Gezamenlijke viering zondag 7 juli Willibrorduskerk

Het begint langzamerhand een goede gewoonte te worden: vier maal in het jaar hebben wij als twee parochies (Bron van levend water en Cornelius) een gezamenlijke viering. Dit keer is het de beurt aan de locatie Willibrordus in Heiloo. Het is de laatste keer dit seizoen dat wij een regio-viering hebben: daarna gaan wij een tijdje met vakantie. Maar voor twee locaties is het de laatste keer dat zij, zoals de andere locaties, hun kerk gesloten houden: de H. Adelbertus-kerk in Egmond-Binnen en de Onze Lieve Vrouwe-kerk in Egmond aan Zee. Aan het begin van het nieuwe seizoen zullen deze twee kerkgebouwen, zoals dat officieel heet, “aan de eredienst worden onttrokken”. Wij houden nog een afscheidsviering in die twee kerken: daarover leest uitgebreid in het volgende nummer van dit parochieblad.

De vieringen hebben langzamerhand een eigen karakter gekregen. Vooreerst door het meer dan gemiddelde bezoek. Maar vooral ook doordat in deze vieringen de nadruk sterk ligt op de samenzang; of er een koor is of niet, iedereen wordt uitgenodigd om niet alleen mee te bídden, maar vooral ook om mee te zíngen. Wij hopen dat deze vieringen inspirerend werken voor alle deelnemers en dat wij steeds meer gaan beseffen dat wij elkaar meer dan nodig hebben.

De viering begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur en het Dames- en Herenkoor zal samen met alle aanwezigen zingen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Kerkstraat en de ontmoetingsruimte, onder het genot van een kopje koffie of thee (met een koekje).

Wij hopen als afsluiting van dit seizoen velen van u te mogen begroeten.

 

pastor Herman Helsloot

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl