Mededeling van het bestuur

Mededeling van het bestuur

Op 15 mei heeft pastor Paul Bindels  zijn functie als pastoor neergelegd.

Hij heeft bij de bisschop het verzoek gedaan om na het ontvangen van zijn priesterwijding met  meer rust in te kunnen groeien in het priesterschap en in de pastorale zaken die daarbij horen.

Bisschop Hendriks heeft hem eervol ontslag gegeven en hem tegelijkertijd benoemd tot parochievicaris (kapelaan) van de parochie Bron van Levend Water.

Tevens heeft de bisschop deken Franklin Brigitha benoemd tot administrator (juridisch pastoor) van de parochies Bron van Levend Water en de Corneliusparochie.

In de praktijk zal dit betekenen dat  parochievicaris Paul Bindels zich zal bezig houden met pastorale taken  en dat  deken Franklin Brigitha voorzitter is van beide parochiebesturen.

Het bestuur van de parochie Bron van Levend Water wenst beide priesters veel voldoening en succes in hun nieuwe functies.

Kees van Went, secretaris

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl