Kerstmis 2020 Huisliturgie

Kerstmis 2020 Huisliturgie

Via het bisdom ont­vingen we een ‘Huisli­tur­gie’ waar­mee thuis, alleen of met het gezin, Kerst­mis gevierd kan wor­den. Het is een mooie hand­rei­king met gebed, bijbel­tekst, over­we­ging en zang.

Kerst­mis is dit jaar allesbehalve gewoon. Het is voor velen onder ons niet moge­lijk om Kerst in de kerk te vieren. Met deze huisli­tur­gie kunnen we vorm­ge­ven aan ons gelovig kerst­ge­voel.

De gebe­den en lie­de­ren kunnen tot steun zijn om onze moei­lijk­he­den te over­win­nen en met goede moed aan een vrede­vol Nieuw­jaar te beginnen.

Kerstmis2020_Huisliturgie

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl