Nieuwsbrief week 51

Nieuws uit de Kerkstraat

Terwijl op deze zondag, 5 december, een relikwie van Sint Nicolaas plechtig wordt bijgezet in de Nicolaaskerk in Amsterdam, begint de viering in de Willibrorduskerk met een rijm: “Zie ginds komt de priester op ’t altaar weer aan. Waar kon een dergelijk lied eens echt bestaan? Het is ooit gezongen in West Friesland, waar ik toen niet meer was dan een pastorale figurant. Maar dat is lang geleden, we leven nu in een ander heden. Nu zijn dergelijke teksten onvoorstelbaar, zeker hier in het licht van Gods altaar. We houden het liever op oude vertrouwde woorden, waar onze vaderen God zelf in hoorden. Maar nu stop ik met rijmen en dichten, ik heb nu en hier tenslotte andere plichten.”
Pastor Herman Helsloot gaat vandaag voor en na de rijm wijst hij op het beeld van de biddende handen met de duif, dat vooraan in de kerk is neergezet. Normaal staat het in het Stiltecentrum. Vandaag zal de maker van het beeld, de heer Herman Gelderblom, het officieel overdragen aan de parochie. Enkele maanden geleden zocht de heer Gelderblom, bij Heilooërs bekend van zijn voormalige zaak Foto Kino, contact en vertelde over zijn plan om het beeld te schenken. 5 December leek een uitgelezen dag daarvoor en onze archivaris, de heer Admiraal, stelde een overdrachtsacte op.
Aan het einde van de viering, na de mededelingen, nodigt pastor Helsloot de heer Gelderblom uit om naar voren te komen en vanachter de ambo vertelt de beeldhouwer zijn verhaal: “Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd op de hoek van de E.J. Potgieterweg en de Nicolaas Beetsweg een jonge Amerikaanse eik geplant. De bewoners in de buurt noemden hem ‘de bevrijdingsboom’. Hij groeide uit tot een prachtige beeldbepalende boom voor zijn omgeving. Tot op een dag in 2009. De bevrijdingsboom was door een zwam aangetast en dermate verzwakt dat hij gekapt moest worden. Op mijn verzoek kreeg ik een paar delen van de boom om te bewerken. Een schijf uit de stam met daarop de wapens van Nederland, van Heiloo en van Canada, is het fundament geworden voor twee biddende handen die een vredesduif loslaten. Zo werd de Bevrijdingsboom een Vredesduif. Het beeld staat nu al meer dan elf jaar in de stilteruimte van uw mooie Willibrorduskerk. Hoog tijd om het in eigendom over te dragen aan de RK parochie Bron van Levend Water.“
Onder applaus neemt de schenker een bos bloemen in ontvangst, die door de koster wordt aangereikt en neemt weer plaats in de banken bij zijn echtgenote. Even later komt de koster wéér het priesterkoor op, nu met een mand, volgens hem zojuist gebracht door Sinterklaas. Er blijkt een rijm bij te zitten. Pastor Helsloot leest hem voor en we begrijpen eruit dat er voor alle kerkgangers een tractatie is gebracht. Enkele dames zijn bereid om de manden mee naar achteren te nemen en zo gaat ieder naar huis met een zakje lekkers.
In de Ontmoetingsruimte zitten we nog even na met de beeldhouwer en zijn vrouw. De opgestelde overdrachtsacte wordt in tweevoud onder het toeziend oog van heer Admiraal getekend. Eén exemplaar wordt opgeborgen in het archief. De heer Gelderblom blijkt een goed verteller en op de vraag: “Hoe is het beeld eigenlijk in onze kerk terecht gekomen”, antwoordt hij allereerst: “Het beeld heeft zelf zijn weg gevonden!” Dan volgt een relaas dat van ‘toevalligheden’ aan elkaar lijkt te hangen. Er blijkt wel uit dat het beeld enorm veel voor hem en voor zijn vrouw betekent en zij zijn blij dat het in de Willibrorduskerk een definitieve plaats heeft gevonden. En op onze beurt zijn wij heel blij met het bevrijdingsbeeld!
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Zondag 19 december – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Uit dankbaarheid bij het 50-jarig huwelijk van Jaap en Patricia Langedijk, In herinnering aan Arie Schaap, Annett en overleden familie, In liefdevolle herinnering: Arie van Twuijver, Vanessa Overbeek-van Twuijver en Jacques Overbeek, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman
 • Woensdag 22 december – 09.30 uur
  Eucharistieviering in Moeder Godskapel
 • Vrijdag 24 december – 15.00 uur – ‘Kerstnachtmis’- (toegangskaart vereist)
  Eucharistieviering met De Brug
  Voorganger: P. Bindels
 • Zaterdag 25 december – KERSTMIS – 10.00 uur (toegangskaart vereist)
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  Wim de Backker, Conny van der Zwaag-Henning, Coby Jazet-Crone, Jaap en Corrie Tervoort, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Marcel Meijering, Wim Kager, Kees en Jo van Westerop-Zentveld, Anton van der Heijden, Overleden familie Lammers, Miep Luijckx, Piet Appelman en zegen over zijn gezin, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Jan Hoetjes en Catharina Hoetjes-Erkamp, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens, Gerrit en Annemarie Kroon-Hoogland, Nellie Limmen-Kroon, In dierbare herinnering: Gré Kraakman-de Koning en Kees Kraakman, In liefdevolle herinnering: Henk Spaans en Atie Spaans-Kamp, Cor Wijnkoop en kleindochter Merle, In dierbare herinnering: Anna Velseboer-Willems en Martinus Velseboer, Martin Sengers en Martha Sengers, Jac Verberne
 • Zondag 26 december – TWEEDE KERSTDAG – 10.00 uur (toegangskaart vereist)
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintenties:
  In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Marcel Meijering, Hans Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Arie van Twuijver, Vanessa Overbeek-van Twuijver en Jacques Overbeek

 

Extra Nieuws

Kerstvieringen en Toegangskaarten

Er zijn dit jaar, mede wegens de coronamaatregelen, drie kerstvieringen in de Willibrorduskerk,
in al deze Eucharistievieringen zal pastor Paul Bindels voorgaan.

 • De beide nachtmissen worden vervangen door één viering op
  vrijdag 24 december, aanvang 15.00 uur. In deze viering zingt het koor De Brug.
 • Er is één viering op Kerstmis,
  zaterdag 25 december om 10 uur. In deze viering zingen Dames- en Herenkoor.
 • Er is ook één viering op Tweede Kerstdag,
  zondag 26 december om 10 uur. In deze viering zingt het Herenkoor

Voor al deze drie vieringen zijn toegangskaarten vereist.
U kunt maximaal twee kaarten per persoon afhalen in het Willibrordushuis, werkdagen van 9-12.

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl