Nieuwsbrief Willibrorduskerk, week 7

Nieuws uit de Kerkstraat

Het is zoals altijd een warm welkom in de pastorie van de Corneliuskerk in Limmen voor de leden van de werkgroep MOV-HALE. Zo’n drie maal per jaar komen we hier, vanuit Akersloot, Heiloo en Limmen, onder leiding van pastor Olling  bij elkaar om diaconale zaken te bespreken, met name de ‘diaconie-ver-weg’. Koffie en koek staan klaar en na een korte meditatie en het Onze Vader, starten we met een terugblik op de afgelopen maanden.
Annelies vertelt enthousiast over de ‘Walk of peace’ die in de Vredesweek voor het eerst is gehouden in Akersloot. In twee groepen liepen zo’n 60 mensen naar verschillende activiteiten in het dorp. Bij de bibliotheek lazen kinderen een zelfgemaakt gedicht over vrede voor. Bij de brandweer kon je proberen een vredesvlam te blussen, maar hij bleek onblusbaar. Op nog tal van plekken werd stilgestaan. Bij de kerk sloeg men tenslotte een vredespaal in de grond en kreeg ieder een kop warme soep. Een prachtig initiatief dat wellicht ook op andere locaties navolging kan krijgen.
Na alle diaconale initiatieven van de laatste maanden van het afgelopen jaar is het nu tijd om vooruit te kijken naar het voorjaar. De Vastenactie gaat binnenkort van start. Het thema is ‘Werken aan je toekomst’. De campagne staat in het teken van (beroeps)onderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten. De school in Zoodo, in Burkina Faso, waar we ook vorig jaar weer geld voor bijeenbrachten, is daar een schitterend voorbeeld van. De meisjes op de naaiopleiding hebben hard gewerkt aan het produceren van wasbaar maandverband en er zijn ook al kleine bedrijfjes ontstaan, die de productie voortzetten.
Als MOV-groep hebben we de taak om de Vastenactie onder de aandacht te brengen en we opperen wat ideeën. De Vastenkist, die in Heiloo altijd in de Kerkstraat staat, zal in ieder geval voorzien moeten worden van een stevig hangslot. In de Advent is hij al twee keer omgekeerd in een poging er geld uit te krijgen. We denken na over de mogelijkheid om iets bijzonders te doen bij de gezamenlijke regioviering op de eerste zondag van de Vasten. Die viering is op 1 maart in de Willibrorduskerk. Het lijkt een goed idee om de Wereldwinkel uit te nodigen. Deze organisatie ijvert al sinds jaar en dag voor eerlijke handel door plaatselijke, kleinschalige ondernemingen in ontwikkelingslanden te ondersteunen.
Dan komt pastor Olling met een idee: “Laten we op 1 maart aan elke kerkganger een waardebon van 2 euro geven, die ze direct na de viering kunnen inleveren bij de stand van de Wereldwinkel. Zo wordt het extra aantrekkelijk om iets te kopen.” Iedereen is enthousiast over dit plan. Voor de financiering van de naar schatting 200 benodigde bonnen, zullen we een beroep doen op andere diaconale fondsen in de locaties. Met een pakketje huiswerk keert ieder huiswaarts na een welbestede avond.
Een week later ga ik weer op weg naar Limmen, ditmaal om pastor Olling te feliciteren met zijn 65e verjaardag. Eerst loop ik even langs in de Wereldwinkel om een kadootje te kopen. De dames in de winkel zijn al op de hoogte van de plannen voor 1 maart en ze zijn enthousiast. De Wereldwinkel Heiloo gaat tegenwoordig regelmatig naar de kerken in Egmond en Limmen, maar nooit (meer) naar de Willibrorduskerk omdat die zo dichtbij is. De regioviering wordt een uitstekende gelegenheid om het eens uit te proberen en wie weet is het voor herhaling vatbaar!

Marieke Hoetjes

Vieringen

 • Donderdag 13 februari – 10.00 uur
  Eucharistieviering in Zorgcentrum Overkerck
 • Vrijdag 14 februari – 09.30 uur
  Eucharistieviering in de Moeder Godskapel
 • Zondag 16 februari – 10.00 uur
  Woord- en Communieviering met De Brug
  Voorganger: W. van Schie

  Gebedsintenties:
  Ter nagedachtenis aan de lieve bijzondere Ali Witte, Peter de Boer, Maria Adelaar-Schoemaker, Gré Bakker-Denneman, Jan Bakker, Johannes Hendrikus Hageman, Uit dankbaarheid, Ila Claessens-Allard, In liefdevolle herinnering: Henk Beke en Lolkje Beke-Bruinsma, Jan Bakker

Agenda

 • Dinsdag 11 februari
  14.00 uur: Vergadering Parochiebestuur
  20.00 uur: Richteren. Begeleiding: Pastor H. Helsloot. Plaats: Willibrordushuis
 • Woensdag 12 februari
  20.00 uur: Reisverslag Ravenna, pastor Bill van Schie, Ontmoetingsruimte
 • Donderdag 13 februari
  13.30: Pastores team Egmond

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl