Nieuwsbrief week 24

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is nog vroeg, maar de deur van de Mariakapel, de dagkapel van de Jacobuskerk in Akersloot, is al los. Het eerste dat bij binnenkomst opvalt is een kazuifel-standaard waarop een blauwe mantel hangt voorzien van allerlei grote en kleine zakken. De betekenis daarvan wordt even later uitgelegd door een lid van de locatieraad. De mantel verbeeldt de figuur van Maria. Omdat er op dit moment geen intentieboek in gebruik is, kunnen mensen dagelijks, wanneer de Mariakapel geopend is, een zelfgeschreven briefje in één van haar mantelzakken steken. Iedere zondag worden de zakken geleegd en de intenties bij de voorbeden genoemd. Een gaaf initiatief.
In de kerk is alles voorbereid voor de viering van vanmorgen, zondag 30 mei. In deze viering zal pastor Henk Hudepohl voor het laatst voorgaan in zijn functie van pastoraal werker, samen met zijn collega’s. In de banken liggen de vieringboekjes al klaar, op elke beschikbare zitplaats één of twee boekjes. De sfeer is warm, mede door de prachtige aanlichting. Tijdens de lock-down, toen de kerk twee maanden gesloten was, is nieuwe verlichting aangebracht. Vijf ‘kroonluchters’ met ieder zeven bollampen mochten uit de gesloten Adelbertuskerk te Egmond Binnen worden gehaald. Twee daarvan zijn in z’n geheel links en rechts van het priesterkoor opgehangen. De overige bollampen zijn, los van elkaar, verspreid in de kerk gehangen. Dat had best wat voeten in de aarde. De steiger moest speciaal gesteld worden wegens de aflopende vloer en de bedrading moest onder de dakbalken weggewerkt worden. Maar het LED-licht is prachtig zacht van kleur en het betekent ook nog eens 80% besparing aan energiekosten.
De scheidend pastor meldt dat er ook nog een dimmer geplaatst gaat worden en dat de oude verlichting hard aan vernieuwing toe was: de bakelieten armaturen waren vergaan en ook de bedrading had zijn beste tijd gehad. Dit had op de duur tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Op de vraag hoe hij zich nu voelt, bij zijn afscheidsviering, antwoordt hij met een brede lach: “Het kan nooit zo erg worden als vannacht in mijn dromen! Ik kwam hier in de sacristie en ik had mijn sloffen nog aan. Bovendien was ik mijn gewaad vergeten, dat lag ergens in Egmond, maar er was geen tijd om het nog te gaan halen. Mijn papieren was ik ook nog kwijt, kortom het kan nu alleen maar beter gaan!”
En inderdaad, het wordt een mooie en ook gedenkwaardige viering: als vanouds gaan de HALE-pastores Henk Hudepohl, Johan Olling en Herman Helsloot gezamenlijk voor, nu met pastor Paul Bindels als hoofdcelebrant. Pastor Hudepohl heeft de lezingen uitgekozen en gaat daar in zijn preek dieper op in. Kernpunt is, dat het in de kerk niet gaat om de ‘bedienaren’, zoals de voorgangers, de organisten, de koren, maar dat het gaat om de Eeuwige en zijn volk. Daarnaast is vertrouwen geven en vertrouwen hebben een levensbehoefte. Deze samenvatting is natuurlijk totaal ontoereikend, maar u kunt de preek nalezen op onze website www.rk-bronvanlevendwater.nl, waar ook de YouTube opname van hele viering te vinden is.
Aan het eind van de dienst spreekt Martien den Blanken de toekomstig emeritus toe namens alle parochianen en overhandigt hij Henk en zijn vrouw Erna een bon voor een culinair avondje uit. De locatieraad Jacobus heeft voor enkele verrassingen gezorgd. Een mand met lekkernijen uit het dorp wordt aangeboden en daarna wordt Henk gevraagd mee te lopen om ‘iets’ te onthullen. Het blijkt het grote gietijzeren kruis te zijn dat enige tijd geleden van zijn sokkel op de begraafplaats is gewaaid. Het kruis is schitterend opgeknapt en voorzien van goudverf. Het zal tegen de buitenmuur van de kerk worden geplaatst. En dan krijgt Henk een eenmalige uitgave van de vroegere parochieblad ‘Akersloot Onderweg’ uitgereikt, als ‘Liber Amicorum’ vol met bijdragen van de Akerslootse gemeenschap.
Als tenslotte de zegenbede is uitgesproken en het slotlied heeft geklonken krijgen alle kerkgangers de gelegenheid om op afstand Henk en zijn vrouw gedag te zeggen en kunnen zij, als cadeau, een donatie doen in de bus met opschrift ‘Artsen zonder Grenzen’. Voor ieder staat een klein flesje wijn klaar, met daaraan een kaartje: ‘Leuk dat je er was!’

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 13 juni – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Marcel Meijering, Johannes Hendrikus Hageman, Piet Appelman en zegen over zijn gezin, In liefdevolle herinnering: Kees Jan Sprenkeling
 • Woensdag 16 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 18 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 20 juni – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang leden Dameskoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Harry Schilder, Wim Kager, Jac Verberne, Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Harry Klaver, Uit dankbaarheid voor overleden ouders: Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, In dierbare herinnering: Atie Spaans-Kamp, In liefdevolle herinnering: Kees Jan Sprenkeling

Agenda

 • Dinsdag 15 juni
  14.00 uur: Vergadering parochiebestuur

 

Extra Nieuws

Weer meer kerkgangers toegestaan

Met ingang van 5 juni geldt voor grotere kerkgebouwen (met meer dan 300 reguliere zitplaatsen),
dat maximaal 15 procent van het aantal zitplaatsen kan worden benut,
waarbij nog steeds geldt dat de gelovigen onderling anderhalve meter afstand moeten kunnen houden.
Ook de andere basisregels uit het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’,
zoals bijvoorbeeld de regels over vooraf reserveren, communie uitreiken,
hygiëne en het dragen van mondkapjes blijven onverkort gelden.
Voor de Willibrorduskerk betekent dit dat er vanaf 5 juni 60 kerkgangers welkom zijn!!

 

Tentoonstelling in de Kerkstraat

Deze hele zomer is in de Kerkstraat van het Willibrordushuis een tentoonstelling te zien
met schilderijen van Margriet Vegter. Bijbelverhalen zijn daarbij haar inspiratiebron.
Iedere werkdag is het Willibrordushuis open tussen 9-11.30 uur.
“Als kind had ik al bij vertellingen en het voorlezen mijn fantasieën.
Misschien ben ik daarom tekenlerares geworden.
Zo wist ik ook in de tekenlessen de fantasie van de leerlingen te prikkelen.
De bijbelverhalen, van thuis uit meegekregen,
boeien mij nog steeds en zijn mijn inspiratiebronnen.
Met het bekijken van de schilderijen en met de daarbij horende teksten,
neem ik U/jou dus ook mee met de verhalen uit de Bijbel.”
Margriet Vegter, lid van KINK, Kunst in de Kerk

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl