Nieuwsbrief week 2

Nieuws uit de Kerkstraat

Sommigen van u zullen zich hem nog weten te herinneren, Henk Helsloot, die in onze parochie eind vijftiger jaren kapelaan was. Hij is 5 jaar actief geweest in Heiloo, waar hij zich met name heeft ingezet voor de jeugd. Zeer bekend werd de OPC (Oud Papier Club): jongeren die oud papier ophaalden, waarvan de opbrengst bestemd was voor eigen activiteiten en ook voor de missie en charitatieve doeleinden.
Nadat hij nog enkele jaren gewerkt had in het bisdom Haarlem, kreeg hij in 1967 van Mgr. Zwartkruis toestemming om naar Brazilië te vertrekken, om in dienst van het bisdom zijn priesterwerk daar voort te zetten. Henk Helsloot was erg onder de indruk van de armoede en ondervoeding van de kinderen en wist met gelden uit Holland een perceel van 7 hectare te bemachtigen. Hij ging aan de gang om de ergste nood voor die kinderen te ledigen door gebouwtjes te plaatsen waar de kinderen gewassen en gevoed konden worden en medische zorg konden krijgen. Op dit opvangcentrum komen inmiddels ruim 500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar.
In 2018 overleed ‘Padre Henrique’, maar zijn werk wordt voortgezet en regelmatig krijgen we als parochie een Nieuwsbrief van de Stichting ‘Handreiking over oceanen’, die het opvangcentrum vanuit Nederland financieel steunt. In de Nieuwsbrief van december 2020 staat onder andere het volgende te lezen:

‘Wij zijn familie’

Bovenstaand thema heeft meer dan ooit centraal gestaan voor het opvangcentrum in Capão Bonito bij het bieden van hulp aan de armste gezinnen in de stad, in een jaar waarin de verspreiding van het coronavirus grote aanpassingen vereiste.
Brazilië is één van de hardst getroffen landen in de wereld, betreffende het aantal besmettingen met het coronavirus. Vanuit het centrum wordt reikhalzend uitgekeken naar het beschikbaar komen van een vaccin tegen het virus dan wel een adequate behandeling van de ziekte die het veroorzaakt. Alleen dan zal het heersende gevoel van onveiligheid kunnen worden weggenomen.

Drastische maatregelen

Het Centrum heeft vanaf het begin van de pandemie gedaan wat in haar macht lag om de risico’ s op besmetting te beperken. Van overheidswege moest de dagopvang worden stopgezet, evenals de gezamenlijke activiteiten die op het terrein plaatsvonden, zoals cursussen en bijeenkomsten. Alleen de 24-uursopvang in het S.O.S.-huis, voor kinderen die door de rechter uit huis zijn geplaatst, kon doorgaan. Het Centrum beheert ook S.O.S.-huizen in andere regio’ s, evenals een apotheek, een dienstencentrum en opvanghuizen voor mensen met psychische aandoeningen. Deze centra zijn eveneens open gebleven; veel mensen hebben er voor hulp kunnen aankloppen.

Contact met kinderen en hun gezinnen

Na het noodgedwongen stopzetten van de dagelijkse opvang zijn er verschillende activiteiten ondernomen door de medewerkers van het Centrum, om het contact met de kinderen en hun gezinnen zo goed mogelijk in stand te houden. Er werd overgeschakeld naar digitale lessen en communicatie, maar omdat lang niet iedereen over een internetverbinding beschikt, zijn er – toen de overheidsmaatregelen dat eenmaal toelieten – wekelijks bezoeken aan huis gebracht. In beschermende kleding leverden de medewerkers (school)materialen af voor de kinderen en informatiefolders aan de ouders. Daar bleef het niet bij, want gesteund door de lokale gemeenschap (kerken, overheden en particulieren) konden er ook voedselpakketten worden samengesteld en gebracht. De stichting Handreiking over Oceanen heeft aanvullend de kosten voor beschermingsmiddelen voor haar rekening genomen. zoals mondkapjes en desinfectiegel.
Met zijn allen zorgden ze ervoor dat iedereen bereikt kon worden.
Op welke manier dan ook: het tonen van betrokkenheid, met de onderliggende boodschap dat niemand er alleen voor staat, vormde een bron van hoop in een bijzonder onzekere tijd.

Gezondheid

Nu 2020 ten einde loopt. bereiken ons berichten dat ook Brazilië helaas niet ontkomt aan een tweede golf. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn er enkele besmettingen geweest onder de medewerkers van het Centrum. In één van de huizen die het Centrum – buiten Capão Bonito – onder beheer heeft, zijn twee doden te betreuren geweest. De onzekerheden rond de verspreiding van het virus heeft al met al behoorlijk wat van het personeel gevraagd. Bewonderenswaardig is dat er, mét elkaar, op een positieve manier vooruit wordt gekeken en dat dit wordt uitgedragen naar de mensen voor wie de onzekerheden nog groter zijn.

Financiële positie

Het Centrum heeft zich ingespannen om haar medewerkers in dienst te houden, maar kon niet voorkomen dat enkele arbeidskrachten ontslagen moesten worden. Veel van de acties en evenementen die in andere jaren de nodige inkomsten brachten, konden dit jaar niet doorgaan en het is de vraag wat er besloten wordt over de hoogte van de subsidiegelden. Lichtpuntje is dat de opbrengsten uit de groentetuinen zijn gebleven, evenals donaties van bedrijven, organisaties en particulieren uit de regio.
De stichting is blij om te hebben bijgedragen aan het beperken van de gevolgen van de pandemie. Ze wil doorgaan met het ondersteunende werk voor het Centrum, waar voor zoveel kinderen. . . familie te vinden is.

Zo wordt overal ter wereld, vaak in zware omstandigheden, hard geknokt om projecten en gemeenschappen overeind te houden. En zo zijn we in deze dagen meer dan ooit met elkaar verbonden: ‘We zijn familie’.
Marieke Hoetjes
Voor informatie zie: www.handreikingoveroceanen.nl

Vieringen

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water heeft besloten
om alle kerkdiensten gedurende deze lockdown periode te laten vervallen.
Dat betekent dat niet alleen alle kerstvieringen komen te vervallen
maar ook alle diensten tot 19 januari 2021.
Ook andere bijeenkomsten zoals koorrepetities en vergaderingen worden tot deze datum afgelast.

Er worden dezer dagen wel vieringen opgenomen die via YouTube te zien zijn.
U krijgt daar bericht over.
Afgelopen zondag zijn in de Gebedsviering https://youtu.be/06lIt0ixxys
alle gebedsintenties voor de tot nu toe afgelaste vieringen genoemd bij de Voorbeden.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl