Nieuwsbrief week 8

Nieuws uit de Kerkstraat

Hij roept nogal wat herinneringen op, de vroegere pastorie van de Moeder Godskerk. De verbouwing tot gemeentecentrum van de PKN, nu 20 jaar geleden, was ingrijpend. Maar de grote lijnen zijn nog goed herkenbaar. Op donderdag 22 november 1990 kwam ik hier voor het eerst ‘achter de coulissen’. Er werd in de koffiekamer een avond georganiseerd door de werkgroep Kerk en Samenleving onder de titel: ‘Waarnaar toe rolt uw geld?’, over zuiver bankieren. Toen maakte ik ook kennis met pastor Helsloot, hij was net een maand in Heiloo.
Vanavond komen de mensen voor een heel ander onderwerp naar de Ter Coulsterkerk. In de grote zaal, die is verrezen op de plek waar vroeger de patio, de binnentuin lag, zal mevrouw Maartje de Lint de Waterputlezing van dit seizoen verzorgen. De lezing zal gaan over de heilzame werking van muziek en samenzang. Nu kunnen wij als kerkgangers daar wel een beetje over meepraten. De meesten van ons zingen zonder terughoudendheid de bekende liederen op zondagmorgen mee. Dat voelt vertrouwd en schept verbinding. Maar de laatste jaren is steeds duidelijker geworden dat zingen ook een medicijn kan zijn, met name voor mensen die lijden aan dementie.
Maartje begint haar verhaal met een lied. Voor de zaal met meest onbekenden zingt zij onder begeleiding van een pianist ‘He touched me’. Zo laat ze ons ervaren wat het met je doet wanneer iemand voor je dúrft te zingen: je wordt geraakt. Even later zijn wij zelf aan de beurt om te zingen. Het voelt eerst wat ongemakkelijk, maar als ik het plezier zie waarmee anderen om mij heen meezingen, word ik vanzelf meegenomen. Vanuit deze ervaringen heeft Maartje de laatste jaren zanggroepen opgezet voor mensen met dementie en hun zorgverleners en mantelzorgers en de resultaten zijn verbluffend.
Het eerste dat de deelnemers aan deze zanggroepen ervaren, is dat zij zich veilig voelen. Ze zijn onder gelijkgestemden. Daarnaast krijgen ze weer meer zelfvertrouwen. Ze merken dat ze mogelijkheden hebben, dat woorden al zingend vanzelf opkomen en dat ze (nog) kunnen leren. Het is bijvoorbeeld gelukt om het lied ‘Dona nobis pacem’ als canon 6-stemmig in te oefenen. Voor de mantelzorgers is het een zegen om te zien hoe hun naasten opbloeien tijdens zo’n zangmiddag. Zij kunnen daar weken op teren. En ook thuis kunnen zij samen zingen, wat meteen de goede herinneringen boven brengt.
De interesse van de wetenschap is ook gewekt. Maartje werkt onder anderen samen met het Erasmus Medisch Centrum. Uit onderzoek is gebleken dat het klankgeheugen van een mens eigenlijk altijd, zijn hele leven, onaangetast blijft. Wanneer woorden door afasie niet meer paraat zijn, is een lied zingen nog wel mogelijk, omdat die woorden zijn verbonden met klank en melodie. Het blijkt zelfs dat het brein (weer) kan groeien door muziek. Daarnaast geldt voor iedereen dat zingen stress vermindert en het immuunsysteem versterkt.
Maartje geeft tijdens haar lezing vele voorbeelden van de heilzame werking van zang en muziek. Ze vertelt dat professor Hans Jeekel in het Erasmus MC de patiënten tijdens operaties laat luisteren naar hun (lievelings)muziek en dat heeft een positief effect. Ook wordt muziek ingezet als hulp bij pijnstilling. Zelf ziet zij het soms gebeuren dat iemand na weken zwijgen weer een woord spreekt. Het meest indrukwekkende vertelt Maartje met enige schroom: ”Eens was ik uitgenodigd om te komen zingen bij een familiefeest. Onder de luisteraars was ook een heer in een rolstoel. Hij zat voorovergebogen en leek afwezig. Tijdens één van mijn liederen hief hij plotseling zijn hoofd op en ik zag dat hij me aankeek. Zijn ogen begonnen te stralen en opeens stond hij op en liep naar mij toe. Verschillende familieleden reageerden hier vol emotie op. Later vertelden ze mij dat hun naaste vijf maanden niet uit zijn rolstoel gekomen was.”

Marieke Hoetjes

PS

In de Nieuwsbrief van vorige week vertelde ik u over de plannen van de werkgroep MOV, voor de gezamenlijke viering van
1 maart. De volgende dag werd er in de brievenbus van de pastorie een enveloppe bezorgd. Daarin een bedrag en een kaart met de tekst: ‘Alvast een donatie voor 20 bonnen. Een origineel initiatief en het snijdt aan twee kanten. Succes’
De werkgroep MOV is blij verrast met deze geste en dankt de anonieme gever!

Vieringen

 • Donderdag 20 februari – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 21 februari – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 23 februari– 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  o.l.v. parochianen

  Gebedsintenties:
  Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Jopie en Tineke Ligthart, Levende en overleden familie Kuijpers, Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Johannes Hendrikus Hageman, Arie en Annette Schaap en overleden familie

Agenda

 • Dinsdag 18 februari
  10.00 uur: Reanimatie/AED-cursus in de Ontmoetingsruimte
  19.30 uur: Ouderavond Vormsel
 • Vrijdag 21 februari
  9.30-11.00 uur: Verjaardag diaken Paul Bindels

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl