Eerste Communie 2019

Met het nieuwe kalenderjaar gaan we ook een tijd tegemoet waarin we extra aandacht hebben voor de jonge kinderen in ons midden. We zijn begonnen met de voorbereiding op de Eerste Communie. En daarvoor nodigen wij de kinderen uit die dit jaar in groep 4 van het basisonderwijs zitten.

Dit jaar hebben we een jaarthema dat luidt: Leven in verbondenheid. Verbondenheid, dat gaat niet vanzelf. Verbonden zijn met elkaar, een band hebben met elkaar, daaraan moet je werken. Waar aan de band niet gewerkt wordt, daar verdwijnt die band op een gegeven moment. Het woord communie betekent ‘gemeenschap’. Juist in de communie willen wij de gemeenschap uitdrukken, de verbondenheid. Verbondenheid met elkaar als mensen, maar ook zeker verbondenheid met God zelf.

De Eerste Communie vindt plaats op zondag 12 mei in de H.M.M. Alacoque kerk. De precieze data van de voorbereidingen hebben we nog niet. In maart ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Wanneer u uw kind wilt laten deelnemen aan de Eerste Communie, dan kunt u zich nu reeds aanmelden. De ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die gedoopt zijn, hebben inmiddels een brief ontvangen voor de Eerste Communie. Mocht u voor uw kind geen brief hebben ontvangen, en wilt u zoon of dochter meedoen aan de Eerste Communie, neemt u dan contact op met het secretariaat: secretariaat@rkegmond.nl

Namens de werkgroep Eerste Communie, pastor Henk Hudepohl

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl