Klimaatalarm zondag 14 maart

Klimaatalarm zondag 14 maart

Op zondagmiddag 14 maart om 15.00 uur luiden onze kerkklokken voor het klimaat. Vlak voor de verkiezingen luiden we samen met veel andere kerken onze kerkklokken. We slaan alarm over de situatie waarin zo’n groot deel van de schepping zich verkeert: Land lijdt onder droogte en natuurrampen, mensen hebben wereldwijd moeite om hun hoofd (letterlijk) boven water te houden door gevolgen van klimaatverandering en ook dieren hebben moeite om te overleven in het veranderende klimaat. We sporen politieke partijen aan tot verantwoord beleid m.b.t. de aarde en het klimaat. Bovendien sporen we iedereen aan tot bewuste, duurzame keuzes in onze leefwijze.

In de verschillende geloven en religies en ook in de Katholieke Sociale Leer wordt het beschermen van de aarde als een religieuze waarde ervaren. In de encycliek Laudato Si’  roept paus Franciscus ‘alle mensen van goede wil’ op om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: economie, politiek, maatschappij, ja ook de kerk, moeten gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen.

Ons klokkengeluid op 14 maart is onderdeel van het ‘klimaatalarm’, waar veel kerken en andere organisaties aan meedoen. Met het klimaatalarm laten we aan politici weten: We moeten nu samen het roer omgooien en gaan voor eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid met impact.

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl