Nieuwsbrief week 24

Nieuws uit de Kerkstraat

Het past precies rond zes aaneen geschoven tafels in de Ontmoetingsruimte: tien zitplaatsen gemarkeerd door een vrolijk gebakje. Ina heeft ons vanmorgen uitgenodigd voor het Beraad Gemeenschaps Opbouw. Onlangs kregen de contactpersonen van de betreffende werkgroepen een briefje met de tekst ‘Onze laatste bijeenkomst was op 6 oktober 2020. Er is in de tussenliggende tijd veel gebeurd. Het wordt geen vergadering, maar even een gezellig koffierondje en er is gelegenheid om elkaar iets te vragen of mee te delen’.
Hoewel we maar met zijn tienen zijn, is toch bijna elk van de 15 werkgroepen vertegenwoordigd. Door lichamelijke ongemakken zijn er helaas de laatste jaren veel mensen uitgevallen. Groepen zijn kleiner geworden, taken zijn door anderen overgenomen en sommige mensen zijn spontaan aanspreekpunt geworden voor meerdere werkgroepen. “Ik doe het met alle liefde”, zegt een vrijwilligster die op dit moment maar liefst drie petten op heeft.
Als ieder heeft genoten van het gebak en een eerste kopje koffie en gezellig wat heeft bijgepraat, stelt Ina voor om een rondje te doen, zodat iedereen kan vertellen hoe het met zijn of haar werkgroep gaat. Als eerste vertelt Afra over de kerkwerksters. Sommige ploegjes werden wel erg klein en daarom is besloten om van vier naar drie wat grotere ploegen te gaan. De kerk wordt nu eens in de vier weken gestoft en gezogen en het is geweldig dat dit nog steeds door eigen mensen gedaan kan worden.
Elly is nieuw in dit beraad. Zij is sinds een jaartje de gastvrouw op vrijdagochtend. Ze helpt Karin met het opnemen van intenties en verzorgt koffie voor de kapelgangers en iedereen die binnenloopt. Naast haar zit Jan, die de buitenwerkers vertegenwoordigt. Op maandagochtend worden klussen rond het kerkgebouw en in de pastoorstuin opgenomen. Deze ploeg is aardig op sterkte. Dat geldt niet (meer) voor de Tuinfluiters die op donderdag het kerkhof bijhouden. Soms zijn ze maar met drie en dan kun je geen grote klus aanpakken. Versterking is zeer gewenst!
Christine vertelt op haar beurt over de werkgroep Huiswerk. Iedere woensdagochtend wordt er schoongemaakt in de Kerkstraat, Ontmoetingsruimte en toiletruimte. Onlangs zijn er via het Vrijwilligers Informatie Punt twee Eritrese dames aangemeld. Zij komen nu met heel veel plezier iedere week helpen en voelen zich thuis. Ze genieten van het koffiedrinken én van het gesprek aan de koffietafel. Punt van zorg is het boenen van de linoleum vloeren. Dat is zwaar werk, je moet de machine in bedwang kunnen houden. Jeanne zal dit bespreken in de volgende vergadering van de locatieraad.
Gerard verzorgt op maandag en woensdag het gastheerschap en ook de bevoorrading van de keuken is in zijn handen. Vooral op de woensdag is het druk, maar hij geniet er zichtbaar van. Nel heeft de leiding van de Bloemengroep overgenomen. De kunstbloemen die zijn aangeschaft voldoen prima. Voor Pinksteren worden nieuwe arrangementen gemaakt. Ad meldt dat de Klussenclub iedere zaterdag wel weer wat te doen heeft. Er staan altijd wel verzoeken in het Klussenboek, kleine reparaties worden uitgevoerd, de goten moeten bijgehouden en lampen vernieuwd.
Zo komt ieder rond de tafel aan het woord. Het is bijzonder dat er ondanks alle krimp optimisme heerst. Men is trots op het geleverde werk en probeert samen naar oplossingen te zoeken, die zich soms uit onverwachte hoek gewoon vanzelf aandienen. Zo lukt het ons allemaal nog steeds het schip drijvend te houden. Maar het zou gaaf zijn als er ook eens een kapitein aan boord zou klimmen, die vol enthousiasme passagiers en bemanning zou leiden, bemoedigen en inspireren.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 

 • Zaterdag 11 juni – 19.00 uur
  Woord- en Communieviering met El Shaddai
  Voorganger: K. Kint
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=dhJRQiYTM8I
 • Zondag 12 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=Akw_NlQA1wk
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Marcel Meijering, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Woensdag 15 juni – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 17 juni – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 19 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: T. Perez
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=6p1_Ne064Ms
  Gebedsintenties:
  Miep Luijckx, Wim Kager, In dankbare herinnering: Wim de Backker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Maria van Poecke-Linssen, Johannes Hendrikus Hageman, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, In liefdevolle herinnering: Henk en Lolkje Beke en Saar Kreemers, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Weekend 18-19 juni
  Jubileum weekend 50 jaar Jacobuskerk Akersloot
 • Zaterdag 18 juni
  15.00 uur: Vrijwilligersmiddag Willibrorduskerk

 

 

 

Extra Nieuws

VRIJWILLIGERSWERK zonder taak

Straks worden hier eindelijk weer na een lange onthoudingsperiode alle vrijwilligers van onze parochie in het zonnetje gezet. Zonder hun soms onzichtbaar werk is het reilen en zeilen in onze parochie niet mogelijk. Of het nu samen in een groep is, of een enkeling, die haar taak getrouw vervult, iedereen is belangrijk. En onze parochie is zeker ieder persoonlijk dankbaar.

Werk is er altijd om onze gemeenschap als kerk te laten bloeien en groeien. Een groep wil ik ook hier in het zonnetje zetten. En dat is de groep die trouw ieder woensdag en vrijdag achter in de Moedergodskapel bij elkaar komt. En niet alleen in eigen belang. Centraal staat het bidden voor de gemeenschap van onze kerk, dat we verbonden zijn met God en de mens, de mens binnen en buiten onze kerk, voor al de zorg om geloof geloofwaardig te maken en uit te dragen.

Is dat nou vrijwilligerswerk? Hoor ik nu denken. Ja, en nog meer. Het staat voor iedereen open om door de kracht van het gebed de mensen van binnen en buiten de kerk te bereiken en in geloofsgemeenschap te verbinden.

Dat willen we toch … en ieder is er voor uitgenodigd mee te doen.
een parochiaan

 

JACOBUSKERK AKERSLOOT 50 JAAR

Dit jaar vieren we het 50-jarig jubileum van de Jacobus de Meerdere kerk op 18 en 19 juni .
De feestelijke viering is op zondag 19 juni om 10.00 uur. Voorganger: Deken Franklin Brigitha.
In de kerk wordt een tentoonstelling gehouden met als thema terugblik op 50 jaar kerkgebouw en kerkgemeenschap.
Openingstijden van de tentoonstelling zijn: zaterdag 18 juni van 13 tot 17.00 uur en zondag na de feestelijke viering tot 16.00 uur.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl