Nieuwsbrief week 19

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is ergens in maart als mij gevraagd wordt om een geheim te bewaren. Om wat voor geheim het gaat dat kom ik al snel te weten. Maar word ik blij van dit geheim? Gaat het me lukken om ruim 6 weken dit geheim, geheim te houden? Ik weet van mezelf dat ik in mijn enthousiasme af en toe uit de school klap dus eigenlijk had ik dit geheim niet willen weten. Maar o, wat is het een leuk geheim, en wat een eer als dat je overkomt!
Al anderhalf jaar wordt er in het geheim gewerkt aan de voordracht voor een oranje lintje/medaille voor Marieke Hoetjes. Bill van Schie had anderhalf jaar geleden geopperd dat Marieke na al die jaren in aanmerking zou moeten komen voor een lintje. De deadline voor 2021 was echter al voorbij maar voor 2022 kon de voordracht wel ingeleverd worden. Bill heeft hiervoor Martien den Blanken benaderd en samen met Astrid Wittebrood en Jeanne Wijnkoop werden de papieren ingevuld.
Het eerste verzoekformulier moet ingeleverd worden bij de gemeente, een gemeente ambtenaar bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Vervolgens ontvangt de aanvrager een digitaal voorstelformulier.
En dan wordt de hele procedure gestart en is het afwachten of en wanneer je te horen krijgt of de persoon in kwestie “goed” bevonden wordt. Begin dit jaar kwam dan eindelijk de brief waarin aangekondigd werd dat de voordracht geaccepteerd werd. Zelfs pastor Helsloot is, tijdens zijn ziekbed, hiervan op de hoogte gesteld door Astrid Wittebrood. Zo mooi dat hij dit nog heeft meegekregen want als er een persoon was die wist hoeveel ziel en zaligheid Marieke in haar werkzaamheden legt dan is dat pastor Helsloot.
Als bekend is dat de persoon in kwestie door de hele procedure is heen gekomen (via de gemeente medewerker, burgemeester, commissaris van de koning, het kapittel voor de Civiele Orden, de minister, en de koning) dan begint de pret. Alle mensen rondom de persoon in kwestie worden in het grootste geheim op de hoogte gebracht. Voor elke persoon die een lintje ontvangt mag een aantal gasten aangemeld worden, zodat men weet hoeveel mensen er naar de Witte Kerk zullen komen. Maar dan is nog de grote vraag: hoe krijg je de persoon in kwestie, op de werkdag voor Koningsdag, naar het gemeentehuis?
Dit jaar was er ook een onderscheiding aangevraagd voor mevrouw Dijkstra, vrijwilligster bij drie werkgroepen van de Willibrorduskerk (het Ontmoetingspastoraat, contactpersoon van het zieken triduüm en van de Ziekenzondag op Hemelvaartsdag). Ook mevrouw Dijkstra kreeg de eer toegewezen en ook zij moest met een smoes naar het gemeentehuis gelokt worden. Een heel complex gebeuren maar hoe mooi dat beide dames bij onze parochie horen. We konden mooi doen alsof de ene dame voor de andere dame heen ging. Dus Marieke dacht dat ze voor mevrouw Dijkstra uitgenodigd was om in de Witte Kerk plaats te nemen en mevrouw Dijkstra dacht dat ze voor Marieke was uitgenodigd. Voor ons natuurlijk hilariteit alom. Maar ook super spannend want hoe zouden beide dames reageren? Op het gemeentehuis aangekomen werd het beide dames al snel duidelijk dat zij beiden een lintje opgespeld zouden krijgen. Verbazing alom.
Dank aan pastor Bill van Schie die dit allemaal in gang heeft gezet. In het woordje van de burgemeester werd nog gerefereerd aan pastor Helsloot, zo jammer dat beide heren het niet meer hebben kunnen meemaken. Maar beide heren leven voort in onze herinneringen, en zolang die er zijn ben je niet vergeten.
Beide dames werd door de burgemeester de medaille opgespeld en met een mooi woordje en een bos bloemen werden zij, op dinsdag 26 april 2022, in het zonnetje gezet.
Beide dames, vinden wij, hebben het meer dan verdiend. Zoveel als zij als vrijwilligster hebben gedaan en nog steeds doen. Na afloop kwam een selecte groep bij elkaar in de Ontmoetingsruimte en onder het genot van koffie, thee en een broodje werd het hele gebeuren nog eens doorgenomen. Van Astrid Wittebrood ontving Marieke een mooie map zodat zij kan teruglezen hoe en wanneer, een en ander in werking is gezet. Later zullen hier de foto’s aan toegevoegd worden en tezamen met het koffertje met daarin de oorkonde, de medaille, het protocol en het lintje zal dit een mooie blijvende herinnering worden. En wij? Wij hoeven voorlopig geen geheimen meer te bewaren. Tenminste…..?

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 8 mei – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met De Brug
  Voorganger: Ph. Kint
  Gebedsintenties:
  Hans Hageman, Maria de Wildt-Tesselaar, Johannes Bartholomeus de Wildt, Jac Verberne, In dankbare herinnering: Wim de Baccker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Woensdag 11 mei – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 13 mei – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 15 mei – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: M. Nagtegaal
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Maria de Wildt-Tesselaar, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Maandag 9 mei
  14.00 uur: Parochiecoördinatoren overleg
 • Dinsdag 10 mei
  09.30 uur: Parochiebestuursvergadering in Akersloot
  10.30 uur: Ontmoetingspastoraat
 • Woensdag 11 mei
  19.30 uur: MOV-HALE te Limmen
 • Donderdag 12 mei
  19.30 uur: Zin in film: ‘Wit is ook een kleur’ Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

Beste Parochianen

Wat een prachtige verrassing is ons bereid!
Met zijn tweeën konden we de emoties die ochtend in Gemeentehuis en Witte Kerk
een beetje opvangen, want het was overweldigend.
Nog steeds worden we in het dorp gefeliciteerd door bekenden en onbekenden
en onze huizen staan vol bloemen.
Dank aan allen die onze voordracht hebben voorbereid
en dank voor alle gelukwensen, bloemen en kaartjes.
Het is onvergetelijk.
Tiny en Marieke

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl