertuskerk in Egmond Binnen. Daar was het één van de laatste kunstvoorwerpen, die nog geen nieuwe plek gekregen hadden. Pastoor Bindels bedacht een manier om het via een voor de gelegenheid speciaal bevestigde hijsbalk en katrol van de muur te takelen. Dat viel niet mee want vooral het kruishout was erg zwaar. Met zijn bus bracht hij het corpus en het kruishout naar Heiloo en overlegde met de vaklieden van de Klussenclub. Het bleek mogelijk om het kruishout ‘af te slanken’, zowel in de dikte als in de lengte. Daarna werd het corpus er weer op vastgezet. Het geheel was nu zonder hijsconstructie op de steiger te tillen en te bevestigen. Uit de beschrijving in de lijst van kerkelijke kunst van het Catharijne Convent blijkt dat het corpus uit de tweede helft van de negentiende eeuw stamt. Waarschijnlijk heeft het ooit gehangen in de Rinnegommerkerk uit 1859 die na de bouw van de Adelbertuskerk in Egmond Binnen gesloten en in 1967 afgebroken is.
Uit de boedel van de Adelbertuskerk zijn nog enkele voorwerpen naar onze kerk overgeplaatst. Zo werd er op Witte Donderdag een zogenaamde ‘Tabor’ gebruikt om aan het einde van de viering de ciborie op te plaatsen. Voorheen gebruikten we daar een omgekeerde collecteschaal voor, maar nu dus een troon die daar speciaal voor gemaakt is. Ook kwam er een klein witgelakt houten tabernakel naar Heiloo. Pastoor Bindels wilde dat graag gebruiken als rustaltaar na afloop van de Witte Donderdagviering. Het idee ontstond om van de Gedachteniskapel tijdelijk een Sacramentskapel te maken met als middelpunt het witte tabernakel. Het bord met de gedachteniskruisjes vond voor even een plaats bij het Anthoniusbeeld en de tijdelijke Sacramentskapel (voór 2001 de Doopkapel) werd ingericht met twee bidstoelen en een staande godslamp.
Zo gaat het verhaal weer verder voor vele liturgische voorwerpen, die al meerdere keren van kerk zijn verhuisd en voor kerkelijke ruimten die van functie wisselen.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 25 april – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Dameskoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Wim de Backer, Gerard Schuijt, In dierbaren herinnering: Jan Ridderikhof, In herinnering aan Arie Schaap, Annette en overleden familie, Jac Verberne, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Joseph Brasseur en Catharina Munten en hun dochter Nelly, Joannes Rood en Catharina Veenboer, Annie en Arie Abbo
 • Woensdag 28 april – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 30 april – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Zondag 2 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden van De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning Wennekes, Maria de Wildt-Tesselaar, Conny van der Zwaag-Henning, Lies Lubke en overleden ouders, In liefdevolle herinnering Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Pierre Bussen

 

Extra Nieuws

Overlijdensbericht

Tot ons grote verdriet hebben we afscheid moeten nemen van pastor Bill van Schie,
die op de leeftijd van 75 jaar te Limmen is overleden.
Van 2001 tot 2008 was hij pastor in de parochiegemeenschappen van Heiloo en Akersloot.
Na zijn emeritaat bleef hij bij ons betrokken als voorganger en lid van de commissie ‘rond de waterput’.
Een jaar geleden werd bij pastor van Schie een ernstige ziekte geconstateerd.
De behandeling daarvan, inclusief een zware operatie vorig jaar september, leek in eerste instantie aan te slaan.
Begin dit jaar kwam de ziekte echter in volle hevigheid terug.
In de nacht van vrijdag 16 april is hij temidden van zijn gezin, overleden.
Bill was een vriendelijk en hartelijk mens,
hij straalde altijd optimisme uit en genoot van het leven.
Hij was oprecht geïnteresseerd in het levensverhaal van elke mens die hij ontmoette, hoe en waar dan ook.
Hij hield van reizen en nieuwe dingen ontdekken en heeft dat onder anderen als reisleider dan ook vele jaren gedaan. Enthousiast kon hij worden van een goed boek over theologie, geschiedenis of kunst, dat hij ergens had gevonden
en hij liet anderen in zijn enthousiasme delen in leesgroepen of middels een artikel in het parochieblad.
Hij was een inspirerende voorganger, die zijn gedachten altijd uitstekend kon verwoorden in de preek.

Wij allen zullen zijn hartelijkheid en enthousiasme enorm missen.
Pastor Herman Helsloot

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl