Nieuwsbrief week 9

 

In manus tuas Domine

commendo spiritum meum

Onze herder en leidsman is opgenomen in Gods hand.

Zoals hij ons jarenlang voorging in gebed,

zo gaat hij ons nu voor naar het eeuwig leven.

 

Gelovend in de Verrezen Heer, wiens evangelie hij bijna 40 jaar zo vol overtuiging verkondigde, is heden, na een kort ziekbed en gesterkt door het Heilig Sacrament der Zieken, vol overgave en berusting, gestorven onze trouwe en toegewijde broer en (oud)oom en onze pastoor

 

Hermanus Gerardus Ignatius Helsloot

Herman

Priester van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

emeritus pastoor van de parochies Bron van Levend Water te Heiloo,

Akersloot, de Egmonden en de H. Cornelius te Limmen

* Amsterdam, 12 januari 1950 † Heiloo, 14 februari 2022

 

Elly Helsoot en familie Willemse-Helsloot

Martien den Blanken namens Parochiebestuur, Locatieraden en parochianen Bron van Levend Water

 

 

Nieuws uit de Kerkstraat

Geniet van vandaag, niemand heeft je morgen beloofd

Al vanaf 23 december leven we in een rollercoaster. Ik weet nog dat ik op 23 december, ‘s morgens vroeg door mijn man, met de bedrijfsbus, naar mijn werk gebracht werd, want het was zo glad. Die gladheid kwam zomaar opeens opzetten. Mijn fiets stond klaar maar een stap buiten de deur leerde me dat ik op de fiets niet heel op mijn werk aan zou komen. Zelfs met de auto was het glibberen en aangekomen op de Westerweg reed er een auto voor ons. Uiterst voorzichtig en uiterst nauwkeurig werd die auto op de plek neer gezet waar normaliter altijd de auto van pastor Helsloot stond geparkeerd. Wij een beetje mopperen in de bus, want dat was nou juist de kortste weg naar de buitendeur van de kerk. Dus wij even verderop de bus geparkeerd, ik stapte uit en glibberend en geconcentreerd wilde ik naar de kerkdeur lopen en had zodoende pas laat in de gaten had dat de bewuste auto die van pastor Helsloot was.
Maar waarom moest pastor Helsloot nu juist deze ochtend, zo vroeg, in de kerk zijn? Toch maar even (op afstand) gevraagd echter hij moest niet in de kerk zijn maar bij de dokter. Op zijn vraag of ik mee wilde lopen moest ik helaas nee zeggen. Hij realiseerde zich dat ik dat ook helemaal niet kon en zei: “ Ik loop zelf wel heel voorzichtig”. Vanachter de kerkdeur heb ik hem nagekeken en ik kon pas weer opgelucht ademhalen toen ik zag dat hij veilig aan de overkant aangekomen was. Net zo snel als de gladheid opgekomen was, was deze ook weer verdwenen. Nadat pastor terugkwam van het doktersbezoek, kwam hij nog even op de koffie.
Vanaf die dag is de rollercoaster begonnen, pastor Helsloot heeft in januari allemaal onderzoeken gehad en de uitslag ontving hij op donderdag 20 januari. In de viering van 23 januari is, door Martien den Blanken, deze boodschap aan u medegedeeld. De uitslag was niet goed en niemand wist hoe lang dit nog kon duren. Vanaf het begin had pastor Helsloot goede hulpen om zich heen (zijn aartsengelen).
Donderdag 10 februari ging om 10 uur de telefoon: “Ja Astrid met pastor Helsloot”…ik moest even slikken, want pastor Helsloot was wel de laatste persoon die ik aan de lijn had verwacht. Hij had een vraag voor me en aan die vraag heb ik in mijn vorige nieuwsbrief voldaan. U allen hartelijk danken voor uw aandacht, kaarten, attenties, bloemen was wat hij graag benoemd wilde hebben. Tot het laatste moment was hij nog met ons, met U, verbonden.
Maandagavond 14 februari, 10 uur ’s avonds, ging thuis de telefoon en daar was de mededeling waar we met zijn allen al een paar weken mee bezig waren: pastor Helsloot was een uur geleden rustig ingeslapen. De voorbereidingen waren er, maar als je dan toch te horen krijgt dat het zover is dan is het toch slikken.
Dinsdag 15 februari werd hij naar zijn geliefde stek gebracht: de Willibrorduskerk aan de Westerweg. Daar staat hij in het licht en in een bloemenzee. Het is mooi dat hij zo dicht bij is maar nog mooier te weten dat dit zijn grote wens was.
De dagen erna is iedereen die dat wilde in de gelegenheid gesteld om afscheid te nemen van de pastor die 30 jaar, in Heiloo, priester is geweest. Hoe wrang is het dat hij net zijn 40 jarig priesterfeest (mei 2022) niet kan meemaken.
Zondag 20 februari vond de avondwake plaats onder leiding van pastor Nico Knol en de dames van de Avondwake groep.
En op maandag 21 februari, de dag dat u deze nieuwsbrief leest, heeft de uitvaartdienst plaats gehad en vervolgens zal de bijzetting van pastor Helsloot plaatsvinden in het priestergraf. Er gaat een verhaal dat hij ooit met 2 dames op het kerkhof liep en aldaar met zijn voet op de grond stampte en zei: “ooit kom ik hier te liggen”. En nu is het ooit, het ooit is eerder dan wij hadden kunnen vermoeden.

Dat hij moge ruste in vrede.

Astrid Wiebering-Vlaar

 

Vieringen

 • Zaterdag 26 februari – 19.00 uur
  Eucharistieveiring met El Shaddai
  Voorganger: P. Bindels
 • Zondag 27 februari – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met De Brug
  o.l.v. parochianen
  Gebedsintenties:
  Johannes Hendrikus Hageman, In dierbare herinnering: Thom Westerhuis en overleden ouders
 • Aswoensdag 2 maart
  – 09.30 uur
  Rozenhoedje in de Moeder Godskapel
 • – 19.30 uur
  Woord- en Communieviering
  Voorganger: B. Leurink
 • Vrijdag 4 maart – 09.30 uur
  Woord en Gebed in Ontmoetingsruimte
 • Zondag 6 maart – 10.00 uur
  Regioviering
  Voorgangers: F. Brigitha en N. Mantje
  Gebedsintenties:
  Fenny de Koning-Wennekes, Hans Hageman, Voor mijn dierbare echtgenoot Cornelis Johannes Maria Burger, Johannes Hendrikus Hageman, In dankbare herinnering: Wim de Backker

 

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl