Nieuwsbrief week 41

Nieuws uit de Kerkstraat

Zo langzamerhand begint het hier in de pastorie allemaal weer een beetje op orde te komen. Het Drukwerkcentrum was de laatste weken meer een opslagplaats geworden, je kon er geen kat aan zijn staart doortrekken. De kerststal voor Kindje Wiegen stond er al sinds december vorig jaar. De molen met programmaboekjes voor de waterput was er ook beland evenals de bekertjes en glaasjes voor de afscheidsreceptie van pastor Helsloot, die we achteraf helaas niet konden gebruiken omdat het een ‘droge’ receptie werd. Onder de tafels kwamen de dozen en kratten met spullen voor de schoenendoosactie te staan. En op de tafel in het midden werden alle koor- en muziekboeken uit het Documentatiecentrum neergelegd, zodat ze uitgezocht kunnen worden. Inmiddels is de kerststal naar de garage verhuisd en de dames van de Schoenendoosactie hebben schoolspullen, speelgoed en toiletspullen geïnventariseerd. De bekers en glaasjes zijn naar zolder gebracht en de muziek wordt uitgezocht en gaat deels naar de koorzolder.
Nu pastoor Bindels zijn intrek heeft genomen in de voormalige vergaderruimte, wordt ook het Documentatiecentrum heringericht en geschikt gemaakt voor kleine bijeenkomsten en als werkkamer. De kastenwand, die er zo’n 20 jaar heeft gestaan wordt grotendeels verplaatst naar andere vertrekken en de inhoud van de kasten wordt verdeeld. De Klussenclub had er vorige week zaterdag de handen vol aan. Vier kasten van ieder 2.40 meter hoog, moesten naar de eerste verdieping worden gebracht. De eerste poging, met de smalste kast, gaf direct duidelijkheid: dit lukt niet via de trap, je kunt de draai niet maken! Maar de heren zijn niet voor één gat te vangen. Snel werd er een alternatieve route uitgestippeld. De kasten werden via de zijdeur naar buiten gedragen en met vereende krachten op het platte dak van de Kerkstraat gehesen. Dan konden twee man binnendoor naar boven lopen en daar de kast door het raam van het keukentje naar binnen trekken, terwijl de andere twee hem vanaf het platte dak omhoog duwden. Ad de Graaff zorgde er tenslotte voor dat de kasten precies op hun plek kwamen, zaagde uitsparingen voor de stopcontacten en plaatste alle planken terug. Binnenkort gaan we de kasten weer vullen.
Na het weghalen van de kasten uit het Documentatiecentrum kwamen daar de radiatoren van de verwarming weer tevoorschijn. Destijds, bij de verbouwing van de pastorie in 2000, was de enige optie om ze ‘te laten verdwijnen’ achter de kastenwand, hoewel ze keurig in de verf waren gezet door de heren Fraase Storm en de Boer. En zo zijn er in de loop van de lange geschiedenis van de pastorie, die in 1867 werd gebouwd, al tal van herindelingen en verbouwingen geweest. Het meubelstuk dat dit allemaal heeft gezien en meegemaakt moest nu helaas ook het loodje leggen: de grote tafel, waar Astrid vorige week al over berichtte, is niet meer. De tafel kon ooit met verschillende verlengstukken uitgebreid worden over de hele diepte van de pastorie. Menig feestelijk diner voor eerwaarde heren, bijvoorbeeld na de afsluiting van het Veertigurengebed, werd er op geserveerd. Nu is hij zelf afgeserveerd. Alles heeft zijn tijd….

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Zondag 4 oktober – 10.00 uur (aanmelden vanaf 9.30 uur, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Eucharistieviering met WiKiKo Start Actie Schoenendoos
  Voorganger: P. Bindels

  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, Lies Lubke en overleden ouders, Anna Maria Driessen-van der Velden en Matthieu Driessen, Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman

 • Woensdag 7 oktober – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 9 oktober – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Ontmoetingsruimte
 • Zondag 11 oktober – 10.00 uur (aanmelden vanaf 9.30 uur, kom op tijd, toegewezen plaatsen)
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: H. Hudepohl

  Gebedsintenties:
  Tony van Sante-van Laarhoven, Maria Adelaar-Schoemaker, Ter herinnering aan: Co Smit, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling, Johannes Hendrikus Hageman

Agenda

 • Dinsdag 6 oktober
  09.00 uur: Ontmoetingspastoraat
  11.00 uur: Beraad Gemeenschapsopbouw in de Kerkstraat
 • Woensdag 7 oktober
  09.00 uur: Parochiecoördinatorenoverleg
  15.00 uur: Vergadering Parochiebestuur

Extra Nieuws

Schoenendoosactie 2020

De schoenendoosactie 2020 gaat door! We beginnen op 4 oktober met een openingsviering. Vanaf die zondag staat ook de welbekende kraam er weer. Dit jaar uiteraard volledig ‘corona proof’ zodat er op een veilige manier schoenendozen gevuld kunnen worden.
In november sluiten we de actie weer af met een mooie viering. De datum wordt op een later tijdstip bekend gemaakt.
We nodigen iedereen uit om weer mee te doen met de schoenendoosactie. Zo kunnen we ook dit jaar weer veel kinderen, die het minder goed hebben dan wij, verrassen met een mooie versierde en gevulde schoenendoos.
Alvast heel veel dank voor jullie bijdragen en inzet.

Vriendelijke groeten,
werkgroep schoenendoos

Nieuw E-mailadres pastor Helsloot

Nu pastor Herman Helsloot met emeritaat is, heeft hij een nieuw e-mail adres gekregen.
Zijn oude e-mailadres (pastoor@rk-bronvanlevendwater.nl) vervalt hiermee.

Het nieuwe e-mailadres luidt: h.helsloot@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl