Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 17

Nieuws uit de Kerkstraat

Onbetaalbaar is de glimlach van de bewoonster van Zorgcentrum Overkerck als Jan haar vest komt brengen. Hij heeft het net even opgehaald in haar kamer. Behoedzaam helpt hij haar om het aan te trekken. De andere bezoekers van de wekelijkse viering kijken geamuseerd toe. De ‘pop-up kapel’, een met schuifwanden afgeschut gedeelte van het restaurant op de begane grond, kan de kerkgangers maar net aan herbergen. De laatste bezoeker komt aanlopen en als hij een plekje heeft gevonden wordt zijn rollator buiten de ruimte geparkeerd. Ageeth heeft zojuist de missaaltjes uitgedeeld en pastor Helsloot staat klaar om de viering te beginnen.
Ook in zorgcentrum De Loet is er wekelijks een kerkdienst. Daar gaan enkele predikanten afwisselend voor, maar er zijn wel vrijwilligers uit onze kerk die helpen bij het begeleiden van de bewoners van en naar hun kamer en bij de koffietafel na afloop. Het is prachtig dat de ouderen op deze wijze nog verbonden kunnen blijven met de parochie en kerkelijke gemeente. Dat zij zich ook verbonden vóelen bleek deze week. Er kwam een brief binnen, gericht aan de leden van de MOV (Missie Vrede en Ontwikkeling). Deze groep geeft op dit moment aandacht aan de Vastenactie voor Burkina Faso. In de brief, geschreven namens de bewoners, stond het volgende geschreven:
Toen afgelopen jaar het Vastenproject kenbaar gemaakt werd, hebben wij ons afgevraagd op welke manier wij dat hygiëneproject zouden kunnen ondersteunen. Een gesprek met de bewoners van zorgcentrum De Loet en Overkerck, die wekelijkse kerkdiensten bijwonen, bracht de oplossing. Gedurende een half jaar waren de bewoners op zeer positieve wijze bereid hun wekelijkse collectegelden af te staan voor het vastenproject. Nú, na een half jaar, kan ik, als coördinator, namens de bewoners meedelen dat een bedrag van € 1.085,= overgemaakt is ten behoeve van het hygiëneproject in Burkina Faso. Als stimulator ben ik trots op de bewoners, die voor 100% achter het project hebben gestaan. Wij willen de projectleider veel succes wensen om de meisjes dáár, ook tijdens ongemakken, in staat te stellen hun schoolcarrière te vervolgen en met succes te kunnen voltooien.
“Wat prachtig, daar wordt ik stil van”, zei pastor Olling toen ik hem de brief liet lezen.
En nu, terwijl ik dit schrijf, gaat de bel in het Willibrordushuis. Aan de voordeur een heer en een dame in een rolstoel. Direct herken ik een bewoonster van De Loet, die tot voor kort hier vlakbij op Hoog en Laag woonde. De heer die haar begeleidt stelt zich voor, hij is vrijwilliger en is het hele eind komen lopen om een bezoek aan de kerk te brengen. Binnengekomen valt hen direct de opstelling over de vastenactie op. “Daar hebben we voor gespaard!”, zegt mevrouw. En ik kan haar meteen het bedrag noemen. We bekijken de wasketel en de handnaaimachine. Zaken die in Burkina Faso betrouwbaarder zijn dan elektrische apparaten. Dan bezoeken ze samen de Mariakapel en steken een kaarsje op. Een kwartiertje later gaan ze weer op pad. En ik heb een mooi slot voor het Kerkstraatje….
Marieke Hoetjes

 

Vieringen

 • Donderdag 25 april – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 26 april – 09.30 uur
  Géén viering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 28 april
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: H. Hudepohl

  Gebedsintenties:
  Levende en overleden familie Kuijpers, Martha Groen-Groot, Johannes Hendrikus Hageman

 

Agenda

 • AFWEZIGHEID PASTOR HELSLOOTPastor Helsloot is afwezig van dinsdag 22 t/m maandag 29 april.
  De collega-pastores en leden van de Woord- en Communievieringgroep nemen zijn  taken over.

 

Extra Nieuws

Vrijwilligers gevraagd

Tuinverzorging
Samen met andere leden van de ‘Tuinfluiters’ zorgt u voor het groen-onderhoud op het oude gedeelte van de begraafplaats naast de Willibrorduskerk en het groen rondom de kerk.
Wat vragen wij:
U kunt goed samenwerken met collega-vrijwilligers.
U heeft plezier in tuinwerk en bent graag buiten.
De activiteiten vinden plaats in de buitenlucht, op de donderdagmiddag, gedurende ongeveer 2 1/2 uur

Interieurverzorging
Schoonhouden van de Willibrorduskerk, dagkapel en sacristie
Wat vragen wij:
Stofzuiger hanteren, afstoffen etc., met eerbied voor de bijzondere plaats.
Samenwerken in een groep.
Om de twee weken  wordt schoongemaakt. Er zijn meerdere groepen die om de beurt het werk doen. U bent zo eens in de twee maanden een ochtend of middag aan de slag.

Bloemverzorging
U helpt met het bloemschikken en de verzorging van bloemstukken in de kerk.
Eens in de drie maanden verzorgt u met uw groep, bestaande uit 3 à 4 personen, gedurende twee weken de bloemen in de kerk. Dat betekent één keer de nieuwe schikkingen maken en in overleg de bloemen bijhouden.
U bent enthousiast om mooie bloemstukken maken. Ervaring is niet noodzakelijk, wel de bereidheid om te leren en samen te kunnen werken.
U houdt van werken in een groep en vindt het gezellig samen een kopje thee of koffie drinken.
Eens in de drie maanden is een groep twee weken verantwoordelijk voor de bloemen in de kerk. De werktijden worden in onderling overleg bepaald.
Rond de feestdagen werken groepen samen.

Voor nadere informatie kunt u bellen met Marieke Hoetjes, 5330906

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl