Nieuwsbrief week 27

Nieuws uit de Kerkstraat

Heel wat jaar geleden zei mijn dochter op een keer: “Mam, nu snap ik waarom je het zo leuk vindt bij de parochie. Het is net Timmerdorp!” Ze had meegeholpen om de kerstspullen van zolder te tillen en had daarna een kopje koffie meegedronken in de Kerkstraat. Daar maakte ze kennis met een heel stel vrijwilligers, allemaal druk in de weer met de voorbereiding van het kerstfeest. Ze zag dat er naast de weekendvieringen heel wat meer gebeurde in een parochie en dat velen er vol overgave een vrijwilligerstaak vervulden en ook gezelligheid vonden bij elkaar.
Precies deze sfeer wordt meesterlijk onder woorden gebracht in het boek ‘Buiten dienst’, geschreven door de Alkmaarder Anton Stolwijk. Wanneer hij op een zaterdagavond langs de Josephkerk aan de Singel fietst hoort hij de klokken luiden en ziet hij de deuren open staan. Hij hoort het orgel, de viering staat op het put van beginnen en hij twijfelt of hij naar binnen zal gaan. Jeugdherinneringen komen boven, aan het kerkbezoek met het hele gezin, aan zijn vader, die bij het bisdom werkte. Op een doordeweekse dag gaat Anton terug en komt er achter dat de Josephkerk op het punt staat om verkocht te worden aan een projectontwikkelaar. Dan besluit hij om er een boek over te schrijven: over de herinneringen uit zijn jeugd, over de rol van zijn vader en over het laatste jaar van het ooit zo bruisende parochieleven.
Als nieuw lid van het ‘jongerenkoor vol ouderen’ bezoekt de schrijver de zangrepetities en leert veel vrijwilligers kennen. Hij gaat mee op bedevaart naar het Putje en bezoekt het vrijwilligersfeest in de tuin. Hij probeert er achter te komen wat mensen beweegt om zich zo trouw in te zetten voor een parochie, ook al lijkt het onder hun handen af te brokkelen. Hij doet onderzoek naar de carrière van zijn vader als medewerker van het inmiddels geruisloos verdwenen Diocesaan Pastoraal Centrum in Haarlem. Op diens oude werkkamer vindt hij talloze boeken en publicaties, zoals van de Acht Mei beweging. Zo probeert hij zich een beeld te vormen van de kerk na het tweede Vaticaans Concilie en de idealen van zijn vader en hij realiseert zich de tragiek van het feit dat zijn vader het geloof, dat zoveel voor hem heeft betekend, niet aan zijn kinderen heeft kunnen doorgeven.
In ontmoetingen met één van de laatste broeders van Saint Louis, bij wie hij in de klas heeft gezeten, en met de hoogbejaarde parochiaan meneer Bakker, hoort Anton hoe deze heren omgaan met wat is geweest, met berusting en een eigen positieve kijk op hun leven. De schrijver brengt ook bezoeken aan oud pastoor Jan Bus en aan het nieuwe onderkomen van het bisdom in Vogelenzang. Het zijn aparte ervaringen. Een bijzondere rol is weggelegd voor de twee Argentijnse paters van het Mensgeworden Woord, die dat laatste jaar als kapelaans in de Josephkerk fungeren. En ook pastoor Franklin Brigitha, die onlangs tot administrator is aangesteld in ónze parochie, wordt in het boek genoemd.
Maar de echte helden van het boek zijn de vrijwilligers van de Josephkerk. Hun namen zijn verzonnen, maar ze zullen ongetwijfeld herkenbaar zijn voor mensen die in de Josephkerk bekend zijn. Hun gastvrijheid en collegialiteit is tekenend. Ik heb de 300 bladzijden bijna in één ruk uitgelezen, maar bleef er daarna lang over nasudderen. Ik hoop dat velen van u het ook gaan lezen. Het boek is vlot leesbaar en het parochieleven wordt met veel humor geschetst. De paperback is in de boekhandel verkrijgbaar: ‘Buiten Dienst’ met als ondertitel ‘Toen God kleiner moest gaan wonen en ik meekeek’, geschreven door Anton Stolwijk.
Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Zondag 4 juli – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Lies Lubke en overleden ouders, Annie Schut-Zijp, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 7 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 9 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 11 juli – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorbganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Truus Kraaijer-van de Velden, In liefdevolle herinnering: Kees Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman, Voor de overleden familie Van Diepen-Potter

 

Agenda

 • Dinsdag 6 juli
  10.00 uur: Ontmoetingspastoraat

 

Extra Nieuws

Aan alle parochianen

Vanaf 26 juni zijn er enkele versoepelingen in de corona maatregelen mogelijk.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
• Het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten (dit geldt ook voor uitvaarten)
bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling. Voor de Willibrorduskerk is dat plm. 100 personen.
• Voor vieringen, waarbij niet meer dan het maximum aantal kerkgangers verwacht wordt, zoals de ‘gewone’ zondagsvieringen, geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur.
Er hoeven van tevoren dus géén reserveringsbewijzen meer opgehaald te worden.
• Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen.
Volkszang door gelovigen is nog niet toegestaan.
• Koorzang (repeteren en zingen tijdens vieringen) is toegestaan met maximaal 12 zangers, mits er tussen elke zanger minimaal 1½ meter afstand is en men bij voorkeur niet achter elkaar staat, maar in een zigzag formatie.
• Gelovigen hoeven géén mondkapje meer te dragen tijdens de viering.

We zijn blij dat er weer meer mogelijk is als het gaat om samen vieren. Toch willen wij u vragen alert en voorzichtig te blijven en mee te werken aan een geleidelijke versoepeling.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van RK parochie Bron van Levend Water,
Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl