Nieuwsbrief week 52/1

Nieuws uit de Kerkstraat

Zondagochtend 11 december, ik ben iets eerder van huis gegaan dan gebruikelijk. Vandaag moet ik een stukje verder fietsen voor de viering, net zoals dat vroeger regelmatig gebeurde als ik naar de kerkdienst in de Moeder Godskerk ging. Het is nog ruim voor tien uur, maar de fietsrekken bij de Ter Coulsterkerk staan al bijna vol. Binnen is het lekker warm en de kerkgangers hangen hun jas op in de ruime garderobe. Op de orde van dienst die ieder krijgt uitgereikt staat de reden van zoveel belangstelling: ‘Afscheidsdienst van de predikanten’. Edward Kooiman en Hanneke Ruitenbeek nemen na 13 jaren afscheid van hun Heiloose Germeente. Samen met penningmeester Karel Hennekens en zijn vrouw Leonie vertegenwoordig ik onze parochiegemeenschap bij dit afscheid. Op het voormalig priesterkoor hebben de Cantorij en het koor One More Voice plaatsgenomen, het doet denken aan MoGoJoKo in de gloriedagen. Gerard Leeghwater bespeelt het grote orgel en zijn dochter Suzanne soleert op dwarsfluit en zang.
De beide predikanten gaan afwisselend voor in lezing en gebed en verzorgen ieder op eigen wijze een overweging naar aanleiding van een gekozen bijbeltekst. Hanneke biedt daarbij aan de gemeente een cadeau aan: een theedoek met de tekst van een Keltische zegenbede. Het verbeeldt voor haar het Benedictijnse motto ‘ora et labora’, ‘bid en werk’. Dat is volgens haar waar God te vinden is, in eenvoudige, met zorg en aandacht uitgevoerde diensten aan de gemeenschap. Zoals een strofe uit een bekend lied luidt: ‘de kalme gang, de kleine taak zijn ruim genoeg voor Godes zaak’. “Laat die theedoek maar slijten”, stelt ze, “oude, veel gebruikte theedoeken drogen het beste af.”
De volgende dag is er weer sprake van afscheid, ditmaal in kleinere kring. Na de parochiebestuursvergadering fietsen we tegen zes uur richting de Raadhuisweg, waar we twee pas afgetreden bestuursleden, secretaris Kees van Went en bestuurslid Maria Overtoom hebben uitgenodigd voor een etentje bij restaurant Spijkers. Er is een tafel voor tien gereserveerd, want ook de beide Astrids, deken Franklin Brigitha en pastor Osterhaus zijn van de partij. Naast het afscheid willen we ook even samen zijn om een zeer bewogen jaar af te sluiten. Het vertrek van pastor Bindels en het ziekbed en overlijden van pastor Helsloot hebben op de parochie en het bestuur diepe indruk gemaakt. Gelukkig heeft deken Franklin Brigitha de verantwoordelijkheid van pastoor op zich genomen en kregen we deze zomer assistentie van pastor Osterhaus. Met hulp van velen, vooral uit de Egmondse gemeenschap, werd voor hem in korte tijd een prachtige woning gerealiseerd.
Na het voorgerecht is er gelegenheid om Maria en Kees toe te spreken. Dat gebeurt bij monde van Arnold Franse, die onlangs tot het bestuur is toegetreden. Hij benoemt de verdiensten van Kees, sinds het jaar 2000 secretaris van verschillende besturen voor en na de fusie. Ook de bijdragen van Maria, die in 2015 tot het fusiebestuur toetrad, passeren de revue. Tot hun verbazing horen vice-voorzitter Martien den Blanken en penningmeester Karel Hennekens ook hun merites benoemen. Zij beiden zijn sinds 2003 actief als bestuurder. Als Arnold zijn woordje heeft beëindigt worden alle vier geëerd met de Penning van Verdiensten. Zelf hebben zij deze blijk van waardering al vaak mogen opspelden bij vrijwilligers uit alle locaties. Nu zijn zij tot hun verbazing, meer even later ook tot hun blijdschap, zelf de ontvangers. Een oorkonde en een bijzondere kaars uit de abdij completeren het eerbetoon. Dan is het tijd voor het hoofdgerecht, voor gesprek en gezelligheid. En zo sluiten we een moeilijk jaar toch positief en met nieuwe hoop af.

Marieke Hoetjes

 

 

Vieringen

Live uitzending van vieringen in de Willibrorduskerk

Van alle vieringen in de Willibrorduskerk wordt een live-stream opname gemaakt die rechtstreeks te zien is via ons YouTube kanaal. Ook kan via dat kanaal een opname worden teruggekeken.
Klik op deze link: H. Willibrorduskerk

 

 •  

 • Zaterdag 24 december – KERSTAVOND – 17.00 uur
  Familieviering met spontaan koor
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=HlWqk_CfFNY
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Marcel Meijering, Conny van der Zwaag-Henning, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In liefdevolle herinnering: Jan IJpelaan en overleden familie, In liefdevolle herinnering: Piet Vendel en overleden familie
 •  

 • Zaterdag 24 december – KERSTAVOND – 21.00 uur
  Kerstnachtviering met De Brug
  Voorganger: I. Osterhaus
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=GFPlAFIPK3g
  Gebedsintenties:
  In dankbare herinnering: Annie Kraakman-Pater en Cor Kraakman, Wim Kager, Marcel Meijering, Conny van der Zwaag-Henning, Gerrit Eijkel en Riet Eijkel-Nielen, Jan Hoetjes en Catharina Hoetjes-Erkamp, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In liefdevolle herinnering: Jan IJpelaan en overleden familie, In liefdevolle herinnering: Pierre Bussen, Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp, Piet en Lena Brouwers-Baltus, in liefdevolle herinnering Han Krieger en Virginie Kuin-Krieger
 •  

 • Zondag 25 december – KERSTMIS – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: N. Mantje
  Livestream: https://www.youtube.com/watch?v=A5rFWp4vI8w
  Gebedsintenties:
  Miep Luijckx, Marcel Meijering, Conny van der Zwaag-Henning, Coby Jazet –Crone, Jac Verberne, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Catharina Groot en Maria Geerts-Groot, Maria van Poecke-Linssen, In liefdevolle herinnering: Arie Schaap, dochter Annette en overleden familie, In dierbare herinnering: Cornelis Johannes Maria Burger, Johan Ligthart en overleden ouders Ligthart-Berger, In liefdevolle herinnering: Arie van Twuijver, Vanessa Overbeek-van Twuijver en Jacques Overbeek, Overleden familie Lammers, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, In dierbare herinnering: Henk Spaans en Atie Spaans-Kamp, In dierbare herinnering: Gré Kraakman-de Koning en Kees Kraakman, Johannes Hendrikus Hageman, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens,
  Martien Sengers en Martha Sengers, In liefdevolle herinnering: Pierre Bussen, ouders De Graaff-van Veen en kinderen, Ouders Stam-deWaard en zoon Engel, Louw Jonker en Corrie Jonker-Kaandorp, in dierbare herinnering Anna Velseboer-Willems en Martinus Velseboer, in liefdevolle herinering Gerard Bakker en dochter Wil, Piet v.d. Molen en Maria v.d. Molen-Hollenberg en kinderen Ber en Gonnie
 •  

 • Maandag 26 december – TWEEDE KERSTDAG – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Herenkoor
  Voorganger: Ph. Kint
  Gebedsintenties:
  Hans Hageman, Maria van Poecke-Linssen, Jacques Overbeek, In liefdevolle gedachten: Peter Greijer, In liefdevolle herinnering: Pastor Herman Helsloot, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever
 •  

 • Dinsdag 27 december – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 •  

 • Vrijdag 30 december – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 •  

 • Zondag 1 januari – 10.30 uur
  Eucharistieviering met Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  zijn door omstandigheden nog niet beschikbaar, worden in de viering afgelezen
 •  

 • Dinsdag 3 januari – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Ontmoetingsruimte
 •  

 • Vrijdag 6 januari – 09.30 uur
  Rozenkransgebed in de Ontmoetingsruimte
 •  

 • Zondag 8 januari – OPENBARING DES HEREN – 10.00 uur
  Eucharistieviering met Herenkoor
  Voorganger: I. Osterhaus
  Gebedsintenties:
  zijn door omstandigheden nog niet beschikbaar, worden in de viering afgelezen

 

Extra Nieuws

Vieringen in de Kerkstraat

Het ligt in de bedoeling om direct na Nieuwjaarsdag de verwarming in de kerk
in te stellen op een lage temperatuur, zodat er daar nagenoeg niet gestookt hoeft te worden.
De zondagsvieringen zullen dan vanaf 8 januari in de Kerkstraat gehouden worden.
Direct na Nieuwjaar gaan we aan de slag om een goede opstelling te vinden, die ook veilig is.
De technici zullen ook de camera van de livestream tijdelijk verplaatsen naar de Kerkstraat.
Zo proberen we de stookkosten voor de rest van de winter zo laag mogelijk te houden.
Wij vragen uw begrip voor eventueel ongemak,
het zal voor iedereen een beetje zoeken zijn in het begin.
Maar zo hopen we de stookkosten binnen de perken te houden.

Namens de locatieraad Willibrordus,
Jeanne Wijnkoop, voorzitter

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl