Diakenwijding pastor Bert Glorie

Op zaterdag 16 november 2019 is Bert Glorie, pastor te Obdam,  tot diaken gewijd.
Dit gebeurde tijdens de plechtige eucharistieviering van 12.00 uur in de bedevaartkapel ‘Onze Lieve Vrouw ter Nood’ in Heiloo, samen met nog drie andere wijdelingen.

Eerst was de uitverkiezing van de kandidaten. Zij werden persoonlijk naar voren gevraagd. Daarna beantwoordde rector de Wit, aan bisschop Punt hun voordracht met een positief antwoord.
Na het Veni Creator spraken de vier wijdelingen, ‘de beloften van de uitverkorenen’ uit. Gevolgd door het afleggen van ‘de belofte van gehoorzaamheid’. Dit laatste gebeurde geknield voor de bisschop, terwijl zij hun gevouwen handen in die van de bisschop legden.
Hierna gingen de wijdelingen plat op de grond liggen, als teken van totale overgave. De gelovigen in de kerk zongen de ‘Litanie van alle Heiligen’. De heiligen worden aangeroepen voor het versterken van het gebed voor de wijdelingen in de hoop dat deze diakens hun taak in de toekomst goed kunnen en blijven uitoefenen.
Daarna volgde de handoplegging, waarbij de bisschop in stilte de handen op de knielende wijdeling legde. Na het uitspreken van het wijdingsgebed, stonden de nieuw gewijde diakens op en gingen naar de plaats waar zij werden bekleed met de liturgische diaconale gewaden.
Tot slot was de overhandiging van het evangelieboek, waarbij de nieuw gewijde diaken voor de bisschop knielde, deze hem het evangelieboek overreikte met de boodschap het evangelie goed te verkondigen en te handelen in het juiste geloof.
Hierna werden de pas gewijde diakens verwelkomd door de bisschop en de aanwezige diakens en priesters met een vredeskus.

Na deze plechtigheid werd de viering van de eucharistie vervolgd.
Diaken Paul Bindels, van onze parochie Bron van Levend Water, was in deze viering ‘diaken van dienst’ en ging mee voor.

Aan het einde van de viering mocht eenieder pastor Bert en zijn familie feliciteren.
Heel veel uit Obdam, Egmond en Heiloo waren naar het Putje gekomen om deze bijzondere gebeurtenis mee te maken.

We feliciteren pastor Bert van harte met deze mijlpaal!

(tekst deels overgenomen van de website van de St. Victor parochie te Obdam)

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl