Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 29

Nieuws uit de Kerkstraat

Herinneringen (deel 2)
In deze nieuwbrief vervolg ik mijn verhaal van twee weken terug: een mevrouw en een jonge dame zijn even in de kerk om die samen te bekijken. Ik doe weer een poging om te werken, maar een kuchje doet mij opkijken. Een heer aan het loket met een koffertje in zijn hand. Laat dit nou meneer Gelderblom zijn, u weet het nog wel, van de fotowinkel Foto Kino aan de Kennemerstraatweg, daar waar nu makelaar Hopman zit. Heer Gelderblom is degene die het prachtige houten beeld met de duif heeft gemaakt, dat bij ons in het Stiltecentrum staat. Hij vertelt dat hij een kleine reparatie aan het beeld moet uitvoeren en ik breng voor hem een stoel naar het Stiltecentrum, zodat hij goed voor het beeld zit om de reparatie uit te voeren.
Het beeld is gemaakt ter gelegenheid van 65 jaar vrijheid en inmiddels staat het alweer bijna 10 jaar bij ons in het Stiltecentrum. Ik nodig u van harte uit om dit prachtige beeld eens te bekijken en de tekst te lezen die er bij staat. Voor ons nog altijd een vraag hoe iemand het voor elkaar krijgt om van een boom zo’n prachtig kunstwerk te maken. Als ik voor het beeld sta en de tekst lees, dan komen er ook weer herinneringen boven, maar ook de gedachte dat de datum 5 mei een datum is die we in ere moeten houden. De dag van de vrijheid. Ik steek een kaarsje op en ik doe mijn volgende poging om weer te gaan werken.     Even later komt een dame in kantoor met een papiertje waarop de data staan voor misintenties. Ik maak een kopie van dit blaadje en ook met deze mevrouw kom ik in gesprek, van het een komt het ander en ze vertelt onder andere dat haar kleinzoon haar zo doet denken aan haar overleden man. Toen deze jongen slechts 5 maanden oud was zei haar dochter al:  “Hij lijkt op zijn opa”. Toen werd er nog een beetje lacherig over gedaan maar nu, 9 jaar later, moet ook oma zeggen dat haar kleinzoon heel veel trekjes heeft van wijlen haar man. Het is heel bijzonder. Als ik voor deze mevrouw de buitendeur open hou zie ik de rollator van de mevrouw nog staan die ik hiervoor in de kerk heb gelaten. Ik ben verbaasd, het is tenslotte al bijna een uur later, zijn ze al zo lang in de kerk? Ik ga eens op onderzoek uit.
Al snel hoor ik stemmen uit het Stiltecentrum, de dames zijn met de heer Gelderblom aan het praten. Hele verhalen hoor ik voorbij komen, ze staan bij het beeld en het lijkt mij dat zij elkaar heel wat te vertellen hebben. Als zij vertrekt wordt mij duidelijk wat de connectie tussen die twee is: ze vertelt  me dat haar zus uit Oostenrijk eens een keer bij haar aan het logeren was. Ze wilde voor het eten een rondje lopen maar raakte hopeloos verdwaald. Mevrouw was haar al op de fiets gaan zoeken maar waar moet je gaan zoeken? Zus belandde in een fotozaak aan de Kennemerstraatweg. U raadt het al….Fotozaak Kino van de heer Gelderblom. Zus vertelde aan de heer Gelderblom dat zij echt niet meer wist hoe ze naar het huis van haar zus moest komen, maar gelukkig kon heer Gelderblom haar helpen om weer de weg terug te vinden.
Vanuit de kerk is de mevrouw vandaag met de jonge dame nog even het Stiltecentrum in gelopen en ze ziet daar  een heer aan het werk. Ze maakt een praatje en ziet opeens herkenning aan de heer Gelderblom. Samen weten ze het verhaal van zus uit Oostenrijk nog. Maar wat een toeval dat nu juist deze mensen elkaar tegenkomen in het Stiltecentrum en dat zij deze herinnering met elkaar kunnen delen.
Tja, soms zijn er ochtenden dat herinneringen opgehaald worden. Hoe mooi……..

Voor nu wens ik u fijne weken, Hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

Vieringen

 • Donderdag 18 juli – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 19 juli – 09.30 uur
  Géén Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 21 juli – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Herenkoor
  Voorganger: H. Hudepohl

  Gebedsintenties:
  Uit dankbaarheid voor het bereiken van de leeftijd van 96 jaar voor Henk Spaans. Zijn overleden echtgenote Atie Spaans-Kamp en overleden familie Spaans, Joop Admiraal, Wim Heijne, Agnes Heijne-Boersen en overleden dochter Linda, Kees Komen, Gre Groot-Beers, Pierre Bussen, Uit dankbaarheid voor overleden ouders Joop van Westerop en Tiny van Westerop-Wever, Johannes Hendrikus Hageman, Kees en Jo van Westerop-Zentveld
 • Donderdag 25 juli – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 19 juli – 09.30 uur
  Géén Eucharistieviering
  in de Moeder Godskapel
 • Zondag 28 juli – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: J. OllingGebedsintenties:
  Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, Overleden familie Bijvoet-Rotteveel, Kees Komen, Martha Groot-Groen, Levende en overleden familie Kuijpers, Johannes Bakker, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Ter nagedachtenis aan Arie en Annette Schaap en overleden familie, In dierbare herinnering: Sjaak Overbeek

Extra Nieuws

Vakantie pastor Herman Helsloot

Pastor Herman Helsloot is van 15 tot en met 29 juli afwezig wegens vakantie.
Ook diaken Paul Bindels zal in die twee weken op vakantie gaan.
De vieringen in Zorgcentrum Overkerck op donderdagmorgen
worden in die periode verzorgd door de Woord- en Communievieringgroep.
De viering op vrijdagmorgen in de Moeder Godskapel vervalt deze twee weken.
De zondagsvieringen worden verzorgd door de collega-pastores Henk Hudepohl en Johan Olling.
U kunt ook voor alle andere (dringende) zaken een beroep op hen doen.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl