Nieuwsbrief week 5

Nieuws uit de Kerkstraat

De Corneliuskerk is prachtig versierd. Op het priesterkoor staan grote bloemstukken in de kleuren geel en wit. Af en toe raakt er een bolletje pluis los van de riethalmen in de vaas die voor ons staat. De pluizen blijven voortdurend zweven, waarschijnlijk door de ventilatoren van de verwarming. Ze gaan snel omhoog, dalen dan langzaam naar de tegelvloer en zoeken daar een onvoorspelbare weg, totdat ze ineens weer worden opgetild. Soms keren ze terug naar de vaas en lijken zich weer te hechten aan de halm. Maar even later begint hun reis door lucht opnieuw.
Onverwacht mag ik aanwezig zijn bij de afscheidsviering van pastor Johan Olling in de Corneliuskerk in Limmen. Pastor Helsloot, die een uitnodiging had gekregen, kon niet op eigen gelegen heen, want hij is op dit moment rolstoel-gebonden. Een begeleider was welkom. En zo zitten we, na een hartelijk welkom door het ontvangstcomité, nu eerste rang. Helaas kunnen er maar 50 kerkgangers aanwezig zijn, dus het voelt ook wel een beetje dubbel voor mij. De beelden van ruim drie-en-een-half jaar geleden komen terug. Toen stonden wij ook ‘eerste rang’ in de gang van de pastorie en keken, door een verkoolde deur heen, naar de verwoesting die de brand in deze kerk had aangericht.
Vanuit onze plek in het rechtertransept kijken we nu rechtstreeks op het nieuwe orgel, dat pas een paar weken speelklaar is. Vooraf aan de viering laat Peter Rijs het volop klinken in een Toccata van Dubois. Dan is het de beurt aan het koor met twee Taizé liederen. Als intrede lied klinkt het bekende ‘Wees hier aanwezig’. Vier pastores gaan vandaag samen met Johan voor, drie oud-collega’s uit zijn verschillende standplaatsen en zijn opvolger Mike Nagtegaal. Op de kleurige voorkant van het liturgieboekje, met een foto van de Corneliuskerk, staat het thema van vandaag afgedrukt: ‘De Camino gaat door’. De lezingen zijn in dit thema gekozen. Uit Deuteronomium horen we het verhaal van Mozes die aan het eind van zijn leven de berg opgaat en uitkijkt over het beloofde land. Hij spreekt zijn opvolgers toe en steekt ze een hart onder de riem voor het vervolg van de tocht. In het evangelie horen we het verhaal over de Emmaüsgangers, die na hun ontmoeting met de vreemdeling omkeren en hun tocht vervolgen, terug naar Jeruzalem. Voor alle onderdelen van de viering wordt goed de tijd genomen, da vaste gezangen van de Christoffelmis, de uitleg vooraf aan de lezingen, de preek door Ruud Visser en de gebeden. In het tafelgebed bidden we gezamenlijk een acclamatie ‘Wijs ons de weg naar het land van het leven….’
Bijna twee uur later zijn we aan het slot van de viering gekomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat het afgelopen is. Het afscheid van Johan moet nu gemarkeerd worden. Omdat er verder helemaal geen bijeenkomsten mogelijk zijn en deze viering in zijn geheel wordt uitgezonden, is het nu de enige gelegenheid om Johan toe te spreken en te zingen. En daar wordt uitgebreid gebruik van gemaakt. Nadat Johan zijn gebedsmantel voor het laatst heeft afgelegd en zijn vier insignes in de kleuren rood, groen, paars en wit aan zijn vier kinderen heeft uitgereikt, nemen hij en zijn vrouw Nelleke plaats op het priesterkoor en worden er verschillende toespraken gehouden. Voor ons is dat het moment om met de rolstoel weer naar buiten te rijden, waar we met een auto worden opgehaald. Binnen gaat het afscheid nog even door, een afscheid van een tijdperk, 23 bewogen jaren, voor de Corneliusparochie maar ook voor onze parochie Bron van Levend Water.
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 30 januari – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Woord- en Communieviering met De Brug
  Voorganger: B. Leurink
  Gebedsintenties:
  Conny van der Zwaag-Henning, Johannes Hendrikus Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, In liefdevolle herinnering: Kees-Jan Sprenkeling
 • Woensdag 2 februari – 09.30 uur
  Rozenhoedje
 • Vrijdag 4 februari – 09.30 uur
  Gebedsdienst
 • Zondag 6 februari – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Johannes Hendrikus Hageman, Fenny de Koning-Wennekes, Hans Hageman, Jac Verberne

 

Extra Nieuws

Adventsactie

De Adventsactie steunt al enkele jaren projecten
die zich richten op goede bereikbare zorg voor moeder en kind
rondom zwangerschap en de periode daarna.
Dit jaar brachten we in onze parochie geld bijeen voor een project in de Gaza-strook.

In de Adventskist vonden we na afloop van de actie het mooie bedrag van € 357,55
en de speciale collecte op de Derde zondag van de Advent leverde €110 op.
Totaal dus € 467,55. Alle gulle gevers van harte bedankt!!

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl