Nieuwsbrief week 25

Nieuws uit de Kerkstraat

Het was ongeveer een week vóór het overlijden van pastor Helsloot. Dagelijks viel er een lading kaarten en brieven op de deurmat en als de post al was geweest, kwamen er soms nog mensen langs om zelf een kaartje in de bus te doen. Als er even een rustig moment was en pastor Helsloot niet sliep of verzorgd werd, konden we hem de post geven en helpen bij het openmaken. Soms kon hij zelf lezen, vaak ook lazen we de herinneringen en wensen voor. Het deed hem erg veel. Je zag dat hij zich de afzender voor de geest haalde en in stilte afscheid nam van die parochiaan, kennis of vriend. Meestal moesten we daarna de kaarten uitstallen en de enveloppen weggooien. Op een ochtend was er ook een kaart bij van het comité Ziekentriduum. Toen hij die gelezen had was hij lang stil en vroeg me daarna om een stukje plakband. Ik zag dat hij de enveloppe met zijn naam en adres vast bleef houden. “Is een paperclip ook goed?”, vroeg ik. Dat was goed en met de paperclip zette hij de kaart en enveloppe stevig aan elkaar. Toen ik hem vragend aankeek zei hij: “Het Ziekentriduum en ik moeten altijd bij elkaar blijven!”
Enkele weken geleden maakte het comité Ziekentriduum met pijn in het hart bekend, dat besloten is om te stoppen met het organiseren van het jaarlijkse Triduum. Vandaag zijn we met velen uitgenodigd om een periode van 90 jaar af te sluiten. De grote zaal van het klooster van Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de Hogeweg is de plaats van samenkomst. Irma van Loon en Hanny Kaan heten ieder persoonlijk welkom en we zoeken een plaats aan één van de vele ronde tafels. Overal bekende gezichten uit Heiloo en omstreken. Na de koffieronde neemt Hanny het woord. Ze legt uit dat een dergelijk driedaags evenement helaas niet meer te realiseren is. Zowel het aantal deelnemers alsook het aantal vrijwilligers is afgenomen en de corona-stilstand van twee jaar heeft het laatste zetje gegeven. Ze spreekt de hoop uit dat parochies nu zelf initiatieven zullen nemen op dit gebied.
Vervolgens richt Hanny een dankwoord aan alle groepen die betrokken waren bij dit bijzondere gebeuren. Na al het voorbereidende werk begon de eerste actie altijd op de zondag van de Heilooër kermis. Na de mis kwamen sterke jongens naar de grote kapel om alle banken los te maken en naar buiten te dragen, waar ze onder zeil gingen. De heren kregen daarna een lekker kermisbiertje. Dan kwam de vervoerploeg om de container met tuinstoelen en (in het begin) vele bedden leeg te halen en alles te installeren in de kapel. De eerste jaren bleven sommige zieken ook overnachten. Deze ploeg droeg ook zorg voor het verrijden van de rolstoelen en andere werkzaamheden. De keukenploeg voorzag ieder gedurende drie dagen van het nat en droog inclusief lunch, de laatste jaren met aardbeien en slagroom, een traktatie van pastor Helsloot. Dan was er de verpleegstersgroep, allen dames met grote ervaring als ‘zuster’. Vandaag zitten zij gezellig samen aan één tafel. De koren, die hun medewerking verleenden, de voorgangers, de coördinatoren in de parochies, de chauffeurs, de mensen die voor entertainment zorgden, de gastheren en –dames van Onze Lieve Vrouw ter Nood, allemaal passeren ze de revue.
Het Ziekentriduum was bestemd voor het hele dekenaat Alkmaar, maar de organisatie lag vooral in handen van mensen uit Heiloo en Egmond en in 2012 nam pastor Helsloot de ‘geestelijke’ leiding over van pastor Knol. Eerstgenoemde sloot helaas het tijdperk van 90 jaar af. Met een brief van de bisschop waarin hij allen dankt voor de inspiratie, moed en troost geschonken aan ouderen en zieken, besluit Hanny haar toespraak. Het Comité zal niet meer bijeenkomen, maar kijkt in grote dankbaarheid terug naar die dagen van samen vieren, van gezelligheid en ontmoeting. Als klein teken daarvan is er straks voor ieder die dit door zijn of haar inzet mogelijk heeft gemaakt een herinneringskaarsje. Maar eerst is er tijd voor gezelligheid en ontmoeting en veel heerlijks dat geserveerd wordt door de cateraars van het heiligdom.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 19 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: T. Perez
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=6p1_Ne064Ms
  Gebedsintenties:
  Miep Luijckx, Wim Kager, In dankbare herinnering: Wim de Backker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Maria van Poecke-Linssen, Johannes Hendrikus Hageman, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, In liefdevolle herinnering: Henk en Lolkje Beke en Saar Kreemers, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Woensdag 22 juni – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 24 juni – 09.30 uur
  Gebedsviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 26 juni – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering
  o.l.v. parochianen
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=IxqSF7LxRTI
  Gebedsintenties:
  Hans Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dankbare herinnering: Gerard Schuijt, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Peter Greijer, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Extra Nieuws

Benoeming Priester-Assistent

Na een lange zoektocht en gesprekken met de bisschop, gezien de grote nood aan priesterlijke ondersteuning, zal per 1 juli 2022 priester Igno Osterhaus benoemd worden als priester-assistent van onze regio, inclusief Limmen.
Hij was pastoor van de Emmaüs parochie in Amsterdam West, is pas met pensioen, maar wil graag onze regio ondersteunen.
Hij zal binnenkort kennismaken met het bestuur en de leden van de locatieraden van Bron van Levend Water, het pastoraal team en parochieraad van Limmen.
Via het parochieblad stelt hij zich aan u voor.
U zal hem zeker ergens in de parochies ontmoeten.
Met de benoeming van priester Igno Osterhaus hoop ik dat de regio een nieuwe periode tegemoet gaat om mét elkaar het Kerk- zijn gestalte te geven.
Ik wens hem veel zegen, inspiratie
en een prettige samenwerking met allen!

Deken Franklin Brigitha

 

Adelbertusfeest

Zondag 26 juni viert de Abdij van Egmond het feest van de heilige Adelbert.
Er is er om 07:00 uur de eerste viering op de Adelbertakker met voorganger pastor Nico Mantje en om 10:00 uur een plechtige Eucharistieviering waarin em. bisschop van Luyn (voorheen bisschop van Rotterdam) zal voorgaan.
Bijzonder is dat na deze viering een processie over de St. Adelbertusweg naar de Abdij zal trekken met de relieken van Adelbert, zoals 1100 jaar geleden zijn gebeente ook werd overgebracht.

U bent van harte welkom deze bijzondere viering mee te vieren en de processie – de biddende stoet mee te lopen.
Als u met de processie meeloopt is het verstandig om lopend naar de Adelbertakker te gaan en uw fiets of auto al bij de Abdij te zetten of u gaat na afloop nog even lekker wandelend naar de Adelbertakker om uw fiets of auto op te halen.

Met vriendelijke groet, Abt br. Thijs

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl