Nieuwsbrief week 7

Nieuws uit de Kerkstraat

Gistermorgen, zondag 7 februari, belde pastoor Bindels in alle vroegte op. Hij had net de situatie rond zijn huis in Bennebroek bekeken en geluisterd naar de waarschuwingen over de situatie op de wegen. Hij kon niet anders dan concluderen dat hij niet naar Heiloo zou kunnen komen voor de viering van 10 uur. Gelukkig hadden we dit scenario al besproken en waren er voorzorgsmaatregelen genomen. Pastoor Bindels was de avond tevoren naar Egmond aan den Hoef gegaan om daar samen met pastor Mantje voor te gaan. Dirk van Diepen was bereid gevonden om te filmen en zo hadden we in ieder geval een opname voor de rond 150 parochianen die wekelijks de viering digitaal volgen op YouTube. Daarnaast was er een bericht geschreven, dat ik nu vlug via de website en de Nieuwsbrief kon versturen. De directe medewerkers, lector, kosters etc. kon ik even persoonlijk op de hoogte stellen. We zijn het laatste jaar wel gewend dat er vieringen afgelast worden, maar er was nu weer eens een andere reden voor….
Vanmorgen is er in het Willibrordushuis weer wat reuring. De tuinploeg probeert met man en macht het kerkhof een beetje sneeuwvrij te krijgen. Aan het kerkplein hoeven ze echter niets te doen: de wind heeft het hele Herman Helslootplein schoongeblazen, Het labyrint toont zich trots als een eiland in de witte wereld.
Vandaag zou het volgende parochieblad afgeteld en verspreid moeten worden en de hele komende week zouden de bezorgers op pad gegaan zijn. De beslissing om het blad voor een keer niet te laten verschijnen heeft dus een onverwacht voordeel. Maar de beslissing heeft méér teweeg gebracht. Didy Coljée lanceerde vorige week de actie ‘Lichtpuntjes delen’:
“Hoe is het met jou? Hoe kom jij deze winter door, waar word jij blij van in deze tijd,
ondanks alle beperkingen, welke lichtpuntjes zou jij willen delen?”
Er zijn al wat reacties binnen gekomen, hieronder volgen de eerste twee. De komende weken volgen er meer en we nodigen u uit hier nog veel meer aan toe te voegen.
Wanneer u uw lichtpuntje wilt delen met medeparochianen, stuur dan uw verhaal naar
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl , of lever uw tekst af in de brievenbus.
Marieke Hoetjes

 

Lichtpuntje – Elfi Greijer

Ja, dat is waarachtig goed nieuws. De oproep van mevrouw Didy Coljée om te laten horen wat onze lichtpuntjes zijn,
waar we van kunnen genieten. Het zijn er genoeg.
Iedereen zal ze kunnen vinden. Ook al is het nog zo grijs als de dag van vandaag.
Zelfs wil ik me met een andere wens aan u wenden.
De meesten van ons kunnen door de WeekCommunicatie, de vieringen op YouTube met onze parochie meeleven.
Echter er zijn genoeg mensen in onze parochie die geen gebruik van de computer kunnen of willen maken.
Voor hen is wel nog de papieren WeekCommunicatie beschikbaar. Maar ja? Hoe krijg je die als de deuren van de kerk dicht zijn? Als u dit leest, beschikt u over een computer, of bent u mobiel genoeg in de schaarse openingstijden van onze kerk een WeekCommunicatie te kunnen halen.
Geef hen die dat niet hebben ook de kans. Wij willen ze met liefde rondbrengen, alleen: NAAR WIE, WAARHEEN?
En dat vragen wij aan U: meldt u ons namen en adressen van mensen die graag de WeekCommunicatie in de bus willen hebben. Een telefoontje naar 533 09 06 of e-mail als u het voor een ander wilt sturen naar:
willibrorduskerk@rk-bronvanlevendwater.nl
Met elkaar – voor elkaar zijn wij soms de lichtpuntjes waar we naar uitkijken.

 

Lichtpuntje – Astrid Wittebrood-Schouten

Didy heeft het over lichtpuntjes. Naast lichtpuntjes denk ik ook in (kleine) geluksmomenten.
Zo kreeg ik van pastor Helsloot een amaryllisbol. De bol plantte ik in een bloempot,
gaf deze wekelijks water en dan is het afwachten…
Wanneer de bloemen beginnen te bloeien voelt dat als een tweede cadeautje.
Vol verwondering genieten we van de eerste steel die vijf bloemen geeft.
En terwijl ik dit schrijf, bedenk ik mij dat er nog een derde cadeautje aankomt…
er is een tweede steel in knop!
Verwachtingsvol kijk ik uit naar hoeveel bloemen deze zal geven.
Natuurlijk deel ik dit geluksmoment met de gulle gever e
n heb ik pastor Helsloot een foto van de bloem gestuurd.
Het is fijn om dit te delen en zo hebben we beiden een mooi moment van geluk.

 

Vieringen

 • Zondag 14 februari – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang van enkele leden van De Brug
  Voorganger: H. Helsloot
  Gebedsintenties:
  Maria Adelaar-Schoemaker, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering Henk en Lolkje Beke, Piet Appelman en zegen over zijn gezin
  Woensdag 17 februari (Aswoensdag)
 • 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • 19.30 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met Aswijding en zang van enkele leden van Dames- en Herenkoor
  Voorganger: P. Bindels
  Gebedsintentie: Peter Greijer
 • Vrijdag 19 februari – 09.30 uur
  Eucharistieviering
 • Zondag 21 februari – 10.00 uur (reserveringsbewijs verplicht)
  Eucharistieviering met zang van enkele leden van het Dameskoor
  Voorganger: N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Wim de Baccker, Jopie en Tineke Ligthart, Gerard Schuijt, Johannes Hendrikus Hageman

 

Extra Nieuws

Vieringen door de week

Geachte parochianen,

Na de moeilijke tijd van kerst en oud en nieuw, waarin we geen vieringen meer konden vieren, is het nu gelukkig weer mogelijk om beperkt te gaan vieren door de week.
We willen woensdag 17 februari weer de doordeweekse vieringen opstarten
en om 9:30 op woensdag en vrijdag bij elkaar te komen voor een Eucharistieviering.
Omdat het corona virus nog steeds een grote bedreiging is hebben we besloten in de grote kerkzaal te vieren zodat u voldoende afstand kunt houden.
Ik wil u, als u mee wil vieren, vragen een mondkapje te dragen als u zich verplaatst in de kerk, anderhalve meter afstand te houden en uw handen te ontsmetten als u binnenkomt, zodat we allemaal veilig en met plezier mee kunnen vieren.

Ik hoop u weer te ontmoeten,
Pastoor Paul Bindels

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl