Aanscherping coronaregels

Vanmorgen, zaterdag 10 oktober,  heeft het bisdom alle parochies bericht gestuurd over de aanscherping van de Corona-regels:

Het bestaande protocol ‘Ker­ke­lijk leven op anderhalve meter’ geda­teerd op 10 juli 2020 blijft voor alle vie­rin­gen onverkort gel­den met de volgende aan­vul­lingen:

  • Voorlopig niet meer dan der­tig gelo­vi­gen bij een vie­ring, exclusief be­die­naren
  • Er geldt een dringend advies dat aanwe­zigen een mondkapje dragen (volgens de richt­lij­nen van de over­heid) dat bij voor­keur alleen tij­dens het ont­van­gen van de H. Communie wordt afgedaan.

Wat al gold en uit­druk­ke­lijk blijft gel­den:

  • Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zan­gers. Dit geldt ook voor de zang door kin­de­ren
  • Samenzang is niet toe­ge­staan

U vindt het hele bericht via https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4365&t=Aanpassing+corona-maatregelen

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl