Nieuwsbrief week 44

Nieuws uit de Kerkstraat

In de Uitkijkpost van 5 oktober staat een klein artikel met de titel ‘Op adem komen in de buurkerk van de Abdij’. In het artikel wordt aangekondigd dat er in de Buurkerk iedere 14 dagen een bijeenkomst is op initiatief van de Abt en de broeders. De aanvang is telkens op maandagavond om 19.30 uur. Met elkaar gaat men op zoek naar ontmoeting, inspiratie en bezinning met een koppie toe. Ieder is van harte welkom. De Buurkerk van de Abdij, mensen die ik erover spreek weten wel dat er ergens vlak bij de Abdij nog een klein kerkje staat, dat lange tijd toebehoorde aan de Protestantse Gemeente, maar dat kort geleden overgenomen is door de Benedictijner monniken.
Op de website van onze parochie is de geschiedenis van dit kerkje te lezen. Het begint met de H. Adelbert, die in onze streken zijn missiewerk deed als metgezel van Willibrord. Na zijn dood in 740 werd hij begraven op een plek aan de rand van de duinen, waar hij graag kwam: de huidige Adelbertus Akker. Boven zijn graf werd een kapel gebouwd. In 922 werd zijn gebeente op initiatief van graag Dirk I uit het graf genomen en verplaatst naar een klein kloostertje op de plaats waar nu de Buurkerk staat. Zo werd Adelbert ‘tot de eer der altaren verheven’, wat neerkomt op een heiligverklaring. Op de plek van zijn oude graf ontsprong een bron, de huidige Adelbertusput. Graaf Dirk II verving het kloostertje door een stenen kerk, de ‘Buurkerk’, en daarnaast verrees een abdij met een eigen Abdijkerk. De Buurkerk werd een parochiekerk, middelpunt van pastorale zorg voor de omgeving. De troepen van Sonoy verwoesten in 1573 zowel de kapel op de Akker als de Buurkerk en de Abdij. Van de Buurkerk stond nog een deel overeind en na de reformatie wordt hij overgenomen door de protestanten en herbouwd, net zoals de Witte Kerk in Heiloo.
Dit wat betreft de naam en geschiedenis van het Buurkerkje, maar om te weten wat zich daar gaat afspelen, zal ik er toch zelf heen moeten gaan. De avond van de eerste bijeenkomst op 10 oktober, blijkt een rustige heldere avond te zijn en in de schemer fiets ik langs de Vennewatersweg richting abdij. Voorbij de abdij twee maal rechtsaf, de Dom Huijbenlaan en de Abdijlaan en dan zie ik het kerkje liggen. Voor de deur, aan het eind van een kiezelpad over het kerkhofje, staan twee gastheren, Marius en Bart, die bezoekers een ‘orde van dienst’ aanreiken en een kaarsje. Binnen zoek ik een plekje in de houten banken, maar word gewenkt om vooraan plaats te nemen op de stoelen die in een kring zijn opgesteld. Dat zit inderdaad beter én warmer. Onder de aanwezigen herken ik enkele Heilooërs en ook Vader Abt en een broeder van de abdij.
Om half acht beginnen we de bijeenkomst met het aansteken van een kaarsje, een lichtje voor een ander of misschien wel voor jezelf. Leonie speelt op de fluit en we zingen een 4-regelig lied, dat zich telkens herhaalt. Ieder kan op zijn moment naar voren komen om het lichtje te ontsteken en neer te zetten op een kandelaar in de vorm van een boom. Na een afrondend gebed vertelt pastor Nico Knol het verhaal van de roeping van Abram, het begin van ‘een verhaal dat gaat’ tot op de dag van vandaag. Ons luisteren gaat over in een moment van stilte. Dan worden we uitgenodigd tot de voorbede. Wie een intentie heeft mag spreken en als het weer stil wordt bidden we samen het Onze Vader. Daarmee wordt de dienst afgesloten en even later serveren Marieke en Wil een lekker warm bakkie. Weer buiten moeten mijn ogen even aan het donker wennen. Aan het gekners van het kiezelpad kan ik gelukkig horen dat ik op de goede weg ben naar mijn fiets. Eenmaal op de Vennewatersweg wordt de route bijgelicht door een prachtige volle maan, die laag aan de hemel staat. Het zal de komende weken niet iedere keer zulk lekker weer zijn, maar ook dan is een tochtje naar de Buurkerk, eens in de 14 dagen op maandagavond, zeker de moeite waard.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken. Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 30 oktober – 10.00 uur – AFSLUITING SCHOENENDOOSACTIE
  Eucharistieviering met El Shaddai
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=DCKzig3IPYs
  Gebedsintenties:
  Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dankbare herinnering: Wim de Backker, In liefdevolle herinnering: Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In liefdevolle herinnering; Pastor Herman Helsloot, Johannes Hendrikus Hageman, De slachtoffers van de watersnoodramp in Pakistan
 • Dinsdag 1 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Woensdag 2 november – ALLERZIELEN – 10.00 uur
  Allerzielenviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: H. Hudepohl
  Gebedsintenties:
  Miep Luijckx, Marcel Meijering, Conny van der Zwaag-Henning, Coby Jazet- Crone, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Maria van Poecke-Linssen, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Piet Appelman en zegen over zijn gezin
 • Woensdag 2 november – ALLERZIELEN – 19.00 uur
  Allerzielenviering met De Brug
  o.l.v. Avondwakegroep
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=KvCRfYH1ApY
  Gebedsintenties:
  Miep Luijckx, Marcel Meijering, Conny van der Zwaag-Henning, Coby Jazet-Crone, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Maria van Poecke-Linssen, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, In dierbare herinnering: Jaap Ursem en Afie Ursem-Bruin, In dierbare herinnering: Michaël van Velzen en Anna Maria van Velzen-Vermorken , Piet Appelman en zegen over zijn gezin, Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp
 • Vrijdag 4 november – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 • Zondag 6 november – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering
  Voorganger: Ph. Kint
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=OVGBawhtOPg
  Gebedsintenties:
  Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Fenny de Koning-Wennekes, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

 

Agenda

 • Zondag 6 november
  16.00 uur: Preek van de leek in de Witte Kerk.

 

 

Extra Nieuws

Afsluiting Actie Schoenendoos

18 september zijn we begonnen met onze actie. Wat een prachtige ontmoetingen en gulle gaven mogen we meemaken rond de kraam in de Kerkstraat. Er komen mensen voor- en na de viering bij ons om spullen te brengen die zij denken dat goed in een doos kunnen. Spullen die ze zelf hebben gemaakt, zoals sjaals en wanten, knikkerzakken, poppenkleertjes.
Er staan nu al ruim 80 dozen klaar in de Kerkstraat om verstuurd te worden.
En dat in deze tijd!
We zijn ook ontzettend rijk met alles wat we bij de baby-kinderwinkel Baby-Talk hebben mogen kopen voor weinig geld tijdens de opheffing van die zaak. De eigenaar van die zaak heeft zo’n groot hart voor de schoenendoosactie, dat hij telkens heel veel extra schonk van alles dat wij uitzochten. Echt zo mooi !
We gaan nog tot en met 30 oktober door met de actie. Fijn dat er zoveel mensen meedoen en dank voor alle gulle gaven voor de kinderen in Albanïe.
Werkgroep Actie Schoenendoos

Preek van de Leek op zondag 6 november door Joop Tulp

Joop (Pingjum, 1953) bracht zijn jeugd in Franeker (Frjentsjer) door.
Hij werd in 1975 onderwijzer op De Ark. Deze basisschool heet sinds 1984 De Duif.
Hij werd daar later ook intern begeleider.
Na 2004 had hij dezelfde functies op scholen in Schermerhorn, Heemskerk en Alkmaar.
Na zijn pensionering werd hij actief bij het vluchtelingenwerk in ons dorp.
Momenteel is hij betrokken bij ‘Heiloo voor Elkaar’,
een organisatie die hulp biedt aan statushouders.
Daarnaast is hij secretaris van de Historische Vereniging Heiloo.
Al meer dan 40 jaar maakt Joop studie van Sint-Nicolaas en onze Sinterklaastradities.
Hij verzorgt er met veel plezier presentaties over.
Hij zingt bij Ût Mannûhkoor uit Alkmaar, dat zijn preek muzikaal zal omlijsten.
Zondag 6 november, 16.00 uur; Witte Kerk, Raadhuisweg 32, Heiloo; collecte bij de uitgang

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl