Nieuwsbrief week 29-30

Nieuws uit de Kerkstraat

Sinds begin van dit jaar is het kleine kamertje op de eerste verdieping van de pastorie op dinsdagmorgen weer bezet. Achter de deur met het opschrift ‘Archief’ wordt hard gewerkt. De archiefcommissie, die vlak na de verbouwing van de pastorie in 2001 werd opgericht, heeft vanaf die tijd het archief met zorg opgebouwd. De schat aan historisch materiaal, de antieke boeken en kerkelijke documenten uit vorige eeuwen, werden gerubriceerd en ondergebracht bij het regionaal archief in Alkmaar. Een auto vol verjaard financieel en vertrouwelijk archief werd naar een vernietigingsbedrijf gebracht. Het jonge archief werd volgens de richtlijnen van het bisdom ingedeeld, uitgezocht en opgeborgen in archiefdozen, die een plek kregen in de vaste kasten van het kamertje. Helaas stopten de werkzaamheden van deze Archiefcommissie enkele jaren geleden door ziekte en overlijden van twee van de drie leden.
In de jaren daarna kwam alles, waarvan we dachten dat het wellicht iets zou zijn om te bewaren, terecht op het bureau in het kamertje. Rijp en groen stapelde zich op, foto’s, dvd’s, krantenknipsels en wat al niet meer. Wat betreft het bestuurlijk archief kwam er niet veel meer bij. De secretaris van het parochiebestuur bewaart tegenwoordig alles per jaargang digitaal, op een harde schijf. De hele stapel lag te wachten totdat iemand er zich over zou ontfermen. En dat is gebeurd, de heer Admiraal werd bereid gevonden orde te gaan scheppen in deze berg interessante parafernalia.
Het plan was oorspronkelijk om ééns in de maand een ochtend aan het archiveren te besteden, maar vanaf begin dit jaar is de heer Admiraal bijna elke dinsdagochtend aanwezig. Langzaam maar zeker is de stapel op het bureau geslonken en zijn de papieren en foto’s zoveel mogelijk geordend in dozen. De grotere voorwerpen zoals ingelijste oorkondes en antieke boekwerken staan bij elkaar. Nu is er een begin gemaakt met het beschrijven en indelen van al die zaken. En het is leuk dat ik daar ook een beetje aan mag bijdragen. Regelmatig zwaait de deur van het archiefkamertje open en komt de heer Admiraal even voor overleg. Tot nu toe zijn het voornamelijk losse foto’s en dan kijken we samen of we de mensen herkennen en de gebeurtenis kunnen achterhalen. Van de laatste dertig jaar kan ik de meeste foto’s wel thuisbrengen. Van oudere foto’s herken ik alleen de pastoors en kapelaans, maar vaak weet de heer Admiraal daar meer over te vertellen. En zo belanden we soms in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw.
Laatst kwam een foto boven water van het priesterkoor met de schilderingen die in de vijftiger jaren de sfeer in de kerk domineerden. Rond de absis was een hemeltafereel te zien, met onderaan de zielen in het vagevuur. De vlammen laaiden hoog op en smekend staken deze arme zielen de armen omhoog naar een zeer streng kijkende God, die zich bij de nok vertoonde. Van de heer Admiraal hoorde ik dat er door parochianen jaren was gespaard voordat aan de kunstschilder opdracht kon worden gegeven om de westmuur te verfraaien. Na een relatief kort aantal jaren werd de hele muur weer witgekalkt. Daartoe werden alle katholieke schilders uitgenodigd, die geacht werden dit gratis in hun vrije uren te doen. Na de eerste laag scheen de afbeelding nog vaag door de witkalk heen, maar uiteindelijk verdween de kunstuiting voorgoed. Alle tijden hebben weer tijden….

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 18 juli – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Jac Verberne, Anton van der Heijden, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman, Overleden familie Lammers
 • Woensdag 21 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 23 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 25 juli – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In herinnering aan: Arie Schaap, Annet en overleden familie, Wim Kager, Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger
 • Woensdag 28 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 30 juli – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 1 augustus – 10.00 uur (registratie bij binnenkomst)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Lies Lubke en overleden ouders, Jac Verberne, Wim de Backker, Johannes Hendrikus Hageman

 

Extra Nieuws

Vakantietijd in de Willibrorduskerk

De Nieuwsbrief verschijnt de komende vakantietijd ééns in de TWEE WEKEN.

Net als voorgaande jaren zal het parochiesecretariaat/kantoor
tijdens de vakantie zoveel mogelijk geopend zijn en wel op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Wanneer het kantoor toch een dagje gesloten is, kunt u altijd bellen en het antwoordapparaat inspreken (072-533 09 06).

Op het antwoordapparaat is te horen welke pastor in noodgevallen bereikbaar is.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl