Nieuwsbrief week 19

Nieuws uit de Kerkstraat

In deze onzekere tijd, waarin de omstandigheden snel wisselen en regels telkens worden aangepast, is het fijn als je af en toe iets kunt afronden waar je tevreden over bent. Zo konden we deze week als redactie het nieuwe Pinksternummer van het parochieblad naar de drukker sturen. De titel van het blad luidt ditmaal: ‘Dagen van afscheid’. Deze titel werd ons ingegeven door het afscheid van drie pastores. Van pastor Bill van Schie moesten we helaas voorgoed afscheid nemen, hij overleed op 17 april. Pastor Hudepohl en pastor Olling gaan beiden eind mei met pensioen.
Het blad was net ter perse gegaan, toen op 30 april plotseling bekend werd dat de pensionering van pastor Olling wordt uitgesteld. Op de website van de Corneliusparochie is daarover het volgende bericht te lezen:

Johan Olling blijft ook na Pinksteren nog een tijd pastor van de Corneliusparochie
De staf van het bisdom heeft Johan Olling gevraagd om ook na Pinksteren pastor te blijven van de Corneliusparochie. Dit zolang er nog geen opvolger is aangesteld en zeker tot na de feestelijkheden bij de opening van de herbouwde Corneliuskerk na de corona-pandemie. (eind 2021/begin 2022?)

Het parochieblad was dus net iets te snel klaar om met dit nieuws nog rekening te kunnen houden.
We hopen dat u als lezer daar begrip voor heeft.

Een ander bericht dat net te laat kwam voor het Pinksterblad is het onderstaande, dat ons via het bisdom werd gemeld. Het betreft de verruiming van het aantal kerkgangers voor kerkgebouwen met meer dan 300 reguliere zitplaatsen. De Willibrorduskerk heeft 400 reguliere zitplaatsen, dus vanaf dit weekend mogen wij 40 kerkgangers toelaten. Een kleine verademing in een roerige tijd.
Marieke Hoetjes

Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen

Kerken met meer dan 300 zitplaatsen, zoals de Bavokathedraal te Haarlem, kunnen naar 10% bezetting.
De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april 2021 maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn.

De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe, vinden de bisschoppen. In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covidcijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, maximaal 4 koorleden, reserveren, hygiëne enzovoort.

Vanaf het begin van de pandemie hebben de bisschoppen gezegd dat de kerk geen bron van besmetting mag worden. De bisschoppen zijn de parochies daarom dankbaar voor hun inzet om ook met de beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen het protocol zorgvuldig te blijven uitvoeren.

 

Vieringen

 • Zondag 9 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Herenkoor
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar en Johannes Bartholomeus de Wildt, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever,Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Hans Hageman, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 12 mei – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Donderdag 13 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Dames- en Herenkoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintentie:
  In liefdevolle gedachten Peter Greijer
 • Vrijdag 14 mei – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 16 mei – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met Vocaal Ensemble
  Voorgangers: P. Bindels en R. Hoogenboom
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar, Maria Adelaar-Schoemaker, Wim de Backker, Johannes Hendrikus Hageman

 

Extra Nieuws

Expositie Vijftig Dagen van Pasen

EXPOSITIE ‘VIJFTIG DAGEN VAN PASEN’ VAN MARGA JELLES in de Kerkstraat van het Willibrordushuis is deze expositie van Marga Jelles nog te zien tot 26 mei aanstaande.

Thema’s in deze expositie zijn: vrede, vriendschap, vreugde en vrijheid.
De opgestane Heer Jezus schenkt ons zijn vrede en vriendschap.
En Hij belooft voor zijn sterven en bij zijn Hemelvaart, de komst van de Trooster.
De komst van de Heilige Geest, de Trooster, vieren wij op de vijftigste Paasdag, op het Pinksterfeest. De Heilige Geest schenkt ons kracht, vreugde en vrijheid.

Als beeldend kunstenaar werkt Marga Jelles met Textiele Werkvormen.
Vaak figuratief en soms abstract. Zij maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen. Ze werkt vanuit haar inspiratiebronnen: de Bijbel, de natuur en de cultuur. Marga is lid van de kunstgroep KinK (kunst in de kerk), in de Protestantse Gemeente in Alkmaar.

Voor deze tentoonstelling heeft zij ook gebruik gemaakt van delen van oude kerkelijke gewaden, die ooit gedragen werden in de kapel van het psychiatrisch centrum Sint Willibrord in Heiloo.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl