Nieuwsbrief week 46

Nieuws uit de Kerkstraat

Al de hele week voorspelde Buienradar niet veel goeds voor de dag van Allerzielen, maar vandaag leek het er toch even op dat het tegen de avond droog zou worden. Vol goede moed zijn de Tuinfluiters daarom eind van de middag aan de slag gegaan om de graven op het kerkhof van een lichtje te voorzien. Er valt een druilerig regentje maar het is te doen. Om de vlammetjes te beschermen tegen het water, worden de waxinekaarsjes in grote ‘hakpotten’ gezet, die vervolgens op zijn kant bij een graf gelegd worden. Best een zware klus, met veel bukwerk. Rond zes uur begint het wat harder te regenen en hier en daar is te horen dat er een glazen pot springt, waarschijnlijk door het verschil tussen de warme vlam en een plotselinge druppel koud water. Maar het waait nauwelijks en de meeste lichten, ook de lantaarns langs het toegangspad, blijven sfeervol branden.
Dan is het tijd om binnen weer even op te warmen en uit te rusten en de groep schuift aan rond de koffietafel, waar Ina een heerlijke snee ‘vroege kerststol’ met boter voor hen heeft klaargezet. Op dat moment kom ik net binnenlopen en hoor ik dat hoe ze er met zijn allen toch iets van gemaakt hebben. In de paraplubak vind ik gelukkig nog een achtergelaten paraplu en door de inmiddels stromende regen loop ik tussen de lantaarntjes het toegangspad op. Na de bocht is daar weer het prachtige schouwspel met al die lichtjes als eerbetoon aan onze overledenen. De lichtslingers in de heg houden me op het juiste pad. Af en toe doemt er iemand op, niet te herkennen onder capuchon of paraplu, maar we groeten elkaar op gedempte toon. Je zou veel langer willen blijven, bekende graven op willen zoeken, even op een bankje zitten en wat mijmeren, maar de neerkletterende regen overheerst te veel.
Weer binnen, in de Kerkstraat, hoor ik sfeervolle muziek, ‘Jesu bleibet meine Freude’ van Bach. Het komt niet uit de kerk, maar uit een superklein speakertje dat Theo met zijn mobiele telefoon bestuurt. Zo kan hij op elke plek muziek ten gehore brengen, ook op het kerkhof. Vol goede moed heeft hij zijn regenpak aangetrokken en hij gaat op weg, om een praatje te maken met de nabestaanden en op verzoek hun favoriete muziek op te zoeken en af te spelen. Als ik hem later spreek vertelt hij over de mooie ontmoetingen die hij ook dit jaar weer heeft gehad.
Intussen komen de bezoekers van de avondviering binnen. Ze worden in de Kerkstraat, net als buiten, met vele kleine lichtjes verwelkomd. Ina heeft voor echte kaarsjes gezorgd en ook hebben we de beschikking over elektrische lichtjes, die we de laatste jaren gebruiken bij de Paaswake in Overkerck. Mensen wachten hier op andere familieleden voordat ze samen een plaatsje zoeken in de steeds voller wordende kerk. De Allerzielenviering wordt vanavond voorgegaan door de Avondwakegroep en leden van het Dames- en Herenkoor verzorgen de muzikale omlijsting. Centraal staat het noemen van de namen van de overledenen van wie in onze kerk afscheid is genomen. Dit jaar is er vaak, noodgedwongen, afscheid genomen in besloten kring. Daarom zijn ook deze nabestaanden, voor zover de gegevens bekend waren, uitgenodigd. Zo worden 37 namen genoemd en vele herdenkingskaarsen ontstoken aan het licht van de Paaskaars.
De samenkomst eindigt met een slotlied op de melodie van ‘Blijf mij nabij’ en daarna kunnen de herdenkingskruisjes met de namen van de overledenen, die sinds de uitvaart in de Gedachteniskapel hebben gehangen, worden meegenomen. De leden van de Avondwakegroep reiken ze aan en er is tijd voor een kort gesprek. In de Kerkstraat staat de koffie klaar en ondanks de droeve aanleiding, het overlijden van een dierbare, hebben de mensen het gezellig met elkaar. Er wordt gelachen, oude bekenden spreken elkaar en herinneringen worden opgehaald. En menigeen waagt zich, ondanks de gestaag vallende regen, toch het kerkhof op, waar de talloze lichtjes nog steeds branden.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 14 november – 10.00 uur – Caritaszondag
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Voor mijn dierbare echtgenoot: Cornelis Johannes Maria Burger, Maria Adelaar-Schoemaker Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Jan Bakker en overleden familie en voor het slagen van een operatie
 • Woensdag17 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Vrijdag 19 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 21 november – 10.00 uur – Christus Koning
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Jac Verberne, Voor mijn dierbare echtgenoot: Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, Overleden familie Lammers, Cor Nielen en Afra Nielen-Bos

 
 

Agenda

 • Dinsdag 16 november
  20.00 uur: Locatieraad Willibrordus

 

Extra Nieuws

Aanscherping Coronamaatregelen

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op dinsdag 2 november
bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk.
Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen
met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.

De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals thuisblijven bij klachten,
de hygiëneregels volgen en zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

U WORDT VERZOCHT IN ONZE BINNENRUIMTEN WEER EEN MONDKAPJE TE DRAGEN.

ZODRA ER MEER BEKEND IS ZULLEN WE DIT VIA DE WEBSITE BEKENDMAKEN.

 

OPNIEUW EEN OPROEP

Niet alleen de oprukkende beperkingen van de coronamaatregelen maar ook het in aantocht zijnde slechte weer, gewoon de wintertijd, maakt het voor sommige mensen onder ons moeilijk of zelfs onmogelijk om naar onze kerk te komen.
In verbinding blijven met onze kerk, deel nemen aan de vieringen via internet is de afgelopen tijd wel een grote vooruitgang. Er wordt dan ook graag gebruik van gemaakt.
Maar er zijn nog zo velen die tot deze mogelijkheid geen toegang hebben.
Simpelweg omdat ze geen computer of geen toegang tot Wifi hebben.
En wij willen ook heel graag met hen in verbinding blijven.
Daarom onze oproep: Belt of mailt U ons secretariaat (tel. nr. 072 533 09 06) of stuurt u een e-mail als u de Weekcommunicatie en eventueel het missaaltje voor de volgende zondag voor een ander wilt laten bezorgen naar: willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl.
Het wordt graag bij u en anderen gebracht.
En ook een oproep aan iedereen: neemt u de Weekcommunicatie voor iemand mee!
Vanaf dinsdag liggen ze bij de ingang van de Kerkstraat klaar!
Elfi Greijer

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl