Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 51

Nieuws uit de Kerkstraat

Het ritje naar de Jacobuskerk in Akersloot is adembenemend mooi op deze eerste zondag van de Advent. De weilanden langs de Kanaalweg zijn licht berijpt en de knotwilgen staan wit-in-het-gelid langs de slootjes. Het zacht oranje licht van de opkomende zon beschijnt de velden. Een kleine kudde schapen staat roerloos, in wintervacht. Zelfs het kanaal ademt rust, het water verscholen onder opstijgende nevel.
Rond de kerk is het druk en auto’s moeten steeds verder het grote parkeerterrein van de jachthaven oprijden. Fietsers, goed ingepakt tegen de kou, stallen hun rijwiel dichter bij en begroeten elkaar. Als de klokken gestopt zijn met luiden, is de zang van het koor buiten al te horen. Aquarius zingt vooraf enkele liederen. Eenmaal binnen moeten we zoeken naar een plekje, de vier middelste beuken zitten bijna vol. Het is gaaf om overal bekenden te zien, uit alle locaties van de regio. Omdat er geen pilaren zijn en de vloer iets aflopend is richting het priesterkoor, net zoals vroeger in de Moeder Godskerk, is er goed zicht op alle aanwezigen.
We vieren vandaag de aanvang van het nieuwe kerkelijk jaar, zoals op de voorkant van het boekje staat aangegeven. Maar er is nog een bijzondere reden waarom we met zo velen naar de viering zijn gekomen en dat is het jubileum van pastor Henk Hudepohl. In zijn openingswoord refereert pastor Herman Helsloot hieraan:
“Een bijzonder welkom vandaag voor jou Henk, je vrouw Erna, je schoonouders en andere familieleden en vrienden. In jouw eigen woorden, Henk: ‘de gewone zondagsliturgie gaat altijd voor een persoonlijk feest’.  Daarom u allen welkom op de eerste zondag van de advent, kerkelijk Nieuwjaar, die wij als regio samen willen vieren. Wij worden vandaag opgeroepen om waakzaam te zijn en samen op te trekken naar de berg van de heer en daar te wandelen in zijn Licht. Want zijn Licht zal verschijnen, nu al in de Adventskrans, straks in de gedaante van een weerloos Kind.
Nu terug naar jou, Henk, want precies vandaag ben jij 25 jaar pastoraal werker. In al die jaren heb jij de hitte van de dag gedragen in de geschiedenis van de kerk – heel concreet. Want al ben je niet gewijd, je bent wel tóegewijd. Dit heb je gedaan in Akersloot, De Egmonden en in de hele regio en als collega wil ik daarvan vandaag getuigenis afleggen. Met je welluidende stem was je steeds aanwezig; jarenlang betrokken bij de gezamenlijke voorbereiding van het vormsel en straks ook bij Eerste Communie. Je wás er, bij de vele uitvaarten die je hebt gedaan – óók in Heiloo wanneer ik ziek was -, in de vele preken die je hebt gehouden en die door velen gewaardeerd worden. Zo heb je je als ‘leek’ steeds een ware en geïnspireerde voorganger getoond. Straks aan het eind van de viering komen we hier graag op terug. Laten we nu Eucharistie vieren en de Heer bedanken voor al het goede dat hij aan jou geschonken heeft, en door jouw dienstbare inzet, ook aan ons.”
Na een inspirerende viering, waarin pastor Hudepohl de preek verzorgt, staat hij toch nog even in het middelpunt. Gezeten op een grote stoel, wordt hij toegesproken door leden van de locatieraad en het parochiebestuur. Tenslotte zingt zijn familie onder leiding van zijn vrouw een swingend feestlied, gevolgd door een luid applaus. Na het slotlied ‘Oh happy day’ gaan grote schalen met gebak rond en is er voor eenieder koffie of thee. En ergens in de kerk staat pastor Hudepohl stralend handen te schudden van allen die hem willen feliciteren.

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 19 december
  10.00 uur:
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
  16.30 uur:
  Kerstviering Willibrordschool
 • Vrijdag 20 december
  09.30 uur:
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
  10.30 uur:
  Kerstviering Radboudschool
 • Zondag 22 december – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met Dameskoor
  Voorganger: J. Olling

  Gebedsintenties:
  Alie en Piet Konijn, Max Nuijens, Bartholomeus en Anna Nuijens, Gré Bakker-Denneman, In dierbare herinnering: Sjaak Overbeek, Johannes Hendrikus Hageman, Thom Westerhuis en overleden ouders, Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Overleden ouders Blokdijk-Karel, Kees en Jo van Westerop-Zentveld

Agenda

 • Dinsdag 17 december
  20.00 uur: Bijbelgroep Richteren. Begeleiding: Pastor H. Helsloot. Plaats: Willibrordushuis
 • Donderdag 19 december
  13.30 uur: Pastores team Heiloo

Extra Nieuws

Kerststallen expositie Jacobuskerk Akersloot

De expositie van kerststallen krijgt een vervolg. We mochten vorig jaar heel wat mensen begroeten en vele enthousiaste reacties. Maar liefst 148 kerststallen waren er opgesteld.  Stuk voor stuk bijzondere exemplaren.
We krijgen weer de beschikking over de prachtige collectie kerststallen van Gerda de Jong en enkele parochianen.  De kerststallen die ingebracht worden krijgen een mooie plek achter in onze  RK kerk. Gerda had niet haar volledige verzameling tentoongesteld. Dit jaar komen er weer anderen. Tevens zijn de iconen van Thea Groen te bewonderen. O.a. kunnen we de kerststal uit 1903 bewonderen die vroeger in de Jacobus school stond. Ook komt er een kerstdorp.
Een traditie is, dat de Jacobus kerk van Akersloot met de Kerst wordt versierd. Een van de parochianen stelt bloemen beschikbaar. Daar worden prachtige boeketten van gemaakt, mooie kerst arrangementen of een subtiel stilleven.
De expositie is zeker een bezoekje waard, toegang is gratis. U bent van harte welkom in de Jacobus kerk, ingang Julianaweg Akersloot.
Open van 19 tot 29 dec. Van 13.30 tot 16 uur. Zondag 22 en 29 dec, 1ste en 2de Kerstdag open van 11 tot 16 uur! Maandag 23 dec van 10 tot 16 uur. Toegang is gratis!

PS, heeft U thuis ook een bijzondere kerststal / kerstgroep, toepasselijke borduurwerkjes, engeltjes of van die kleine huisjes om een kerstdorp van te maken horen we U graag.
Gerard Kaptein 0657140471

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl