Nieuwsbrief week 24

Slotwoord viering Pinksteren

Aan het eind van de viering op Eerste Pinksterdag in de Willibrorduskerk, waarin pastor Herman Helsloot samen met pastor Nico Mantje en diaken Paul Bindels voorging, sprak pastor Helsloot diaken Bindels toe met de volgende woorden:

Aan het slot van deze viering wil ik het woord richten tot jou, Paul.
Vorig jaar, 2019 op Hemelvaart, kon ik verheugd meedelen dat de Bisschop van Haarlem besloten had om jou voor twee dagen per week te benomen als diaken in onze parochie Bron van Levend water.
Op Pinksteren ging jij samen met mij voor het eerst voor in deze kerk. Dat was veelbetekenend en ik gaf jou, naast een rugzak en een plattegrond van Heiloo, een kaars van onze parochie mee om het vuur van Pasen, het licht van Christus, te verspreiden en uit te dragen. Dat doe ik straks weer.
Het was de bedoeling dat jij aanstaande zaterdag 6 juni samen met anderen tot priester gewijd zou worden. Dat is vanwege de coronacisis niet doorgaan. Maar groot is mijn vreugde dat ik dit jaar, alweer op Pinksteren, mag meedelen dat ruim een week geleden bekend is geworden, dat jij op zaterdag 4 juli tot priester gewijd zal worden in de kathedraal van Haarlem, dit keer niet een groep, maar alleen. De dag daarna, zondag 5 juli, zal jij je eerste mis doen hier in Heiloo. Dat herinnert mij aan mijn eerste mis voor mijn parochie, ook op Pinksteren, nu 38 jaar geleden in Zwaag. Ik feliciteer je oprecht bij voorbaat.

Dat betekent dat wij de komende weken druk bezig zullen zijn met de voorbereidingen, hoewel niet zo uitbundig als wij dat graag hadden gewild, want zoals het zich nu laat aanzien, zullen wij maar 100 mensen mogen uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn.
Het parochiebestuur en de locatieraad hadden al langer nagedacht over een cadeau van de parochie voor jou. Op 25 augustus en op 1 september vorig jaar zijn de kerken van Egmond Binnen en Egmond aan Zee gesloten. Dat betekende dat de hele inventaris opnieuw moest worden opgenomen voordat het parochiebestuur de verantwoordelijkheid van de hele inboedel officieel kon overnemen. Bij die inventarisatie door het Catherijnenconvent van alle liturgische voorwerpen kwam er o.a. een kelk tevoorschijn, een kelk met een lange geschiedenis, want hij is maar liefst 145 jaar oud. Hij is in 1875 gemaakt voor pastoor Wouterlood, die o.a. pastoor was in de St. Martinuskerk van Oudeschild op Texel en die in 1911 in Vlaardingen is overleden. De kelk ging in 1915 naar zijn neef pastoor M.M. Nolet, die uiteindelijk pastoor werd in de Martelaren van Gorcumparochie in Amsterdam.
Deze in zijn tijd bekende pastoor overleed op 90-jarig leeftijd als emeritus-pastoor in 1981. De kelk ging toen naar zijn opvolger in de Martelarenparochie: pastoor Piet de Reus, die in een ver verleden als neomist benoemd was als kapelaan in Egmond Binnen. Pastoor de Reus werd kort daarna benoemd in Bussum, waar ik in 1984 ook als pastor ging werken en zijn huisgenoot werd. Na anderhalf jaar overleed Piet de Reus in april 1986 (34 jaar geleden) in Bussum. Ik had als huisgenoot nogal wat te maken met de nalatenschap van Piet de Reus, maar deze kelk kwam daar niet in voor. Bij de inventarisaties van de kustschatten van Egmond Binnen kwam deze kelk tot mijn verrassing te voorschijn. Piet had hem waarschijnlijk gegeven aan pastor Wim Klück, die een goede vriend van hem was.
Op de lobben van die kelk staan zes afbeeldingen, o.a. van Petrus (niét die van Paulus), van Dominicus (niét van Franciscus) en van St. Maarten.
Alles overwegend was het besluit van het parochiebestuur gauw genomen. Het bestuur besloot deze kelk aan jou te geven, nadat hij door Simon Peek helemaal gerestaureerd en opgeknapt was. Het is een waardevol geschenk, misschien niet zozeer letterlijk, maar wel figuurlijk, vooral door de geschiedenis die hij heeft meegemaakt. De namen van drie priesters staan erin gegraveerd. Jouw naam staat als 4e naam genoteerd in de kelk. Moge hij jou vergezellen op je levensweg en dat jij die kelk veel mag gebruiken in je eucharistievieringen samen mét en vóór de gemeenschap die aan jou zorgen zal worden toevertrouwd.

 

Nieuws uit de Kerkstraat

We zijn inmiddels 10 weken verder en we hebben het met elkaar gered! Het zijn hele bijzondere weken geweest waarvoor we iedereen willen bedanken. Dank aan al degenen die langs zijn geweest om te informeren hoe het met ons gaat, die een kaarsje hebben aangestoken, die een kaartje hebben gestuurd, die bloemen hebben gegeven, die koek langs hebben gebracht, die een envelopje in de bus hebben gedaan met een bijdrage aan de collecte, maar ook aan de bankoverschrijvingen waarbij vele malen gemeld werd dat het om gemist collecte geld ging. Maar ook dank aan de mensen die alle weken de enveloppen met daarin de misboekjes en de nieuwsbrieven hebben rond gebracht, de mensen die het Parochieblad hebben verspreid, de kosters die aanwezig waren tijdens een uitvaartdienst, de kerkwerkers die het hele gebouw weer tip top in orde hebben gebracht, de tuinmannen/vrouwen die elke week weer zorgen dat de begraafplaats op orde is, de mensen van kantoor, de pastores, de coördinatoren die achter de schermen keihard door gewerkt hebben. Er was een verrassing bedacht voor de mensen die zich voor Hemelvaartsdag hadden aangemeld, en enkelen zijn op pad gegaan om alles rond te brengen. Kortom DANK voor alles!
Astrid Wiebering-Vlaar

 

Kaarten voor de zondagvieringen in juni

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, mogen de vieringen na 1 juni weer voorzichtig opgestart worden. Volgens het protocol van het bisdom mogen er in de maand juni maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn in een viering. Daarom worden er reserveringsbewijzen uitgegeven voor deze vieringen. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven om een viering in juni bij te wonen, kunt u slechts voor één van de vier vieringen een reserveringsbewijs afhalen, voor 1 of maximaal 2 personen. U kunt van dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni persoonlijk langskomen in het Willibrordushuis om de kaart te halen tussen 9-12 uur.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 7 juni– 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaart vereist, zie hierboven)
  Voorganger: H. Helsloot en P. BindelsGebedsintenties:
  Joop Stroomer, Annie Schut-Zijp, Martha Groen-Groot, Tony van Sante-van Laarhoven, Marijke Barendse-Broers, Lies Lubke en overleden ouders, Fenny de Koning-Wennekes, Johannes Hendrikus Hageman
 • Zondag 14 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaart vereist, zie hierboven)
  Voorganger: H. HelslootGebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Tony van Sante-van Laarhoven, Johannes Hendrikus Hageman, Overleden familie Lammers, Piet Appelman en zegen over zijn gezin

 

Agenda

 • Dinsdag 2 juni
  20.00 uur: Locatieraad Willibrordus
 • Donderdag 4 juni
  10.00 uur: Pastores team Heiloo
  10.00 uur: Kosterbijeenkomst
  19.30 uur: Parochiebestuur en Parochieraad Cornelius, Ontmoetingsruimte
  20.00 uur: Kostersbijeenkomst

 

Extra Nieuws

Week Nederlandse Missionaris

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor arme en kwetsbare mensen wereldwijd. Gedreven door geloof en rechtvaardigheidsgevoel gaan missionarissen en missiewerkers op pad. Zij geven zekerheden in Nederland op om elders in de wereld lijden te verlichten. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al vijftig jaar!

Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

De Pinksteractie is een jaarlijkse collecteweek en één van de belangrijkste pijlers van de Week Nederlandse Missionaris. Het belang wordt onderkend door de Nederlandse Bisschoppenconferentie, die het heeft aangemerkt als één van de drie jaarlijkse A-collectes, een bestemmingscollecte waarbij de wekelijkse collecte komt te vervallen.
De Bisschoppenconferentie heeft tot eind mei de vieringen afgelast. De WNM ondersteunt dit besluit. Daarmee komt de Pinksteractie (en de collecte) in de week van Pinksteren te vervallen.
Maar natuurlijk kunt u wel doneren aan de Week Nederlandse Missionarissen en wel door uw gift over te maken op IBAN: NL30RABO0171211111 of te doneren via de website https://www.weeknederlandsemissionaris.nl/steun-en-doneer/

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl