Nieuwsbrief week 9

Nieuws uit de Kerkstraat

Alweer zijn we te gast in de voormalige pastorie van de Moeder Godskerk. Dit keer op uitnodiging van mevrouw Ans Willemse, namens het 4-5 mei comité. Pastor Helsloot en ik  vertegenwoordigen onze parochie bij een overleg over de herdenkingsbijeenkomsten op 4 mei. Op weg naar de vergaderruimte wijst hij waar zijn studeerkamer was, de logeerkamer, zijn slaapkamer en om de hoek de eetkamer, die tegenwoordig dienst doet als kantoor. Wij worden welkom geheten op de plek van zijn vroegere zitkamer, tegenwoordig ingericht als vergaderzaal. Samen met vertegenwoordigers van de Protestante gemeente zullen we ons buigen over de invulling van de 4 mei-bijeenkomsten in de Ter Coulsterkerk en de Witte Kerk.
De herdenking bestaat al vele jaren uit vier onderdelen. Een oecumenische dienst in de Ter Coulsterkerk, de Stille Tocht vanaf de Bergeonstraat naar het monument ‘De Man van Vught’ op de Frederica’s Hof. Aldaar twee minuten stilte gevolgd door het zingen van het Wilhelmus, een krans- en bloemlegging en een toespraak van de burgemeester. Tenslotte wordt iedereen uitgenodigd voor een herdenkingsconcert in de Witte Kerk. Dit jaar, bij 75 jaar bevrijding, wil het comité proberen alle vier ceremonies als één geheel te presenteren aan de bevolking van Heiloo. Daarbij is de vraag aan de kerken om te bekijken of de samenkomsten daar wat laagdrempeliger gemaakt kunnen worden.
Alle aanwezigen willen daar graag aan mee werken en al snel komen er allerlei ideeën op tafel. De oecumenische viering heeft tot nu toe een echt kerkelijk karakter. Met liederen begeleid op het orgel, een schriftlezing en een overweging. Om het, in dit speciale herdenkingsjaar, voor alle Heilooërs ‘toegankelijk’ te maken, zou je de muziek aan kunnen passen. Een klein ensemble zou al vooraf kunnen musiceren, zodat de inloop ongedwongen is. Ook kunnen we proberen om iemand, die de oorlog heeft meegemaakt, uit te nodigen om haar of zijn verhaal te vertellen. Pastor Helsloot brengt naar voren dat er drie oorlogsgraven op de Willibrordushof liggen. Middels beelden en een kort in memoriam kunnen die gevallenen herdacht worden. Aandacht ook voor het doorgeven van de 4 mei-traditie van generatie op generatie, met een lichtceremonie en het lezen van een gedicht van een jongere.
Na  de plechtigheid bij de Man van Vught gaat gewoonlijk slechts een klein aantal deelnemers door naar het concert in de Witte Kerk. De meesten zijn toe aan een kopje koffie en keren huiswaarts. Het idee wordt daarom geopperd, in de Witte Kerk een kopje koffie of thee aan te bieden. Ook zal er dit jaar geen concert gehouden worden, maar er komt een Joodse musicienne, die over haar oorlogservaringen vertelt en daarbij muziek ten gehore brengt. In de Witte Kerk zullen tevens de namen voorgelezen worden van alle oorlogsdoden, militairen, dwangarbeiders, verzetsmensen en gedeporteerden, uit Heiloo. Op dit moment worden hun namen verzameld.
Op deze wijze hoopt het 4-5 mei-comité alle activiteiten in de avonduren van de vierde mei tot één geheel te maken dat uitnodigend is voor alle burgers van Heiloo. In de Uitkijkpost van half maart komt de agenda van herdenkingsactiviteiten te staan en enkele weken later zal de Bewaarkrant verschijnen, een krant met interviews van mensen die de oorlog hebben meegemaakt en met toelichtingen bij de verschillende activiteiten. Mooi dat we zo allemaal samen kunnen werken om 75 jaar bevrijding te herdenken en te vieren.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Woensdag 26 februari – ASWOENSDAG – 19.30 uur
  Eucharistieviering en Aswijding met Dames- en Herenkoor
 • Donderdag 27 februari – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 28 februari – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 1 maart – 10.00 uur
  Gezamenlijke regioviering
  Voorgangers: H. Helsloot, H. Hudepohl en J. Olling

  Gebedsintenties:
  Joop Stroomer, Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Peter de Boer, Annie van Westerop, Lies Lubke en overleden ouders, Fenny de Koning-Wennekes, Johannes Hendrikus Hageman, Gerard Schuijt, Jac Verberne, Johan Oosterbaan en Jeanne Oosterbaan-Doedens

Agenda

 • diaken Paul Bindels is afwezig van 24 februari t/m 4 maart
 • Dinsdag 25 februari
  09.00 uur: Parochiecoördinatoren Overleg
 • Zondag 1 maart
  16.00 uur: Preek van de leek door Lonneke Lute in de Witte Kerk

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl