Caritas zoekt vrijwilligers

Het kan je zomaar overkomen dat je door omstandigheden in ‘een vrije val’ terecht komt. Het leven laat zich niet plannen en kan dan problemen opleveren waar je zelf niet zomaar meer uitkomt. Opeens is er geen ruimte meer om bijv. een kapotte fiets of koelkast te kunnen vervangen.

De Caritas is een kleine, hechte, autonome organisatie die ernaar streeft mensen weer op weg te helpen in het leven. Dat kan door via praktische of financiële hulp een ‘zetje in de rug te geven’ waardoor men weer input kan geven aan de zelfredzaamheid.

Er zijn talloze voorbeelden te noemen van praktische hulpvragen. Wij kunnen snel anticiperen op een hulpvraag omdat wij geen bureaucratische organisatie zijn. Middels ons netwerk kunnen wij ook de weg wijzen naar bijv. maatschappelijke hulp of een andere hulporganisatie. Daarnaast organiseren wij regelmatig acties voor bijv. minima of voedsel bank.

Caritas betekent ‘naastenliefde’. Door een drempelloze toegang te verschaffen aan iedereen die hulp kan gebruiken, ongeacht geloof/kleur/ras/afkomst, proberen wij deze naam waar te maken.

Daarnaast kan de Caritas ook een (voorzichtige) opstap zijn om via vrijwilligerswerk weer terug te kunnen keren in de samenleving. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, je doet nieuwe contacten op en ervaring is geen pré. Alles blijft binnenskamers in een kleine en vertrouwelijke werkkring.

Wij zijn naarstig op zoek naar vrijwilligers die ons (te) kleine team willen komen versterken. Spreekt dit werk u aan en heeft u nog een paar uurtjes per maand beschikbaar dan kunt u contact opnemen via email: jottum.bv@quicknet.nl of 0612577129. Ook via het VIP kunt u nadere informatie inwinnen: leest u bijv. het Caritas-interview op vipheiloo.nl!

Het geeft iedere keer weer veel voldoening als een medemens in nood, door ons zetje in de rug, zijn/haar weg in het leven weer teruggevonden heeft. Ik spreek uit ervaring! De samenleving kan niet zonder Caritas, heeft het juist meer en meer nodig.

Ons motto: ‘er zijn voor elkaar’

Dank voor uw moeite!

Theo van Diepen,

Secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl