Nieuwsbrief week 36

Nieuws uit de Kerkstraat

“Kom eens mee…” We lopen door de Kerkstraat en pastor Helsloot wijst naar de witte muur tussen de receptie en de meterkast. “Valt je iets op?” Ik zie een flinke kras in het stucwerk, maar dat is niet wat hij bedoelt. Dan heb ik het door. Hij doelt op de gedenksteen die in de muur in aangebracht, de eerste steen van de nieuwbouw met als datering 22 augustus 2020. “Zaterdag is het precies 20 jaar geleden dat Sander Douma, de architect, en ik de eerste steen hebben geplaatst!”
Het ligt op het puntje van mijn tong om te vertellen dat ik kort geleden de foto van die feestelijke gebeurtenis weer heb opgediept uit het archief. Het was destijds een bijzondere bijeenkomst in de openlucht. Onder begeleiding van mevrouw Anke Buzing op accordeon zongen we ‘Dit huis van steen en woord’. Op de plaats waar de Kerkstraat moest verrijzen werden in de buitenmuur van de pastorie twee stenen ingemetseld: de eerste steen van de eerste Willibrorduskerk, die op 22 augustus 1867 was gelegd door bouwpastoor J. Roelvink én de steen verwijst naar de herplaatsing op 22 augustus 2000.
Maar ik kan er niets over zeggen, zonder een verrassing voor pastor Helsloots afscheid al prijs te geven. Als redactie van het parochieblad Bron van Levend Water hebben we namelijk het plan opgevat om van het septembernummer een themanummer te maken. Aangezien heel veel activiteiten de laatste maanden niet door zijn gegaan en er ook weinig activiteiten gepland konden worden voor de opening van het nieuwe werkjaar, zochten we naar een zinvolle inhoud. We vonden die in een overzicht over de laatste 30 jaar van onze parochie aan de hand van herinneringen aan pastor Helsloot.
Veertien schrijvers en schrijfsters werden benaderd en allemaal zegden zij hun medewerking toe. Langzamerhand vulde de parochieblad-mailbox zich met verhalen en we doken in de archieven op zoek naar foto’s bijpassende foto’s. Alle foto’s die we vonden waren natuurlijk in kleur en zo ontstond het plan om voor één keer het hele blad in full color te laten drukken. Het bestuur gaf groen licht en met veel plezier maakten Marius Prein en Petra Henselmans de hele lay-out in kleur.
Het blad wordt op donderdag 20 augustus afgeleverd en de volgende dag zullen we het eerste exemplaar als redactie plechtig gaan overhandigen aan pastor Helsloot. We hopen dat hij er blij mee zal zijn. Aanstaande maandag komt de telploeg om de wijken af te tellen en in de laatste week van augustus valt het blad dan, als het goed is, bij alle abonnees in de bus. Er zijn ook wat extra exemplaren besteld, voor alle schrijvers én voor bezoekers van de receptie op zondagmiddag 30 augustus.
Het lied dat we op 22 augustus 2000 tijdens de korte plechtigheid zongen zal op zondag 30 augustus weer klinken, nu gezongen door slechts enkele koorzangers. Maar is twintig jaar later nog steeds vol betekenis voor onze geloofsgemeenschap.

Dit huis van steen en woord,
van dor en bloeiend hout
op klanken ooit gehoord,
op rotsen hoop gebouwd
doorademd en doorwoond,
gevensterd naar uw zon
ten hemel als een boom,
geworteld aan de Bron.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Zondag 30 augustus – 10.00 uur
  Eucharistieviering (reserveringsbewijs vereist, zie onder!)
  Voorgangers: H. Helsloot, P. Bindels, H. Hudepohl, J. Olling)
  Gebedsintenties:
  Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Voor levende en overleden familie Kuijpers,
  Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Overleden familie Van Diepen-Potter, Johannes Hendrikus Hageman, Levende en overleden leden van familie Kotterman, Reiche en Van der Heiden
 • Woensdag 2 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de kerk
 • Vrijdag 4 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de kerk
 • Zondag 6 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering (aanmelden vanaf 9.30, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, In dierbare herinnering Harry Schilder, Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, In liefdevolle herinnering Jan Zoon, Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering Tiny Sengers-Duijn, Overleden familie van Diepen-Potter, Johannes Hendrikus Hageman, Familie Groot-Leek, Ria Stuifbergen, Kees Dam, Henny Miggels, Cor Apeldoorn

 

Agenda

 • Donderdag 3 september
  10.00 uur: Overleggroep herindeling pastorie

 

Extra Nieuws

Koffiedrinken en afscheid pastor Helsloot

Dinsdag 18 augustus was er weer een persconferentie van het kabinet.
De gedragsregels zijn, in verband met het oplaaien van het Coronavirus, aangescherpt.
Naar aanleiding hiervan hebben bestuur en locatieraad moeten besluiten
het koffiedrinken ná de zondagviering voorlopig weer te stoppen.
Veilige afstand tussen de kerkgangers kan niet gewaarborgd worden.
Dus tot ons aller spijt de komende tijd géén koffiedrinken meer na de zondagsviering.
Er wordt nagedacht over mogelijke alternatieven.

Volgende week zondag 30 augustus neemt pastor Herman Helsloot afscheid.
Om 10 uur gaat hij voor in de Eucharistieviering.
Voor deze viering zijn reserveringskaarten nodig en die zijn allemaal al uitgegeven.
De viering wordt weer opgenomen en is later die dag te zien op YouTube.
Zondagmiddag 30 augustus is er van 16-17.30 uur een afscheidsreceptie gepland.
Het wordt in verband met de situatie een soort ‘dóórlopende receptie’
waarbij u gelegenheid krijgt om pastor Helsloot even kort te ontmoeten.
Alles met inachtneming van de huidige regels.
Ondanks al deze beperkingen hopen we er toch samen een mooie dag van te kunnen maken!

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl