Nieuwsbrief week 20

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is zondagmorgen 4 juni 2000, een bewolkte maar toch zomerse dag. In de Moeder Godskerk is alles voorbereid voor een feestelijke viering. Pastor Wim van der Kooij, oud-pastoor van de Don Boscokerk in Alkmaar, was gisteren zaterdag 3 juni precies 50 jaar priester. Hij woont sinds zijn emeritaat aan de Stationsweg in Heiloo en viert zijn priesterjubileum vandaag in onze parochiegemeenschap. Het zangkoor oefent nog even, de boekjes met een speciale feestelijke liturgie liggen klaar. Pastoor van der Kooij heeft zelf de lezingen en liederen uitgezocht. De scène uit Johannes 21: de apostelen die na Pasen maar weer gaan vissen en na een mislukte poging op verzoek van Jezus opnieuw het net uitwerpen en dan wél een grote vangst hebben. De kerk is prachtig versierd met zijn lievelingsbloemen, rode anthuriums. Er is cake gehaald voor bij de koffie.

Vijf minuten voor aanvang van de viering komt pastor Helsloot alleen naar voren, nog in zijn nette pak en gaat achter de ambo staan. Het wordt stil in de kerk: “Beste parochianen, vanmorgen vroeg bereikte ons het droevige bericht, dat pastoor van der Kooij vannacht plotseling is overleden. Vandaag zou hij, zoals u weet, hier zijn 50-jarig priesterfeest vieren. Alles is voorbereid, zijn familie is overgekomen en hij verheugde zich er zeer op, zoals hij mij gisteravond nog vertelde. Het mocht helaas niet zo zijn…. Maar toch zullen we vandaag samen gaan vieren! We vieren zijn leven, zijn 50-jarig priesterleven”.

Het is zondagmorgen 1 mei 2022. De viering is net afgelopen. We lazen deze zondag uit Johannes 21, de scéne van de apostelen die weer zijn gaan vissen en dan Jezus ontmoeten op het strand. Met een klein groepje zitten we om tafel in de Kerkstraat. We overleggen met Zana over de liedkeuze voor de viering van zondag 22 mei aanstaande. Op die dag zouden we hier in de Willibrorduskerk het 40-jarig priesterjubileum van pastor Herman Helsloot vieren. Op 20 mei 1982 werd hij in de St. Martinuskerk in Zwaag tot priester gewijd door Mgr. Th. Zwartkruis. In een brief aan het parochiebestuur vroeg pastor Helsloot afgelopen najaar officieel of hij op 22 mei in een feestelijke eucharistieviering in de Willibrorduskerk voor zou mogen gaan en na afloop de kerkgangers zou kunnen trakteren op iets lekkers. Het heeft niet zo mogen zijn, maar toch willen we deze datum niet zomaar voorbij laten gaan. Hanny, Jeanne, Petra en Marijke zullen nu op die zondag voorgaan in een Woord- en Communieviering en zij zijn al een avond bij elkaar geweest om te overleggen. Vraag is echter welke vorm de viering zal krijgen, een herdenkingsdienst, een feest zonder jubilaris?

Het is Marius die ons aan bovenstaande gebeurtenis in 2000 herinnert. En dat zet de juiste toon voor het verdere overleg. We gaan een 40-jarig priesterleven vieren, waarvan er ruim 30 zijn doorgebracht in onze parochiegemeenschap. Een leven van toewijding. De keus van de liederen verloopt daarna vlot, ieder weet wel een lied waar Herman erg op gesteld was. En zo groeit het concept voor een bijzondere viering. Natuurlijk hopen we dat veel parochianen op zondag 22 mei aan de viering zullen deelnemen. Na afloop is er zoals altijd gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. En we gaan voor iets lekkers zorgen, zodat ook dit voornemen van pastor Helsloot uitgevoerd wordt!

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 15 mei – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: M. Nagtegaal
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Maria de Wildt-Tesselaar, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Woensdag 18 mei – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 20 mei – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 22 mei – 10.00 uur – gedenking 40-jarig priesterjubileum pastor Herman Helsloot
  Woord- en Communieviering met Dames- en Herenkoor
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Maria de Wildt-Tesselaar, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Cees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, Overleden familie Lammers, Maria van Poecke-Linssen, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen

 

 

Agenda

 • Woensdag 18 mei
  20.00 uur: Locatieraad Willibrordus
 • Donderdag 19 mei
  19.30 uur: Zin in film: ‘Le fils de l’Autre'(2012), Ter Coulsterkerk

 

 

Extra Nieuws

Pastor Mike Nagtegaal

Op zondag 15 mei zal pastor Mike Nagtegaal voor het eerst voorgaan in onze kerk.
Pastor Mike is op sinds december werkzaam
in de parochies H. Cornelius en Bron van Levend Water en woont in Limmen.
Op zaterdag 23 april is hij tot diaken gewijd.
We hopen dat hij zich in onze locatie thuis zal voelen!

 

Heiligverklaring Titus Brandsma

Titus Brandsma (1881-1942) werd als Anno Sjoerd Brandsma geboren in het Friese Oegeklooster (Bolsward).
Anno Sjoerd begon in 1898 zijn noviciaat in het Karmelklooster van Boxmeer. Na een studie filosofie in Rome wordt hij filosofiedocent in Oss.  In 1919 werd hij hoofdredacteur van het dagblad De Stad Oss en hij kreeg de leiding van de Handelsdagschool.
Dit was het begin van zijn grote inzet voor het katholiek onderwijs en katholieke journalistiek in Nederland.
In 1923 werd hij hoogleraar aan de net opgerichte Katholieke Universiteit Nijmegen, waar hij later rector magnificus van werd. In de jaren dertig had de Friese pater Karmeliet de gevaren van het nationaalsocialisme scherp in de gaten.
Als in 1940 het Duitse leger Nederland binnenvalt, heeft Titus Brandsma al geruime tijd in het openbaar een anti-nationaalsocialistische positie ingenomen.
In januari 1941 nemen de Nederlandse bisschoppen stelling tegen de nazi’s en de NSB en verboden zij alle lidmaatschap.
Als geestelijk adviseur van de R.K. Journalistenvereniging reist Titus per trein door het land om redacties van de katholieke pers te bezoeken vanwege een brief, dat de katholieke bladen “inzake de NSB-advertenties niet mogen toegeven als zij hun katholieke identiteit willen behouden”.
Deze brief bracht hij rond en lichtte hij persoonlijk toe.
Op maandag 19 januari 1942 werd Titus Brandsma door de Gestapo gearresteerd en naar de gevangenis van Scheveningen gebracht. Via Amersfoort en het Duitse Kleve komt Titus in concentratiekamp Dachau, waar hij op 26 juli 1942 een dodelijk spuitje krijgt toegediend.
De plechtigheden rond de heiligverklaring door Paus Franciscus van 10 personen, waaronder Titus Brandsma vindt op zondag 15 mei plaats in Rome.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl