Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 43

Nieuws uit de Kerkstraat

Kerkbalans en vrijwilligerswerk
Zoals u in het Parochieblad heeft kunnen lezen is dit jaar een overgangsjaar qua leden- en  financiële administratie. Ruim drie jaar geleden zijn een paar mensen van enkele Bisdommen in Nederland om de tafel gaan zitten met partijen waarvan zij dachten dat deze integer met de gegevens van de kerk om zouden gaan. Deze partijen zijn gevonden en toen werd er achter de schermen keihard gewerkt om dit gestalte te geven. Er was enigszins haast bij want in mei 2018 werd de nieuwe wet op de privacy van kracht. Zoals ik vorig jaar al geschreven heb, mocht ik deelnemen aan de inrichting/opzet van de velden in de ledenadministratie. Uit het hele land was een aantal mensen geselecteerd en hebben we meerdere dagen met elkaar gebrainstormd. Uit al deze wensen is een selectie gekomen en dit is in de praktijk gebracht.
Ik zal niet teveel in detail treden maar we werken momenteel met twee programma’s: een voor de ledenadministratie en een voor de financiële administratie. Deze twee programma’s linken met elkaar en ik moet zeggen dat het naar tevredenheid werkt.
Uiteraard komen we in de praktijk nog de nodige problemen tegen maar met hulp van onze man van het Bisdom Haarlem-Amsterdam komen we een heel eind.
Het probleem voor nu is dat we niet alle financiële gegevens van de Kerkbalans konden meenemen. Elk jaar kijken we in oktober in onze kerkbijdrage lijst en de mensen die dan niets betaald hebben krijgen een herinneringsbrief met de vraag of zij alsnog aan kerkbijdrage mee willen doen omdat het misschien aan het begin van het jaar aan hun aandacht is ontsnapt. We hebben momenteel wel enkele gegevens en hopen dat dit nog klopt. Aan de hand hiervan kunnen we toch nog herinneringsbrieven versturen, maar mocht u onverhoopt een brief krijgen en die is niet terecht dan kunt u deze als niet verzonden beschouwen. Laat u het ons wel even weten?
Zeker dit jaar willen we aan u vragen of u extra alert wilt zijn. Heeft u al betaald aan kerkbijdrage? Heeft u er misschien over nagedacht uw bijdrage te verhogen of wilt u een automatische incasso afgeven? Of misschien heeft u zelfs al nagedacht aan een overeenkomst voor 5 jaar, wat belastingtechnisch misschien wel aantrekkelijker voor u is. Kom gerust in kantoor vragen naar de mogelijkheden.
Maar heeft u ook wel eens nagedacht of u, op wat voor manier dan ook, een bijdrage wilt/kunt leveren aan ons verenigingsleven/vrijwilligersleven? Want uiteraard zijn wij niet alleen afhankelijk van uw bijdrage maar kunnen we ook niet zonder onze vrijwilligers, die op wat voor manier dan ook een gestalte geven aan het reilen en zeilen van onze kerk.     Want…………..
Weet u dat een wisselende groep dames en heren voor de mooiste boeketten zorgt voor in de kerk?
Weet u dat wekelijks de Kerkstraat wordt schoongemaakt?
Weet u dat er 6 groepen zijn die bij toerbeurt de kerk schoonmaakt?
Weet u dat er twee keer per week een groep de begraafplaats onderhoudt?
Weet u dat er wekelijks koffie geschonken wordt na de viering?
Weet u dat er bij elke viering acolieten en kosters nodig zijn?
Weet u dat 8 keer per jaar chauffeurs en koeriers op pad gaan om het parochieblad of de kerkbalansbrief bij u thuis te bezorgen?
Weet u dat er wekelijks repetities plaatsvinden van onze koren?
Weet u dat vele handen licht werk maken?
Weet u dat het eigenlijk te veel is om op te noemen maar dat er dagelijks vrijwilligers over de vloer komen en dat zij heel hard nodig zijn?
Wilt u ook een bijdrage leveren aan het vrijwilligerswerk? Meld u dan nu aan voor de taak die u leuk lijkt. Des te meer mensen er zijn, des te meer iedereen ontlast wordt. Kortom ik denk dat er voor veel mensen iets is, waar ze volop tot hun recht komen.
Weet u dat u ook altijd welkom bent voor een kop koffie, ook wij lusten dat heel graag.

Voor nu wens ik u een fijne week, hartelijke groet, Astrid Wiebering – Vlaar

 

Vieringen

 • Donderdag 24 oktober – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 25 oktober – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 27 oktober – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met De Brug
  o.l.v. parochianen

  Gebedsintenties:
  Levende en overleden familie Kuijpers, Gré Bakker-Denneman, Johannes Hendrikus Hageman, In liefdevolle herinnering: Henk Beke en Lolkje Beke-Bruinsma

 

Agenda

 • Dinsdag 22 oktober
  20.00 uur: Bijbelgroep ‘Richteren’ Begeleiding: Pastor H. Helsloot. Plaats: Willibrordushuis
 • Donderdag 24 oktober
  13.30 uur: Pastores Team in Heiloo

 

Extra Nieuws

Bijbelgroep Richteren

‘de roep om een koning’
De hele bijbel is een groot verhaal over mensen en hun ervaringen, zowel positieve als negatieve. God wil dat mensen gelukkig zijn en een plek hebben om samen te wonen en te leven. Daarom hoort Hij de klacht van het Joodse volk in het slavenland Egypte en leidt hen aan de hand van Mozes weg uit dat land. Na een generatie bereiken zij het aan Abraham en Mozes toegezegde land.
Vorig jaar lazen wij hoe ze zich in dit land vestigen, nadat ze onder leiding van Jozua het toegezegde land zijn binnengetrokken. Dit wordt beschreven in het boek Richteren waarin de lotgevallen van Israël in de periode van Jozua tot aan de eerste Koning staan opgetekend.
De stammen van Israël worden geleid door ‘Richters’, charismatische leid(st)ers in de naam van de Heer. Israël valt steeds weer terug en dient dan de Baäls. JHWH ontsteekt in toorn, Israël roept weer om hulp bij de Heer en die zendt een redder om Israël te bevrijden: een richter.
Dit jaar lezen we verder in dit boek en komen onder anderen Simson tegen. Maar ook horen we al de roep om een sterke leider: een Koning.
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom in de groep.
Ik hoop op weer een inspirerende periode!
Pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl