Nieuwsbrief week 39

Nieuws uit de Kerkstraat

De redactie van het parochieblad van Bron van Levend Water kreeg deze week een leuk bericht. Het kwam van Petra Theunisse, medewerkster van de firma Verloop in Alblasserdam, waar ons blad gedrukt wordt. Zij meldde: ‘Jullie nieuwe parochieblad heeft de Corneliusparochie aangestoken om ook een mooie uitgave te willen maken.’ Ze was voor een gesprek in Limmen uitgenodigd en vroeg of ze ook even bij ons kon langskomen voor een kopje koffie nu ze toch in de buurt was. Natuurlijk van harte welkom!
Sinds de nieuwe kleurrijke lay-out, waarmee de redactie afgelopen kerst is gestart, hebben we veel positieve reacties gekregen. Op aanraden van de drukker heeft Marius vorig jaar een professionele cursus gevolgd en ook Petra Henselmans gaat de cursus nu doen. Samen met de beide Astrids hebben we zo een mooi, kundig redactieteam. Zodra het blad bij de parochianen bezorgd wordt, denkt iedereen weer na over de volgende uitgave. Wie heeft een mooi idee voor de kaft, een foto, een gedicht of gedachte. Welke standaardstukken moeten er allemaal in. Is het liturgierooster al bekend. Wat zijn de actuele ontwikkelingen waarvan we de parochianen op de hoogte moeten stellen.
Voor het komend blad stroomt de redactielijst al aardig vol. De uitgave voor de Allerzielen- en Advents-tijd kent natuurlijk een aantal vaste onderwerpen: de bijzondere vieringen rond Allerzielen en Advent maar ook activiteiten op gebied van de caritas, de schoenendozen, kerstpakketten, kerststukjes en niet de vergeten sinds vele jaren de inzameling van kleding. Eerder deden we dat voor inloophuis De Kloof in Amsterdam, maar vorig jaar werd gekozen om in te zamelen voor de Kledingbank in Egmond. Joukje heeft, namens de Caritas Werkgroep, onlangs contact opgenomen. De organisatie, die inmiddels ‘Kledingbank Noord Holland Noord’ heet, vond het fantastisch dat we weer willen gaan inzamelen. Op de vraag waar behoefte aan is was het antwoord: ‘vooral ondergoed, nieuw of zo goed als nieuw’. Verder is kinderkleding ook altijd welkom.
Zo zal de Kerkstraat komend najaar weer volstromen, met aan de ene kant de schoenendoostafels en aan de andere kant de kleding. We hopen dat het allemaal gaat passen, want het plan is om vanaf 6 november ook de zondagsvieringen in de Kerkstraat te gaan houden. Het parochiebestuur heeft ingestemd met het voorstel om de kerk deze winter op een minimum temperatuur te houden en alleen bij uitzondering, zoals Kerstmis, warm te stoken. De stookkosten, die anders onbetaalbaar worden, kunnen dan gedrukt worden. Er zal met alle betrokkenen, voorgangers, koren, kosters, overlegd worden over de beste inrichting van de Kerkstraat, maar dat er iets moet gebeuren staat buiten kijf.
Over bovenstaand onderwerp moet in het komende parochieblad dus goed gecommuniceerd worden. Daarnaast is er nieuws vanuit het parochiebestuur. Maria Overtoom heeft, sinds de fusie van de parochies van Egmonden, Heiloo en Akersloot in 2015, deel uitgemaakt van het bestuur. Zij is na twee termijnen aftredend en het bestuur heeft afgelopen vergadering onder dankzegging voor haar bijdragen de afgelopen 8 jaar, afscheid van haar genomen als bestuurslid. Zij heeft een opvolger in de persoon van Arnold Franse, tot heden lid van de Locatieraad Willibrord. Voor andere bestuursleden die aftredend zijn, wordt nog intensief naar opvolging gezocht. We hopen dat vóór de deadline van het nieuwe blad de opvolgers gevonden zijn, zodat we ook dat nieuws met u kunnen delen!

Marieke Hoetjes

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt
die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal.
Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 • Zondag 25 september – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Herenkoor
  o.l.v. parochianen
  Live-stream: https://www.youtube.com/watch?v=m7mTP3A9WpA
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Hans Hageman, In dankbare herinnering: Wim de Backker, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Dinsdag 27 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 30 september – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Zondag 2 oktober – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: R. Hoogenboom
  Gebedsintenties:
  Coby Jazet-Crone, Fenny de Koning-Wennekes, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, Uit dankbaarheid voor het slagen van de operatie

 

 

Agenda

 • Zaterdag 1 oktober
  10.00-15.30 uur: Inspiratiedag VPW in Willibrordushuis en -kerk

 

 

Extra Nieuws

Inspiratiedag ‘Al het Goede is een Schaduw van God!’

Op zaterdag 1 oktober organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland
een dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores,
predikanten, bestuurders en andere belangstellenden.
Plaats van ontmoeting: Willibrorduskerk en –huis, Westerweg 267, Heiloo

Er komen deze dag vragen aan de orde als
Waarom blijf je nog bij de kerk?
Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?
Wanneer doe je goed?
Het goede doen: raakt dat niet aan God doen?
Het uitgebreide programma kunt u lezen op de website rk-bronvanlevendwater.nl

Het programma van de Inspiratiedag begint om 10.30 uur,
de afsluiting is om 15.00 uur.
In de pauze kunt u uw meegebrachte lunch eten,
soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.

De kosten zijn €8,- te voldoen bij binnenkomst
Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint: kikikint@xs4all.nl of 06-24603829

 

Vredesweek 2022

Van 17 tot en met 25 september is het Vredesweek, met als thema ‘Generatie Vrede’.
Het is een week waarin PAX aandacht vraagt voor het bijzondere vredeswerk
van mensen die overal ter wereld bijdragen aan vrede en verzoening.
Juist nu kunnen we ons laten inspireren door een nieuwe generatie van burgers
die individueel en collectief in actie komen voor vrede.
Vaak spelen vrouwen en jongeren daarbij een actieve rol.
Daarom steunt PAX, naast het werk in eigen land,
ook het vredeswerk van partnerorganisaties in andere delen van de wereld.

U kunt uw gift overmaken via www.paxvoorvrede.nl/vredescollecte
of op NL03 TRIO 0390 5150 00 o.v.v. Vredescollecte.

In de Jacobuskerk in Akersloot zal op zondag 18 september
een Oecumenische Vredesviering gehouden worden, de aanvang is 10 uur.
Op vrijdag 23 september organiseert ‘Heiloo voor Elkaar’
een Vredesmaaltijd in het Willibrordushuis
voor en in samenwerking met statushouders die in Heiloo zijn komen wonen.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl