Actie Kerkbalans

Beste parochianen,

Het coronavirus is nog niet verdwenen, maar toch lijken we langzaam aan uit het dal omhoog te klimmen. We proberen de draad weer op te pakken, ook al gaat dat soms met horten en stoten. Dat geldt voor ons land maar ook voor de verenigingen in onze dorpen en ook voor de  Willibrorduskerk, de Jacobuskerk en de H.M.M. Alacoque. De parochies in Heiloo, Akersloot en de Egmonden zijn in 2015 een fusie aangegaan onder de naam Bron van Levend Water. Waar we tot september 2019 nog beschikten over vijf kerken zijn er vanaf die datum nog drie kerken waar we de vieringen kunnen houden.

Gelukkig zijn er honderden vrijwilligers, die zich voor de kerken en parochie inzetten; als koorlid, koster, begeleider 1ste Communie/Vormselgroepen, lid van de bezoekersgroep of de tuingroep, gastvrouw, bloemendames/heer, huishoudelijke dienst, gebouwbeheer, locatieraad lid, bestuurslid van Parochiebestuur, acoliet of anderszins. Hopelijk zijn er ook veel mensen uit Egmond Binnen en Egmond aan Zee die op wat voor wijze dan ook, een nieuwe invulling willen geven aan vrijwilligerswerk.

Tevens worden de kerken, door de week, vele malen bezocht door mensen die een kaarsje komen op steken, of men schuift aan rond koffietijd, weer een ander komt voor een expositie en gelukkig weten veel mensen de weg te vinden naar de cursussen van de Waterput.

Meerdere malen per jaar kunt u een expositie bezoeken van KINK (kunst in de kerk) en rond de Kerst kunt u, normaliter, in onze kerken een diversiteit aan kerststallen bekijken.

Jaarlijks organiseren wij acties, afgelopen jaar hebben we een kledinginzameling gehouden voor de kledingbank in Egmond aan den Hoef, maar ook voor de voedselbank in Alkmaar zetten we elk jaar ons beste beentje voor. En laten we vooral de populaire schoenendoos actie niet vergeten. Als je dan weer zo’n blij snoetje ziet dan weet je waar je het voor doet.

Om al deze activiteiten te kunnen blijven ontplooien en daarnaast ook nog de gewone weekend vieringen en enkele bijzondere evenementen te kunnen organiseren, is er uiteraard geld nodig. Onderhoudskosten en vaste lasten blijven stijgen. Om dat te kunnen blijven opbrengen, is uw bijdrage meer dan welkom.

Laten we als parochianen elkaar vasthouden. Laten we er samen voor zorgen dat onze kerken een trefpunt blijven bij vreugde en verdriet. Laten we met elkaar zoeken naar een weg die uit het dal omhoog komt.

 

Mede namens de locatieraden van Heiloo, Akersloot en de Egmonden, bestuur van de Bron van Levend Water en de pastores bevelen wij de actie Kerkbalans 2022 van harte bij u aan.

Bij voorbaat: Hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

Kijk voor meer informatie over de kerken op: op de tab ‘kerkentocht‘.

Financiële administratie Bron van Levend Water

financieel@rk-bronvanlevendwater.nl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl