Nieuwsbrief week 45

Nieuws uit de Kerkstraat

Wanneer u onlangs een blik hebt geworpen in de pastoorstuin, dan is het u ongetwijfeld opgevallen: rond de brug over de vijver was een afzetting met rood-wit lint gespannen, alsof er sprake zou zijn van een PD (plaats delict). Dat gelukkig niet, maar de reden was toch ook tamelijk ernstig. Het bruggetje bleek namelijk niet alleen gevaarlijk glad, ook de reling was gammel en onbetrouwbaar. Spoedoverleg tussen de locatieraad en de Klussenclub resulteerde in het besluit om de hele brug weg te halen. Vorige week is hier op zaterdagmorgen een begin mee gemaakt en vandaag maken de heren de klus af. Al vóór de koffie van elf uur hebben ze het voor elkaar. De enorme balken die onder de brug doorlopen zijn behoedzaam weggetild, ze blijken ernstig aangetast. En de pijlers, die toch diep in de modder zitten, zijn behoorlijk vergaan en daarom ook niet moeilijk omver te krijgen: een strop om het bovenwaterse gedeelte, met drie man trekken en al snel liggen ze op de kant.
Aan de koffietafel worden herinneringen opgehaald. Allereerst is het natuurlijk de vraag wanneer de brug ook weer gemaakt is. Dat moet eind 2003 of begin 2004 geweest zijn, net voordat onze stagiaire Marina Molenaar op 1 juli 2004 ging trouwen met Erik van der Wilk. Na de huwelijksviering in onze kerk werden foto’s genomen van het bruidspaar op de brug, zoals dat ook in vroeger dagen gebruikelijk was. De brug werd ontworpen en gebouwd onder de kundige leiding van de toenmalige chef Klussenclub Peter Bolten. Op een zaterdagmiddag werd hij officieel in gebruik genomen, met een hapje en een drankje voor de hele Klussenclub in de Ontmoetingsruimte. Het doorknippen van het lint geschiedde door niemand minder dan oud-koster Jos Hoogenboom, die toen al enkele jaren (sinds 1995) met pensioen was. In die tijd kwam hij nog wel twee maal per week langs om de torenklok op te winden. Een pittige klus, die hij lang heeft volgehouden.
In de loop der jaren werd de brug regelmatig gebruikt als fotodecor. Het hele Dames- en Herenkoor nam er ooit plaats op voor een statiefoto en ook bij andere gelegenheden als Eerste Communie en Vormsel deed hij goede dienst. Op de vroege Paasmorgen renden de kinderen na de Familieviering altijd heen en weer over de brug bij het zoeken naar paaseieren in de pastoorstuin. Allemaal goede herinneringen en … gelukkig hebben we de foto’s nog.
Maar terug naar het heden. Ook deze zaterdagochtend krijgen we bezoek van de wandelaars die de Drie-Bronnen-Pelgrimsroute lopen. Tegen 10 uur komen ze, tegenwoordig achterom, binnen met een grote groep. In hun midden Marcel, die vandaag de 23 kilometer lange route voor de 40ste keer loopt. Ook nu mag ik zijn boekje stempelen met de aloude Willibrordus-stempel. Ter gelegenheid van zijn jubileum biedt ik hem een klein presentje aan, een waterglas met het logo van onze parochie Bron van Levend Water. In de groep lopen ook Sedat en Iris weer mee. Ze zijn net teruggekeerd uit Turkije, waar ze gepelgrimeerd hebben naar het graf van Rumi, de Perzische dichter en leidende figuur van de Soefi-beweging. Ze zijn nog vol van hun belevenissen en hebben een hele doos met de lekkernij baklava meegenomen waaruit ze gul trakteren.
Eén van de wandelaars die vandaag voor het eerst meeloopt, vraagt naar de betekenis van al die vrolijk gekleurde dozen in de Kerkstraat. Ze wordt door anderen meegenomen naar het folderrek en ze leggen haar de bedoeling van de actie uit. Sommigen hebben zelf ook al meegedaan en een schoenendoos gevuld. De nieuweling is meteen enthousiast en even later loopt ze naar de auto van Sedat, die tegenover de kerk geparkeerd staat, om twee lege schoenendozen in te laden. Het is onhandig om ze de hele wandeling mee te zeulen, maar vanavond kan ze ze uit de auto halen en meenemen in de trein naar huis. Dat belooft dus, net op de valreep, nog twee extra dozen voor deze verbindende actie die ook op de sympathie van de Soefi-gemeenschap kan rekenen!
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 7 november – Willibrordzondag-10.00 uur
  Eucharistieviering
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, In dierbare herinnering: Harry Schilder, Voor mijn dierbare echtgenoot: Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 10 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Vrijdag 12 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 14 november – Caritaszondag – 10.00 uur
  Eucharisteviering met De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Voor mijn dierbare echtgenoot: Cornelis Johannes Maria Burger, Maria Adelaar-Schoemaker Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Jan Bakker en overleden familie en voor het slagen van een operatie

 

Agenda

 • Dinsdag 9 november
  08.30 uur: Vergadering Redactieleden Parochieblad
  13.00 uur: Vergadering Parochiebestuur

 

Extra Nieuws

14 November Caritaszondag & Werelddag van de Armen

In het kader van de ‘Werelddag van de armen’ op zondag 14 november, wordt door de Caritas elk jaar een lokale stichting of organisatie gezocht die zich louter inzet voor diegenen in onze samenleving die het niet zo getroffen hebben. Middels extra aandacht en ondersteuning willen wij aandacht hiervoor genereren. Opbrengsten van collectes dit weekend komen volledig ten goede aan de Caritas.
Dit jaar is gekozen voor de Kledingbank Egmond, een stichting die een bijdrage wil leveren aan de armoedebestrijding in de regio. Steeds meer mensen verkeren in financiële problemen en kunnen zichzelf niet meer van kleding/schoeisel voorzien. Deze nood is onveranderd hoog. Met de exploderende energieprijzen zal die nood zeker toenemen. Via o.a. Maatschappelijk Werk of de Caritas kan een aanbeveling verkregen worden om zich aan te melden. Inschrijving voor een luttel bedrag van €1 per gezinslid.
De kledingbank is er voor mensen uit deze regio, in schuldhulpverlening, Wajong, voor minima en mensen die daar net boven zitten. Vooral die groep valt vaak buiten de boot. Er is goede samenwerking met andere kledingbanken in de regio.
De kledingbank zorgt niet alleen voor kleding, maar ook voor voedsel, huisraad en speelgoed. Dit wordt voor kleine prijsjes aangeboden. De stichting draait op donaties. Vaste lasten zoals huur van het bedrijfspand gaan altijd door. Wij als CWH hebben gemeend daar iets in te willen betekenen, samen met de parochie Bron van Levend Water.
De gehele collecte van zondag 14 november zal voor dit doel bestemd zijn.
Alvast zeer bedankt voor uw welwillende bijdrage!
Namens de Caritas Werkgroep Heiloo (CWH)
Theo van Diepen

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl