Nieuwsbrief week 26

Nieuws uit de Kerkstraat

Extra aandacht, extra Kerkbalans ivm coronacrisis

We zijn inmiddels 10 weken verder en onze kerken hebben de afgelopen periode alles op alles gezet om parochianen te voorzien van de nodige informatie. Zij die niet naar de kerk konden komen kregen wekelijks een enveloppe met hierin de nieuwsbrief en een missaaltje in de bus. Dit werd zeer gewaardeerd en wij waren minstens net zo blij met de mensen die week in week uit deze enveloppen bij de mensen bezorgd hebben.
Woensdags kwam Marieke met alle benodigdheden in kantoor: een stapel brieven, een stapel oude enveloppen, een stapel missaaltjes en een stickervel. Gerard heeft al die weken heel wat brieven zitten insteken. Sticker met naam werd op de enveloppe geplakt en op donderdags kwamen de dames weer om hun stapel op te halen en te bezorgen bij de mensen. Per 1 juli, wanneer er weer 100 mensen naar de kerk kunnen komen, zullen we de in principe bezorging van de enveloppes stopzetten. Maar mensen die graag toch de enveloppe willen blijven ontvangen, kunnen dat melden bij het secretariaat, dan gaan we er voor zorgen. De mensen die beschikken over een computer en internet kregen wekelijks de nieuwsbrief, via het door hun opgegeven mailadres, toegestuurd.

Verder hebben we het voor elkaar gekregen om de vieringen van de afgelopen weken op te nemen en de digi mensen onder ons konden via een link, vermeld in de nieuwsbrief en geplaatst op de website, de vieringen bekijken. Het was en is mooi te zien dat zoveel mensen meedenken en Omzien naar elkaar. En hiermee komen we op het volgende item:

In het begin van dit jaar heeft u de Kerkbalans informatie ontvangen en het thema van dit jaar is “Omzien naar elkaar”. Zoals u kon lezen in de folder is dit, middels een peiling onder kerkgangers, de belangrijkste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best.

Maar juist het omzien naar elkaar heeft de afgelopen tijd een heel andere vorm gekregen. Wij konden niet op de manier samenkomen zoals we gewend waren/zijn en we hebben ons echt afgevraagd of wij als kerk of parochie toch mochten rekenen op de bijdragen van onze parochianen, zodat we kunnen blijven omzien naar elkaar.
Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar brengt ook extra kosten met zich mee, die onze parochie zonder aarzelen voor haar rekening heeft genomen. Mede om die reden is er door Actie Kerkbalans bedacht om in juni extra aandacht te vragen voor Kerkbalans.
En deze oproep zetten wij weer door naar u en vragen u na te denken wat de kerk u waard is.

Op moment van schrijven is de eerste viering, met 30 aanwezige parochianen, in de Willibrorduskerk gehouden met de voorgangers pastor Helsloot, pastor Mantje en diaken Bindels. We kunnen terug kijken op een mooie viering en aankomende zondag zal de eerste viering zijn waar de communie uitgereikt mag worden. Hiervoor is, met hulp van Paul Bindels, een zogeheten ‘hoestscherm’ in elkaar gezet. Hier zal de pastor achter staan en met behulp van een pincet de communie uitreiken. Het zal vreemd zijn en we zullen er aan moeten wennen maar met uw hulp en medewerking gaat dit het ‘nieuwe’ normaal worden.
Met zijn allen zijn wij in staat hier mee om te gaan en daar waar nodig steken we de helpende hand toe en zien we om naar elkaar.
Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering-Vlaar

 

Vieringen

 • Zondag 21 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaarten vereist, zie hieronder)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Harry Schilder, In dierbare herinnering: Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Overleden ouders Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp, Johannes Hendrikus Hageman, Pierre Bussen, Rinus de Winter en zegen over zijn gezin, Jeroen Patrick Bonhoff
 • Zondag 28 juni – 10.00 uur
  Eucharistieviering met cantor/organist (kaarten vereist, zie hieronder)
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Uit dankbaarheid ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijk van Hans Spaans en Alie Spaans-Kraakman, In dierbare herinnering: Atie Spaans-Kamp en Kees Kraakman, Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Marijke Barendse-Broers,
  Voor levende en overleden familie Kuijpers, Jac Verberne, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Johannes Hendrikus Hageman, Cornelia Johanna Maria van der Meer

Extra Nieuws

Kaarten voor de Junivieringen

Zoals u in de vorige Nieuwsbrief hebt kunnen lezen, mogen de vieringen na 1 juni weer voorzichtig opgestart worden. Volgens het protocol van het bisdom mogen er in de maand juni maximaal 30 kerkgangers aanwezig zijn in een viering. Daarom worden er reserveringsbewijzen uitgegeven voor deze vieringen. Om zoveel mogelijk mensen gelegenheid te geven om een viering in juni bij te wonen, kunt u slechts voor één van de vier vieringen een reserveringsbewijs afhalen, voor 1 of maximaal 2 personen. U kunt op werkdagen persoonlijk langskomen in het Willibrordushuis om de kaart te halen tussen 9-12 uur.

Wijding en eerste mis van Paul Bindels

Onlangs is bekend geworden dat diaken Paul Bindels op zaterdag 4 juli aanstaande door bisschop Jan Hendriks tot priester gewijd zal worden in de kathedraal van de H. Bavo te Haarlem. Er kunnen bij deze plechtigheid, volgens de huidige regels, slechts 100 mensen aanwezig zijn. Paul heeft deze mensen, zijn familie, zijn vrienden en relaties, persoonlijk uitgenodigd. We hopen dat de wijding opgenomen en uitgezonden zal worden, zodat parochianen toch gelegenheid hebben om het, zij het virtueel, mee te beleven.
De volgende dag, zondag 5 juli, zal Paul voor het eerst voorgaan in een eucharistieviering, en wel in de Willibrorduskerk om 10 uur. Het is zijn wens om zoveel mogelijk parochianen de gelegenheid te geven deze viering bij te wonen. Voor deze viering geldt een maximum van 100 aanwezigen. Daarom zijn er voor deze viering reserveringsbewijzen nodig. U kunt de komende weken persoonlijk een reserveringsbewijs voor ‘de eerste mis van Paul’ afhalen bij het secretariaat in de Willibrordushuis. Elke werkdag-ochtend is het secretariaat geopend van 9-12 uur. Per persoon worden hoogstens 2 reserveringsbewijzen uitgegeven. Het ligt in de bedoeling om ook van deze viering op 5 juli opnames te maken, zodat de feestelijke dienst door nog meer parochianen en belangstellenden kan worden meebeleefd.
Wij wensen Paul oprecht toe dat hij vreugde en vervulling mag vinden in zijn levenskeuze voor het priesterschap en namens ons allen feliciteer ik hem van harte met zijn wijding.
Pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl