Extra Actie Kerkbalans

Weer opbouwen in tijd van versoepeling

Houd elkaar vast!

Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met elkaar. In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we in de kerk op talloze creatieve manieren naar elkaar om blijven zien. Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels komen er meer versoepelingen in de coronamaatregelen. Dat geeft hoop: straks mogen we weer! Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar op zondag weer te ontmoeten en sámen te zingen, te luisteren naar mooie Woorden, de sacramenten te vieren. Tegelijk hebben we in de afgelopen tijd ontdekt dat er meer manieren zijn om kerk-zijn samen te beleven. Dat houden we vast.

De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Opnieuw een roerige periode. Laten we hierin bovenal elkaar vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien. Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken en parochies zonder aarzelen voor hun rekening nemen.

We hopen van harte dat u wilt geven voor uw parochie.
Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
Helpt u mee?

Maak uw bijdrage over naar het centrale rekeningnummer van de RK Bron van Levend Water: NL55 RABO 0120 5009 65
tnv RK Bron van Levend Water onder vermelding van Extra Actie Kerkbalans.
U kunt uw bijdrage natuurlijk altijd nog overmaken naar het u bekende rekeningnummers van een van de locaties.

Alvast veel dank!

Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw kerk!

Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl