Nieuwsbrief week 22

De liturgische kalender

Pasen is alweer een maand geleden. De Paastijd duurt zeven weken, vijftig dagen lang, tot en met Pinksteren en dit is de zesde week. Deze week vieren we Hemelvaart. Ook dit feest kunnen we niet vieren zoals we jarenlang gewend waren. Op deze dag zouden vele ouderen en zieken door vrijwilligers met een auto thuis opgehaald worden om de viering bij te wonen en daarna te genieten van een uitgebreide koffietafel. Toch is het belangrijk om ook dit feest te markeren en daarom zullen de mensen die uitgenodigd zouden worden in de dagen rond Hemelvaart een attentie thuisbezorgd krijgen.
Het is belangrijk om, juist ook in deze moeilijke tijden, de liturgische kalender, de feesten en rituelen zo goed mogelijk vast te houden. Dat geeft steun, brengt goede herinneringen boven en voedt de hoop. In het boekje ‘Bidden in tijden van beproeving’ dat wij onlangs van de bisschoppen ontvingen vond ik onderstaand artikel.

De betekenis van gebed en ritueel in tijden van de corona-crisis door Anselm Grün
Bidden heeft voor mij tijdens een crisis twee betekenissen. Door te bidden richt ik mij tot God. De blik op God verruimt mijn horizon. In het gebed voel ik me door God aanvaard en gedragen. Dat geeft mij houvast en geborgenheid midden in een crisis. Ik kan mijn situatie persoonlijk in het gebed bij God neerleggen. Daardoor wordt zij anders. Of ik kan psalmen bidden en zal daarbij ervaren dat de psalmen in toepasselijke beelden mijn persoonlijke situatie en de noden van mijn dierbaren tot uitdrukking brengen. Zo draag ik in mijn gebed onze wereld naar God opdat hij haar verandert en heel maakt.
De tweede betekenis is de voorbede. Ik bid niet alleen persoonlijk tot God. Ik bid voor andere mensen, voor mijn familieleden en bekenden, dat zij niet door het virus getroffen worden. Ik bid voor de artsen en verpleegkundigen, dat zij voldoende kracht mogen vinden om hun werk te kunnen doen. En ik bid om een einde van de crisis. Wanneer ik voor anderen bid, geeft mij dat hoop voor de mensen. Het gebed toont mij ook vaak wat ik zelf voor de zieken kan doen. Tijdens het gebed schieten mij vaak woorden te binnen die ik aan de ander zou kunnen zeggen of schrijven. En ik vertrouw erop dat de ander in Gods goede handen is. De mensen voor wie wij bidden, voelen zich door ons gebed gedragen. Dat neemt hun eenzaamheid weg. Ze merken midden in hun alleen-zijn doordat wij bidden dat wij en God van hen houden.
Rituelen geven een goede structuur aan ons leven. Het gevaar is dat wij gewoon de tijd laten passeren. Maar zo’n vormeloosheid is niet goed voor ons. Ze neemt alle energie van ons weg. Rituelen scheppen een heilige tijd, een tijd die aan God en aan ons toebehoort. In rituelen gaat de hemel boven ons open. Ons leven krijgt een nieuwe wijdheid. En wij voelen Gods heilzame tegenwoordigheid. Rituelen scheppen een thuis. Juist alleenstaande mensen hebben rituelen nodig om zich thuis te kunnen voelen. Door onze rituelen raken we onze wortels, de levens- en geloofskracht van onze voorouders. Die voorouders hebben in tijden van oorlog, armoede en ziekte houvast in hun rituelen gevonden. Doordat wij dezelfde rituelen vieren merken wij: wij zijn in deze crisis niet alleen. Wij gaan op in de gemeenschap met allen die lang voor ons moeilijke tijden in het geloof doorstaan hebben. Dat geeft ons hoop en optimisme, dat ook wij deze crisis goed door zullen komen.

U kunt het boekje met bijdragen van verschillenden auteurs, bestellen via www.adveniat.nl .
Ik wens u vrede en allen goeds voor de komende week.

Pastor Herman Helsloot

 

Nieuws uit de Kerkstraat

Misschien hebt u hem al zien staan, een forse metalen paal, precies naast de rand van het labyrint bij de voordeur van het Willibrordushuis. Twee weken geleden hebben de heren van de Klussenclub de stoute schoenen aangetrokken en hebben zij het straatwerk opengebroken. Er werd een diep gat gespit en er is beton gestort in een bekisting. Dit alles om de paal een stevig te verankeren. Ook werd een kabel in de gegraven sleuf gelegd. Met de betonboor werd een gat in de fundering gemaakt waar de kabel doorheen getrokken werd. Vandaag gaan ze verder met het karwei. De kabel moet binnen verder getrokken worden om hem te kunnen verbinden met een mechaniek. Met dit mechaniek tenslotte zal voortaan de voordeur automatisch geopend kunnen worden, zodat bezoekers van buiten, met één druk op de knop de deur kunnen openen. Voor alle bezoekers, met of zonder rollator of rolstoel, zal dit een hele verbetering zijn. De deur gaat nu zwaar open en het is ook niet altijd mogelijk om hem vast te zetten met de klink. ’s Winters is dat te koud, vooral met veel wind en zomers is het vaak te warm. Deze week komt de firma die het mechaniek gaat plaatsen en inregelen. Best spannend of het allemaal naar wens gaat werken.
De laatste dagen is het ook best spannend geweest met welke nieuwe richtlijnen het bisdom zou komen. In de Alkmaarsche Courant van 15 mei stond al een hoopvol stuk, maar aan het eind van die dag lazen we op de website van het bisdom dat de regels pas op zijn vroegst op 23 mei bekend worden gemaakt. Toch zijn we hier al aan het nadenken over de mogelijkheden. Naar verluidt mogen we na Pinksteren weer vieringen houden met maximaal 30 aanwezigen en na 1 juli met maximaal 100. In voorbereiding daarop moeten alle beschikbare zitplaatsen, met 1,5 meter tussenruimte, in de kerk worden aangegeven. Dat is nog een heel gepuzzel. Bovendien moeten er veilige looproutes zijn, die elkaar niet kruisen. Zo langzamerhand groeit een plan, waarmee we eerst 30 en later 100 mensen veilig hopen te kunnen herbergen. 30 mensen is natuurlijk heel weinig en het aantal is inclusief voorganger, en ander ‘personeel’. Daarom is het idee nu om voor deze vieringen kaarten uit te geven die persoonlijk kunnen worden opgehaald. Zodra een en ander goed is voorbereid zullen we u op de hoogte stellen via de Nieuwsbrief, de WeekCommunicatie en de website.
Intussen zorgt diaken Paul Bindels ervoor dat er iedere week een viering wordt opgenomen in onze regio. De opnames worden meestal op zaterdag gemaakt zodat de viering op zondag bekeken kan worden. Dit is een behoorlijk succes gebleken. De viering van de Vijfde zondag van Pasen vanuit onze Willibrorduskerk, is intussen 286 keer bekeken zag ik net. De volgende viering vanuit onze kerk wordt op de vroege morgen van Pinksteren opgenomen, zodat hij in de loop van de Pinkstermorgen online te zien zal zijn. Pastor Herman Helsloot en diaken Paul Bindels zullen dan voorgaan en de muzikale omlijsting wordt verzorgd door Zana Naidionova en het Vocaal Ensemble. Dat is iets om naar uit te kijken!
Marieke Hoetjes

 

Gebedsintenties

 • Donderdag 21 mei, HEMELVAARTSDAG:
  Overleden familie Lammers
  Anton van der Heijden
 • Zondag 24 mei
  Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever
  Arie en Annette Schaap en overleden familie
  Johannes Hendrikus Hageman

Extra Nieuws

Misintenties

Sinds begin maart zijn er geen reguliere zondagsvieringen meer gehouden in onze Willibrorduskerk.
Daarmee is ook het voorlezen van de misintenties, in bijzijn van alle zondagse kerkgangers, gestopt.
Inmiddels heeft pastor Helsloot op verschillende zondagen de Eucharistie gevierd,
in aanwezigheid van diaken Paul Bindels of een enkele andere aanwezige.
Enkele van deze vieringen zijn op camera vastgelegd en waren via YouTube te zien.
Alle tot nu toe opgegeven misintenties zijn in deze vieringen genoemd.
Dit zal ook de komende zondagen gebeuren.
U kunt er van verzekerd zijn dat reeds opgegeven intenties zullen worden genoemd.
Wanneer u op een later tijdstip, als de reguliere vieringen hervat kunnen worden,
uw opgegeven intentie nogmaals wilt laten noemen,
dan kunt u dit natuurlijk bespreken met mevrouw Karin van Rooijen.
U kunt een mailtje sturen naar misintenties@rk-bronvanlevendwater.nl of even bellen naar 5330906.

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl