Nieuwsbrief week 38

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is donderdagochtend even voor negen uur, Marjon komt aanlopen over het kerkplein met een grote mand appels in haar armen. vanaf deze week is ze, na een zomervakantie, weer op dinsdag- en donderdagochtend aanwezig is de receptie. Ze zet de mand op tafel in de Kerkstraat en er komt een briefje op: ‘voor iedereen gratis mee te nemen, biologische hand- en moesappels’. Wat we dan nog niet weten is, dat er die ochtend zoveel aanloop is, dat ze de mand twee keer zal moeten bijvullen.
Vorige week donderdag hebben we naar aanleiding van de Energie-scan gesproken over maatregelen die genomen moeten worden om de energiekosten enigszins binnen de perken te houden. Hans en Wil laten er geen gras over groeien en vanmorgen hebben ze al een afspraak met Arnold van de firma Kösters. Gedrieën kijken ze naar de verlichting in alle vertrekken. Het advies is om overal over te gaan op LED-lampen. Op plekken, die niet de hele dag bezet zijn, zoals de toiletten en de keuken, kunnen bovendien bewegingsmelders worden aangebracht. Ook in de meterkast moet een en ander vernieuwd worden en de vraag wordt gesteld op welke dag dat het best zou kunnen. Meestal is de donderdag het rustigst en we spreken af dat op donderdag 22 september de stroom er de hele dag afgaat. Dat betekent ook dat we die dag niet digitaal en telefonisch bereikbaar zullen zijn. En dat we ook, als we hier willen werken, van thuis een potje koffie mee moeten nemen…
Terwijl de technici nog druk overleggen, arriveert pastor Igno Osterhaus. Meestal is hij op donderdagochtend in de locatie Egmond aan de Hoef, maar vanmorgen, tweede donderdag van de maand, is een uitzondering. Voor het eerst sinds december wordt er weer een viering gehouden in Zorgcentrum Overkerck. De vrijwilligers, die direct bereid waren hun oude taak op zich te nemen, zullen weer een pop-up kerkje inrichten, ditmaal in het restaurant. Sommige bewoners worden opgehaald uit hun kamer en na afloop is er een koffietafel en kan iedereen aanschuiven. Omdat er ook een piano staat en de pastor van zingen houdt, is Leonie gevraagd om enkele liederen te begeleiden. Dat wilde ze met alle liefde doen. En hier op zolder lagen nog zangbundels, in 2007 speciaal voor dit doel gemaakt.
De pastor is net op weg naar de overkant als zich een heer meldt. Hij blijkt de organist te zijn van de Ter Coulsterkerk en heeft afgesproken om even te oefenen op de orgels, in verband met de orgelroute van zaterdag 10 september. Even later komt ook de organist van Onze Lieve Vrouw ter Nood binnenlopen. Hij zal het kleine orgel gaan bespelen. Als ik met hem meeloop om te wijzen hoe je het orgel aanzet, vertelt hij dat ze wellicht ook een duet gaan proberen. Helaas heb ik geen tijd om dat af te wachten, maar het lijkt me spannend!
Uit de receptie komt intussen een eentonig geluid. Het is de shredder, waarmee Marjon documenten aan het vernietigen is. Ik heb haar een hele doos aangeleverd. Het zijn brieven en naamlijsten en andere documenten die je niet zomaar in oud papier kan gooien. Ze zijn afkomstig uit de werkkamer van pastor Helsloot. Daar begint het langzaam leger te worden. Al opruimend trekt een heel mensen- en parochieleven aan je voorbij. Ordners vol katechese methodes uit de tijd dat hij districtskatecheet was in dekenaat Hoorn. Allemaal prachtig materiaal, maar nu niet meer bruikbaar, omdat er geen katechese meer gegeven wordt op die manier. Vele dossierdozen met liturgisch materiaal, uit de Hoornse, de Bussumse en de Heiloose tijd waarvan we eigenlijk alleen de laatste paar jaar maar hoeven te bewaren. Een hele plank mappen met bijbelcursussen, over de boeken van het Oude testament, over de evangeliën en over het boek Openbaring.
Stukken die betrekking hebben op de (recente) geschiedenis van onze parochie mag ik neerleggen in het archiefkamertje. De heer Admiraal bekijkt al die documenten en bewaart alles van waarde voor het parochiearchief. Vele uren heeft hij daar al aan besteed en hij noteert alles nauwgezet in de computer, zodat er geen doublures zijn en alles snel opgezocht kan worden. En intussen groeit hier de stapel oud papier en de berg lege mappen en ordners. Binnenkort zullen leden van de Klussenclub een lading weg gaan brengen.
Zo vliegt deze donderdag om. En als u binnenkort in de Kerkstraat bent, kijk dan even of en nog supergezonde appeltjes liggen!

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 18 september – 10.00 uur – START SCHOENENDOOSACTIE 2022
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: I. Osterhaus
  Live-stream: https://www.youtube.com/watch?v=-L2qbbniENo
  Gebedsintenties:In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Maria van Poecke-Linssen, Cees en Jo van Westerop-Zentveld, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Johan Ligthart en overleden ouders Ligthart-Berger, in liefdevolle gedachten Peter Greijer, Overleden familie van Diepen-Potter
 • Dinsdag 20 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 23 september – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Zondag 25 september – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Herenkoor
  o.l.v. parochianen
  Live-stream: https://www.youtube.com/watch?v=m7mTP3A9WpA
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Hans Hageman, In dankbare herinnering: Wim de Backker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Woensdag 21 september
  19.30 uur: MOV-HALE in Limmen
 • Donderdag 22 september
  Wegens werkzaamheden in de meterkast zal het Willibrordushuis de hele dag dicht zijn en ook telefonisch onbereikbaar.
 • Vrijdag 23 september
  17.00 uur: Vredesmaaltijsd ‘Heiloo voor Elkaar’ in Willibrordushuis
 • Zondag 25 september
  11.30 uur: Film over leven pastor Herman Helsloot in de Kerkstraat

 

 

Extra Nieuws

Willibrordushuis en  -kerk dicht op donderdag 22 september

Op 22 september worden er in het Willibrordushuis werkzaamheden verricht aan het elektra.
De installatie zal dus afgekoppeld worden van het stroomnet.
De gebouwen blijven daarom de hele dag gesloten en zijn ook telefonisch niet bereikbaar.

Start Actie Schoenendoos

Op 18 september gaan we weer beginnen met onze jaarlijkse ‘Actie Schoenendoos’.
We hopen op een gezellige opening met veel belangstelling.
Kinderen zijn hierbij nadrukkelijk uitgenodigd.
We hopen namelijk dat er kinderen zijn om tijdens de viering al een aantal schoenendozen te versieren.
Op die manier hebben we een echte start van de actie.
De actie duurt dit jaar tot en met 30 oktober.
In de tussenliggende weekenden staat de schoenendooskraam voor en en na elke viering weer in de Kerkstraat.
Zoals inmiddels bekend kunt u daar terecht voor alle informatie.
Maar ook kunt u ter plekke een schoenendoos vullen en verzendklaar maken.
Verder is het mogelijk een versierde schoenendoos mee te nemen om thuis te vullen.
Uiteraard is alles wat in de doos “moet” en kan los te koop bij de kraam.
De kosten voor het vullen van compleet gevulde schoenendoos bij de kraam is hetzelfde als vorig jaar;
namelijk € 25,- inclusief € 5,- verzendkosten.
Vorig jaar hebben we 200 schoenendozen weg mogen brengen.
Helpt u mee om dit jaar weer zo’n mooie opbrengst te verzamelen en evenzoveel kinderen blij te maken?
We zien u graag bij de kraam.

Dan, niet onbelangrijk! U kunt ons enorm helpen door lege schoenendozen aan te leveren.
Deze moeten wel een bepaalde afmeting hebben i.v.m. transport en eerlijkheid.
Dus heeft u schoenendozen met een lengte tussen de 30 en 33 cm, een breedte tussen 20 en 22 cm
en een hoogte van 11 of 12 cm? Wij zijn er erg blij mee.
Deze dozen kunnen afgegeven worden bij het secretariaat van de Willibrorduskerk.

Werkgroep actie schoenendoos

 

Vredesweek 2022

Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘Generatie Vrede’.
Het is een week waarin PAX aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk
van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.
Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie van burgers
die individueel en collectief in actie komen voor vrede.
Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol.
Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land,
ook het vredeswerk van partnerorganisaties in andere delen van de wereld.

U kunt uw gift overmaken via www.paxvoorvrede.nl/vredescollecte
of op NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredescollecte.

In de Jacobuskerk in Akersloot zal op zondag 18 september
een Oecumenische Vredesviering gehouden worden, de aanvang is 10 uur.
Op vrijdag 23 september organiseert ‘Heiloo voor Elkaar’
een Vredesmaaltijd in het Willibrordushuis
voor en in samenwerking met statushouders die in Heiloo zijn komen wonen.

Film over het leven van pastor Helsloot

Filmmakers, Hanny van de Kruijs en Bert Verkooijen,
zullen op zondag 25 september in de Kerkstraat van het Willibrordushuis
een documentaire over het leven van pastor Herman Helsloot ‘in première’ laten gaan.
De aanvang is, in aansluiting op de zondagsviering, om plm. 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
We weten niet hoeveel mensen er komen en of er genoeg plaats is. Het voornemen is echter om de film in ieder geval half februari 2023 nogmaals te vertonen, een jaar na de sterfdag van Herman Helsloot. Bent u dus op zondag 25 september verhinderd, of lukt het om een andere reden ditmaal niet de film te zien, dan komt er een nieuwe kans.

Jeanne Wijnkoop, voorzitter Locatieraad Willibrord

 

Inspiratiedag ‘Al het Goede is een Schaduw van God!’

Op zaterdag 1 oktober organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland
een dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores,
predikanten, bestuurders en andere belangstellenden.
Plaats van ontmoeting: Willibrorduskerk en –huis, Westerweg 267, Heiloo
Er komen deze dag vragen aan de orde als
Waarom blijf je nog bij de kerk?
Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?
Wanneer doe je goed?
Het goede doen: raakt dat niet aan God doen?

Het uitgebreide programma kunt u lezen op de website rk-bronvanlevendwater.nl

Het programma van de Inspiratiedag begint om 10.30 uur,
de afsluiting is om 15.00 uur.
In de pauze kunt u uw meegebrachte lunch eten,
soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.

De kosten zijn €8,- te voldoen bij binnenkomst
Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint: kikikint@xs4all.nl of 06-24603829

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl