Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 38

Nieuws uit de Kerkstraat

“Rij hem er maar achteruit op. Dat doen ze met de lijkwagen ook altijd. En dit is toch ongeveer hetzelfde?” Het blijft even stil…. Dan breekt de spanning en wordt er hartelijk gelachen om de opmerking. Het heeft inderdaad veel weg van een uitvaart, of misschien nog meer van het ontruimen van een huis na het overlijden van de laatste bewoner.
Afgelopen zondag, 1 september, is afscheid genomen van het ‘kerkje aan zee’, de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen aan de Wilhelminastraat in Egmond aan Zee De liturgie was zorgvuldig voorbereid. Het kerkkoor Sint Caecilia werd ondersteund door het bekende Hopmannenkoor en de Mis van Gounod klonk prachtig in de tot de laatste plaats bezette kerk. Na de zegen werd de ciborie met overgebleven geconsacreerde hosties in stilte uitgedragen en daarna werd het altaar ontruimd en de altaarsteen uitgenomen. Alle kaarsen in de kerk werden gedoofd en de lichten uitgedaan. Onder het zingen van het lied ’Met elkaar op weg’ trokken voorgangers en lectoren, gevolgd door de kerkgangers, in processie naar buiten. Evangelieboek, altaardwaal, kruis en altaarsteen werden mee uitgedragen. Buiten op het kerkplein klonk gebed en zongen allen samen nog een laatste lied. Daarna sloot pastor Mantje de deuren voorgoed.
Vandaag staan de deuren weer open. Een klein gezelschap is begonnen met het verhuizen van de liturgische voorwerpen, die een plaats zullen krijgen in de kerk van de H.M.M. Alacoque. Vorige week zijn uit Egmond-Binnen het Adelbertusbeeld, een Mariabeeld, de reliekschrijn van de H. Adelbert en de sacristiegong al overgebracht. Nu zal het interieur van de kerk verder verrijkt worden met de ambo, de godslamp, de paaskandelaar, de credens en de sedilia (zetels) uit Egmond aan Zee.
Maar eerst is er koffie en praten we wat na over de gebeurtenissen van zondag. Maandenlang is het sluitingscomité bezig geweest met de voorbereidingen. De voorbereiding van een groot feest dat geen feest is. Die dubbelheid heeft zijn wissel getrokken en ieder is nu eigenlijk ontzettend moe. Maar naast het verdriet is er ook voldoening en opluchting. Het blijkt dat ieder tijdens de sluitingsviering een ‘eigen moment’ heeft beleefd. Een moment waarop het gebeuren ten volle doordrong. Voor de een was het de consecratie, voor de ander doven van de lichten of de ceremonie op het kerkplein en het sluiten van de deur.
Na de koffie gaan we echt aan de slag met wat gedaan moet worden. Via een hoge trap kan de Godslamp losgemaakt worden en behoedzaam naar beneden getild. De ambo blijkt met twee sedilia net in de auto, waarvan de achterbank is neergeklapt, te passen. De credens, de paaskandelaar en de maquette van de kerk moeten even wachten tot de volgende ronde. Uiteindelijk is alles overgebracht en kan worden gestart met het herinrichten van de Hoeverkerk.
Er is de afgelopen week al hard gewerkt in De Hoef. De voorste rijen kerkbanken zijn vervangen door stoelen, die in Limmen over waren. Zo is er meer zitcomfort voor de oudere kerkgangers. Aan de linkerkant van het priesterkoor is een sokkel aangebracht waarop het Adelbertusbeeld nu prijkt. Daaronder krijgen de reliekschrijn van Adelbert en het evangelieboek een plaats. Rechts worden de credens en sedilia uit ‘het Derp’ neergezet en ook de ambo wordt vervangen. De koperen godslamp komt voorlopig aan de nok te hangen en wordt met de lier opgetakeld.
Als we allemaal even rustig gaan zitten luidt de conclusie dat het een evenwichtig geheel is geworden en herkenbaar voor alle drie locaties van de Egmonden. De komende tijd zal er nog wel wat geschoven en aangepast worden, maar met dit resultaat kunnen we de viering van een nieuwe begin, op zondag 8 september. met vertrouwen tegemoet zien.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 19 september – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 20 september – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 22 september – 10.00 uur
  Oecumenische Vredesviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: H. Helsloot en E. Kooiman

  Gebedsintenties:
  Joop Admiraal, In dierbare herinnering: Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, In dierbare herinnering: Jan Ridderikhof, Johannes Hendrikus Hageman, Gré Bakker-Denneman, Annie van Westerop

Agenda

 • Dinsdag 17 september
  16.00 uur: Roosterbespreking
 • Donderdag 19 september
  13.30 uur: Pastores team Akersloot

Extra Nieuws

Vredesweek 2019:  Vrede Verbindt Over Grenzen

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Polarisatie
Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

Grens
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.

Oecumenische viering
Als opening van de Vredesweek is er op zondag 22 september om 10.00 uur een oecumenische viering in de Willibrorduskerk in Heiloo. Voorgangers zijn Ds. E. Kooiman en pastor H. Helsloot. Het Dames- en Herenkoor van de Willibrorduskerk zal de zang verzorgen.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl