Nieuwsbrief week 25

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is de week van de kaart uitgifte. Heel benieuwd zijn we hoe dat zal gaan en of de nieuwsbrief wel door een ieder goed gelezen is. Die dinsdag zit Marieke achter in de Kerkstraat aan een tafeltje. De 1,5 meter kan op deze manier goed nageleefd worden. Om 9 uur zien we de eerste mensen al komen. Keurig sluiten zij aan in de rij en voor alle vieringen, die gehouden worden in juni, worden kaarten opgehaald. Er zijn vier kleuren kaarten uitgegeven, voor elke viering een andere kleur. Maar voordat men een kaart heeft moet er eerst het nodige ingevuld worden. De naam van de ontvanger wordt voor op de kaart geschreven en er is een lijst waar wij zelf ook de namen opschrijven. De achterzijde van de kaart moet verder thuis ingevuld worden en op de dag dat men naar de viering komt moet deze, ingevuld, aan de koster gegeven worden. Want heeft u op die dag klachten dan is toch het verzoek thuis te blijven. Hoe vervelend dit ook is. Verder krijgt men een protocol mee, uitgegeven door het Bisdom, met het vriendelijke verzoek dit thuis door te lezen. Aan het einde van de ochtend komt Marieke in kantoor en weet te vermelden dat iets minder dan de helft van de kaarten al uitgegeven is.
Op woensdag zit Gerard in kantoor, donderdag Jeanne Wijnkoop en vrijdag zit Alie Spaans in de Kerkstraat aan de koffietafel, niet in kantoor want dan wordt het daar te druk. Karin is op alle vrijdagochtenden in kantoor aanwezig, speciaal voor het aannemen van misintenties.
Alie komt al voor 9 uur binnen, ze heeft er zin in. Ondergetekende is nog druk aan het stofzuigen en aan het poetsen maar uiteraard is de koffie al klaar. Eerst maar aan de koffie en als de koffie goed en wel op is, komt de eerste parochiane al aan lopen. We zijn blij haar te zien want het was al enkele weken geleden. Deze mevrouw komt voor Karin en wat zijn wij verbaasd bij het vernemen van haar leeftijd..….94 lentes telt deze mevrouw, dat hadden wij niet verwacht en het is haar niet aan te zien. Na het opgeven van de misintentie kan zij zo door lopen naar Alie voor een kaart. Aangezien Alie net een mevrouw aan de telefoon heeft, voorzie ik de dame van 94 van koffie.
Goed en wel zit zij aan de koffie en daar komt de heer Lammers aanlopen. Heer Lammers is een van de filmers die de vieringen de afgelopen weken heeft gefilmd. Hij komt de camera alvast ophalen zodat hij nog even de ins en outs tot zich kan nemen. Want dit is de eerst keer dat er gefilmd wordt met parochianen in de kerk. Ook dit is weer even spannend, hoe gaat dit, hoe is het geluid? De opnames kunt u terugvinden via de website van www.rk-bronvanlevendwater.nl via de youtube link die daar op geplaatst is. Heer Lammers moet even wachten want Paul, de beheerder van de camera, zit samen met Zana in de Ontmoetingsruimte om wat zaken door te nemen. Ook hij krijgt een kop koffie in zijn handen gedrukt. Ondertussen loop ik heen en weer. Er komen mensen voor pastor Helsloot om een begrafenis door te nemen. Voordat zij goed en wel zitten staat ook voor hen een pot koffie klaar. Als ik langs Alie loop, zie ik dat ze het toch aardig bedrijvig heeft. Ze is gelukkig niet voor niets gekomen. Als ik haar dat zeg, zegt zij te snappen waar wij al onze info voor de nieuwsbrieven vandaan halen. Ze had een heleboel verwacht maar dit niet….wat een drukte, wat een gezelligheid, en dat op deze vrijdagmorgen! Voor haar de eerste keer dat ze op deze manier een ochtend mee draait.
Het is mooi te kunnen vermelden dat voor de eerste viering nu het maximale aantal kaarten uitgegeven is. 30 Mensen zullen deze eerste viering mogen bijwonen. Dit geldt voor alle vier vieringen in juni, mocht u voor de andere 3 vieringen nog een kaart willen ophalen dan kan dat. Alle ochtenden zit ondergetekende in kantoor.
Sinds donderdag 4 juni mogen enkele mensen uit Overkerck, sinds de lock down, weer naar buiten en verbaasd zijn we als we een van onze vaste parochiane weer binnen zien komen. Een flinke zwaai, een lach op haar gezicht…..wat fijn om haar weer te zien. Ze loopt het Stiltecentrum in en daar blijft zij een tijdje. En het is goed, het is goed dat deze mevrouw weer haar vrijheid heeft, want wat zal zij dat, net zoals heel veel andere mensen, gemist hebben. Niet doen wat je eigenlijk zou willen doen is voor niemand leuk. Het enige dat we hierop kunnen zeggen is, dat een ieder in het zelfde schuitje zit. Dat geeft enige troost. En het is goed dat we binnenkort weer meer mensen kunnen/zullen zien, wij kijken er weer naar uit.

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

 

Vieringen

 • Zondag 14 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaarten vereist, zie hieronder)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, Tony van Sante-van Laarhoven, Johannes Hendrikus Hageman, Overleden familie Lammers, Piet Appelman en zegen over zijn gezin, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Jan Hoetjes, Catharina Hoetjes-Erkamp en zoon Piet
 • Zondag 21 januari – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaarten vereist, zie hieronder)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Harry Schilder, In dierbare herinnering: Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Overleden ouders Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp, Johannes Hendrikus Hageman, Pierre Bussen, Rinus de Winter en zegen over zijn gezin, Jeroen Patrick Bonhoff

Agenda

 • Maandag 15 juni
  Redactievergadering parochieblad

 

Extra Nieuws

Kaarten voor de Junivieringen

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, mogen de vieringen na 1 juni weer voorzichtig opgestart worden. Volgens het protocol van het bisdom mogen er in de maand juni maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn in een viering. Daarom worden er reserveringsbewijzen uitgegeven voor deze vieringen. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven om een viering in juni bij te wonen, kunt u slechts voor één van de vier vieringen een reserveringsbewijs afhalen, voor 1 of maximaal 2 personen. U kunt op werkdagen persoonlijk langskomen in het Willibrordushuis om de kaart te halen tussen 9-12 uur.

 

Wijding en eerste mis van Paul Bindels

Onlangs is bekend geworden dat diaken Paul Bindels op zaterdag 4 juli aanstaande door bisschop Jan Hendriks tot priester gewijd zal worden in de kathedraal van de H. Bavo te Haarlem. Er kunnen bij deze plechtigheid, volgens de huidige regels, slechts 100 mensen aanwezig zijn. Paul heeft deze mensen, zijn familie, zijn vrienden en relaties, persoonlijk uitgenodigd. We hopen dat de wijding opgenomen en uitgezonden zal worden, zodat parochianen toch gelegenheid hebben om het, zij het virtueel, mee te beleven.
De volgende dag, zondag 5 juli, zal Paul voor het eerst voorgaan in een eucharistieviering, en wel in de Willibrorduskerk om 10 uur. Het is zijn wens om zoveel mogelijk parochianen de gelegenheid te geven deze viering bij te wonen. Voor deze viering geldt een maximum van 100 aanwezigen. Daarom zijn er voor deze viering reserveringsbewijzen nodig. U kunt de komende weken persoonlijk een reserveringsbewijs voor ‘de eerste mis van Paul’ afhalen bij het secretariaat in de Willibrordushuis. Elke werkdag-ochtend is het secretariaat geopend van 9-12 uur. Per persoon worden hoogstens 2 reserveringsbewijzen uitgegeven. Het ligt in de bedoeling om ook van deze viering op 5 juli opnames te maken, zodat de feestelijke dienst door nog meer parochianen en belangstellenden kan worden meebeleefd.
Wij wensen Paul oprecht toe dat hij vreugde en vervulling mag vinden in zijn levenskeuze voor het priesterschap en namens ons allen feliciteer ik hem van harte met zijn wijding.
Pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl