Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 47

Nieuws uit de Kerkstraat

Tijdens het Ziekentriduüm, begin juli van dit jaar, kwam bisschop Hendriks naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood, om samen met pastor Helsloot vóór te gaan in de Openingsviering. Weeks tevoren nam pastor  Bert Glorie contact met ons op. In het kader van zijn weg naar het priesterschap was zijn ‘aanstelling tot acoliet’ vereist. Bert vroeg of deze ceremonie een plaats kon krijgen in de openingsviering. En zo geschiedde: de bisschop riep zijn naam en Bert antwoordde: “Hier ben ik!”
De meesten van u zullen zich Bert Glorie nog goed herinneren. We hebben de map met oude Communicaties erbij gepakt en vonden dat Bert in september 2005 naar onze parochie kwam voor een pastorale stage. In elk parochieblad schreef hij dat seizoen een aflevering van ‘Op stage, belevenissen van Bert Glorie’. Samen met dominee Robert Blaauw startte hij een groep voor jongen ouders. Uit deze groep kwam later Kleuterkerk en Kinderkerk voort. In juli 2006 nam Bert afscheid van de parochie. Hij had de stage met succes afgerond en bedankte eenieder voor de hulp die hij hierbij kreeg. Hij voelde zich zeer welkom en gesteund. Ten afscheid trakteerde hij alle parochianen op een schitterend optreden van zijn zus, cabaretière Charlotte Glorie.
In zijn laatste column kondigde Bert toen ook aan, dat hij zich bij het bisdom had aangemeld voor de priesteropleiding. Hij werd opbouwwerker bij het toenmalige dekenaat en in 2015 kreeg hij een zending als pastoraal werker in Obdam en werd hij de opvolger van pastor Paul Vlaar. Zijn weg naar het priesterschap verliep niet altijd makkelijk, maar Bert bleef optimistisch en volhardend. Tot onze grote vreugde lazen we deze week in de Nieuwsbrief van de regio Waterkant, waar Obdam onder valt, het volgende bericht:
Eed van trouw
Lang was het onzeker of ik dit jaar nog diaken gewijd kon worden. Enkele weken geleden kwam er vanuit Rome en meteen ook vanuit Haarlem groen licht. Maar doordat ik zolang in het ongewisse was gelaten, kon ik er nauwelijks blij mee zijn. Een deel van de voorbereidingstijd, en dus ook van de voorpret, was mij ontnomen. Maar voorafgaand aan de diakenwijding is er nog een laatste stap: het uitspreken van de geloofsbelijdenis en het afleggen van de eed van trouw. Afgelopen maandag moest dat gebeuren, in de kapel van het seminarie in Heiloo. Nog weinig enthousiast ging ik erheen. Maar toen ontmoette ik de andere drie mannen die diaken gewijd zouden worden. Zij wisten al langer dat ze daarvoor in aanmerking kwamen. Zij hadden zich er met grote zorgvuldigheid en veel enthousiasme op voorbereid. En zij hadden erop gerekend mij in hun groep op te nemen. Die middag gingen we de hele ceremonie met ons vieren oefenen en met een student van het seminarie erbij om de ceremonie te leiden. En meteen was ik één van hen. Zij hadden voor mij al de juiste kleding klaargelegd en hielpen me met alles waar ik onzeker over was. En eindelijk kon ook ik enthousiast worden over deze volgende stap. Het ijs was gebroken. Met ons vieren legden we de eed van trouw af en spraken we de geloofsbelijdenis uit, in een prachtige mis waarin bisschop Punt voorging, samen met bisschop Hendriks en vele andere priesters. Pastor Nico mocht het Evangelie lezen: als je een feestmaal geeft, nodig dan gebrekkigen en kreupelen uit, armen en blinden…
In zijn preek ging de bisschop daar niet op in, maar na de mis stond er wel een heerlijk feestmaal klaar. Ik was weer thuis.

Groeten van Bert Glorie

De diakenwijding van Bert Glorie en zijn drie collega’s zal plaatsvinden op zaterdag 16 november in de kapel van Onze Lieve vrouw ter Nood. De aanvang van de plechtigheid is om 12.00 uur.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 21 november – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 22 november– 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 24 november – 10.00 uur – Christus Koning en Caecilia feest
  Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor
  Voorganger: H. Helsloot

  Gebedsintenties:
  Pieter Jonker en Aafje Jonker-Wever, In liefdevolle herinnering: Jan Zoon, In dierbare herinnering: Kees en Tiny Sprenkeling-Valkering en overleden familie, Levende en overleden familie Kuijpers, Jac Verberne, Gré Bakker-Denneman, Annie van Westerop, Overleden ouders Ligthart-Berger, Johannes Hendrikus Hageman, Thom Westerhuis en overleden ouders, In dierbare herinnering: Martinus Velseboer en Anna Velseboer-Willems, Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Anton van der Heijden, Overleden ouders Sengers-van Schie, Jacqueline Brattinga-van Etten

 

Agenda

 • Dinsdag 19 november
  14.00 uur: Overleg Pastores-Bestuur
  20.00 uur: Overlegraad
 • Woensdag 20 november
  20.00 uur: Beraad Liturgie

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl