Nieuwsbrief week 18

Nieuws uit de Kerkstraat

In het voorjaar van 2001, toen we als parochiegemeenschap net de verbouwde Willibrorduskerk hadden betrokken, stapte een energiek en enthousiast heer het Willibrordushuis binnen. Hij stelde zich voor als Bill van Schie, gepensioneerd vlootaalmoezenier. Een jaar eerder, op zijn 55ste, was hij met pensioen gegaan, de gebruikelijke leeftijd bij de marine. Hij vertelde dat hij in dat jaar zijn hele boekenkast uitgelezen had en dat hij eigenlijk op zoek was naar een nieuwe uitdaging, een parttime baan in het pastoraat. En zo werd hij lid van het pastoraal team van de HAL (Heiloo, Akersloot en Limmen). Op 21 april 2001 installeerde deken Braakman hem als pastoraal werker in de Willibrordusparochie.
Vol enthousiasme ging Bill aan de slag. De vernieuwde kerk moest nog verder ingericht en hij kon zijn creativiteit op veel manieren kwijt.
Samen met pastor Helsloot bedacht hij de jaarthema’s zoals ‘Deur die openstaat’, het motto van een parochie als gastvrije herberg, een thema dat Bill na aan het hart lag. Hij organiseerde ontmoetingsavonden waarop hij parochianen vroeg naar hun visie voor de toekomst. Maar ook mocht hij graag praktisch bezig zijn. Zo hing hij door de hele pastorie de schilderijen op, keurig middels een flexibel ophangsysteem. Om de parochianen deelgenoot te maken van zijn belevenissen, begon hij die zomer wekelijks een stukje te schrijven voor de WeekCommunicatie onder de titel ‘Nieuws uit de Kerkstraat’.
Drie jaar later, begin 2004, overleed pastor Margot Strack van Schijndel van de Jacobusparochie te Akersloot. Bill bood direct zijn hulp aan en verlegde zijn werkterrein meer en meer naar Akersloot. Maar hij bleef ook met Heiloo verbonden en behield zijn werkkamer in de pastorie, tot op vandaag genoemd ‘de kamer van Bill’.
Vandaag 22 april, 20 jaar en één dag na zijn installatie in Heiloo, zijn we bijeen in de Corneliuskerk in Limmen om afscheid van Bill te nemen in een viering waarin pastor Jan Veldt voorgaat. Bill heeft zijn uitvaart nog zelf kunnen voorbereiden, iets dat hij vele jaren voor anderen heeft gedaan. Vóór in het liturgieboekje staat de tekst van Augustinus, waar Bill in de laatste uitgave van het parochieblad over schreef:

Het zijn slechte tijden
het zijn moeilijke tijden
dat zeggen de mensen tenminste.
Laten we liever goed leven
dan worden de tijden vanzelf goed.
Wij zijn de tijden.
Zoals wij zijn, zo zijn de tijden.
Waarom teleurgesteld zijn?
Waarom mopperen?
De wereld is slecht, ja zeker slecht.
Wat is er dan zo slecht aan de wereld?
Want de hemel, de aarde en het water zijn niet slecht
en alles wat daarin is, de vissen, de vogels
en de bomen ook niet,
al die dingen zijn goed.
Laten we dan liever goed leven
dan worden de tijden vanzelf goed.
Want wij zijn de tijden
Zoals wij zijn, zijn de tijden.

Augustinus, theoloog en denker (354-430)

Aan het begin van de viering leest zijn dochter een indrukwekkende brief voor van Bill, aan ons gericht. Hij noemt zichzelf een zondagskind, vrolijk en zorgeloos in zijn jeugd. Op zijn verdere levensweg werd hem veel geschonken, nu gaf hij het leven vol dankbaarheid terug aan zijn Schepper. Een tekst, geschreven door wijlen Dr. Thieu Wertenbroek, voormalig psychiater bij de Willibrordus Stichting, vormt de kern van zijn verhaal:

Ik heb genoten van zoveel
In dit verrukkelijk leven,
Al was verdriet ook wel mijn deel.
Ik nam het zo het werd gegeven.

Want al wat is, dat gaat voorbij.
Niets wat men liefheeft kan men houden.
Toch blijft de liefde slechts voor mij
De vaste grond om op te bouwen.

 

Vieringen

 • Zondag 2 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning Wennekes, Maria de Wildt-Tesselaar, Conny van der Zwaag-Henning, Lies Lubke en overleden ouders, In liefdevolle herinnering Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Pierre Bussen
 • Woensdag 5 mei – 09.30 uur
  Eucharistieviering i
 • Vrijdag 7 mei – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 9 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Herenkoor
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar en Johannes Bartholomeus de Wildt, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever,
  Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Hans Hageman, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman

Extra Nieuws

Paaspakket voor gezinnen

Gezinnen die via de Caritas eind vorig jaar een kerstpakket ontvangen hebben, zijn ook met Pasen niet vergeten.
Paaskaarten met kleine cadeaubon, voorzien van een lentegedicht
zijn door één van onze leden op de fiets door het hele dorp bezorgd.
Dat was best nog een zoektocht daar niet iedereen op een makkelijk vindbaar adres woonachtig is.
Door persoonlijke omstandigheden woont men soms in een noodonderkomen.
Zelfs als je daar wel geld voor hebt is een woning tegenwoordig, zeker in Heiloo, amper nog te vinden.
Het gedicht luidt als volgt:

Lentelicht
Tere kleuren
zoete geuren
lenteluchtjes
bloemenzuchtjes
Zelfs met mijn ogen dicht
is de lente licht.

Namens de CWH,
Theo van Diepen

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl