Nieuwsbrief week 47

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is Caritaszondag, 13 november. Vanmorgen was Jan Sengers, lid van de Caritas werkgroep Heiloo, al vroeg aanwezig. Hij ging aan de slag in het Stiltecentrum, waar hij een mooi brievenbusje monteerde bij de tafels met boodschappen, die daar sinds begin van het werkjaar staan. In de viering vertelt Theo van Diepen, secretaris, ons over het werk van CWH.

Goeiemorgen.
In dit Caritasweekend wordt er speciale en extra aandacht gevraagd voor het onbaatzuchtige vrijwilligerswerk dat door vele enthousiaste en betrokken mensen wordt verricht om juist die mensen in de samenleving te helpen die, door wat voor reden dan ook, tussen wal en schip zijn beland: Caritas. Ooit ontstaan in de loop van de vorige eeuw uit zogenaamde armoedefondsen die sterk kerkgerelateerd waren, nu uitgegroeid tot een bijna professioneel instituut dat autonoom en zelfstandig werkt. Het caritaswerk was vorige eeuw lange tijd strak georganiseerd vanuit de kerken. Het werk was overzichtelijk. Nederland was in opbouw na de Tweede Wereldoorlog, de welvaart groeide en velen hadden het goed. Een sociaal vangnet was er nog nauwelijks en het was dáár dat de caritas ondersteuning kon bieden. Aanvragen voor hulp werden streng beoordeeld, men kwam daartoe bij mensen thuis. Levensmiddelen werden verstrekt door lokale winkeliers en donaties waren nog schaars. Langzaam maar zeker maakten PCI’s zich wat meer los van de kerken en kwamen ook beter bij kas te zitten door bijvoorbeeld erfenissen van rijke parochianen of de verkoop van stukken grond. Het leven was overzichtelijk. Vader kostwinner, moeder thuis en de kinderen op school.
De caritas heeft zich deze eeuw verder doorontwikkeld tot een organisatie die belangeloos hulp kan bieden op velerlei gebied met veel kennis van zaken. De diepe wortels in elke lokale samenleving maakt van de caritas een serieuze partner op het gebied van de hulpverlening. Een bijna professionele benadering is tegenwoordig noodzaak naast de noodzaak te blijven anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen. Wij kennen geen bureaucratie, hebben een groot netwerk en korte lijnen met vele, lokale, organisaties en gemeente. Kunnen snel inspringen bij acute nood, dat is onze kracht.
Maar de huidige toestand van onze ontwrichte samenleving vraagt een andere benadering. Veel problemen zijn structureel, gevolgen explosief en oplossingen ad-hoc. Ik ga u geen crisisrapport geven, u leest en hoort het zelf elke dag. De caritas kan weinig doen aan structurele problemen die elke maand steeds vervelender terugkomen. Wat wij wel willen en kunnen is meedenken en anticiperen om daar te helpen waar al die narigheid het meeste pijn doet: in onze dagelijkse portemonnee. “Armoede” is vervangen door “niet meer rond kunnen komen”.
Daartoe hebben wij twee maanden geleden de aktie “Boodschappenmand” opgestart. In nauw overleg met de parochie is er in het Stiltecentrum van de kerk een boodschappenhoek ingericht waar men, anoniem en gratis, essentiële artikelen en levensmiddelen kan doneren of ophalen. Alle werkdagen in de ochtend open. Wij vertrouwen daarbij op ieders eerlijkheid.
In onze hulpverlening hebben wij gemerkt dat het verstrekken van boodschappengeld altijd zeer welkom was. Daarom hebben wij, in navolging van het Energienoodfonds, een “Boodschappennoodfonds” opgericht. De bedoeling daarvan is dat men, anoniem, aan kan geven extra boodschappengeld te kunnen gebruiken. In het Stiltecentrum van de kerk en in ontmoetingscentrum ’t Trefpunt zijn brievenbussen opgehangen met spelregels waar men anonieme verzoeken in kan doen, alleen voorzien van adres. Deze papieren worden ook weer vernietigd. Middels cadeaukaarten a €50 van een lokale supermarkt, die wij dan de week er na persoonlijk in de brievenbus doen, kunnen wij daar dan invulling aan geven. Donateurs zijn aangeschreven en eerste toezeggingen zijn binnen. De collecte dit weekend en een eerste donatie van de parochie zullen ook deze bestemming krijgen. Mocht u uw energietoeslag deze maanden willen doneren aan een goed doel dan willen wij dit fonds warmhartig bij u aanbevelen! U kunt daarvoor het bankrek.nr van de PCI gebruiken, ons persoonlijk benaderen of contact opnemen met het secretariaat. Ik verwijs hierbij graag naar onze visitekaartjes die u in de Kerkstraat kunt vinden. Verder zijn wij met de gemeente in overleg om hiervoor zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en in de lokale pers kunt u hier binnenkort ook meer over lezen. Het fonds is nu gestart bij het uitspreken van deze woorden.
In de decembermaand houden wij weer onze jaarlijkse kerststukjes aktie en gaan wij weer kerstpakketten verzorgen. Ook vragen wij uw warme aandacht voor onze donateursaktie “Uw steun is goud waard” die u in het parochieblad van december zult aantreffen. Uw donaties zijn ons levenselixer!!

Aldus Theo van Diepen. We hopen dat velen de weg naar het Stiltecentrum zullen kunnen vinden, zowel om iets te brengen als om iets te halen. Als parochiegemeenschap zijn we enorm blij met zo’n actieve Caritaswerkgroep!

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken. Klik op onderstaande link:
H. Willibrorduskerk

 

 • Zondag 20 november – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met De Brug
  Voorganger: H. Hudepohl
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=kDZS7KXyChc
  Gebedsintenties:Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johan Ligthart en overleden ouders Ligthart-Berger, Cor Nielen en Afra Nielen-Bos, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Will Borst-Lumens, In dankbare herinnering: Wim de Backker, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot
 • Dinsdag 22 november – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 • Vrijdag 25 november – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Moeder Godskapel
 • Zondag 27 november – Eerste zondag van de Advent – 10.00 uur
  Regioviering met Surinaams Koor Controuban
  Voorgangers: F. Brogitha, I. Osterhaus, M. Nagtegaal
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=gwfT8yiLURA
  Gebedsintenties:
  Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk, Hans Hageman, Jac Verberne, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, In liefdevolle herinnering: Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot

 

Agenda

 • Maandag 21 november
  12.30 uur: Overleg Samenzang Willibrorduskerk
 • Dinsdag 22 november
  12.00 uur: Deadline inleveren kopij parochieblad Kerstmis
  20.00 uur: Muzieklezing ‘Heil’ge Nacht’, door Jan Bruin in de Ontmoetingsruimte
 • Donderdag 24 november
  19.30 uur: Overlegraad Bron van Levend Water in de Ontmoetingsruimte

 

 

Extra Nieuws

Preek van de Leek

De eerste Preek van de Leek van dit seizoen was een groot succes.
Voor een volle Witte Kerk sprak Joop gedreven over zijn thema:
‘Ik en de vreemd’, vreedzaam samenleven met statushouders in Heiloo.
Bij Stichting Heiloo voor Elkaar zet hij zich in voor deze nieuwe dorpsgenoten
met onder meer huiswerkbegeleiding voor jongeren, samenspraak voor volwassenen,
uitstapjes naar musea en allerlei sportactiviteiten.
Zijn verhaal is terug te lezen op: https://www.heiloovoorelkaar.com/nieuws/

 

Heil’ge Nacht

muzieklezing door Jan Bruin

“Kehre wieder, Heil’ge Nacht!” is het refrein van een lied van Franz Schubert.
In de periode van de Romantiek had de nacht een speciale aantrekkingskracht op dichters.
Daarbij werd vooral het paradoxale benadrukt:
slapend in de nacht worden we bezocht door heldere dromen;
het duister schept een bepaald licht;
het onbewuste inspireert het bewuste.
Is het mede daardoor dat ‘Stille nacht, heilige nacht’
zo ongeveer het populairste kerstlied kon worden?
De beleving van de nacht wordt in deze lezing gepresenteerd
middels de werken van diverse componisten en dichters.
Om de waarde van de nacht te beleven
wordt ook aandacht gegeven aan muziek over de avond en de morgen.
Naast Schubert zal er muziek klinken van R
ichard Strauss, Gustav Mahler, Gabriel Fauré en enkele anderen.

Jan Bruin, dinsdag 22 november, 20.00 uur,
Ontmoetingsruimte Willibrordushuis, collecte na afloop

 

Energiekosten

Beste parochianen,

De stijging van de energiekosten is iets waar wij allemaal mee te maken hebben.
Voor onze locaties betekent dit dat het verwarmen van de kerk voor een dienst fors duurder is geworden.
In het parochieblad staat al iets geschreven over het beperken van de energiekosten in de Willibrorduskerk.
Het wordt een echte dikke-jassen-kerk, geeft men aan.
Dit zal ook voor onze andere twee locaties het geval zijn.
In alle locaties is een QuickScan gemaakt door een extern bedrijf
om de energiekosten in kaart te brengen.
Met de uitslagen van deze scans zal samen de locatieraden gekeken worden
wat er gedaan kan worden om de energiekosten te beperken en als het even kan te verlagen.
Telkens zal er gekeken moeten worden wat wijsheid is.

Middels de wekelijkse nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte
en in het kerstnummer kunt u hier meer lezen.
Maar eerst gaan we het zo proberen,
dus kleedt u voor de kerkgang warm aan!

Martien den Blanken
vicevoorzitter Bron van Levend Water

 

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl