Pastores team

Aan alle parochianen van de parochie Bron van Levend Water,

 

In de viering van zondag 16 januari jl. heeft pastor Paul Bindels het volgende medegedeeld aan de kerkgangers:
“De laatste tweeëneenhalf jaar zijn voor mij erg zwaar geweest. Het was een moeilijke tijd, mede door corona, maar ook omdat het vak van pastoor erg moeilijk en zwaar is. Dit heeft mij uitgeput en daarom heb ik in overleg met de bisschop en de deken besloten om mijn taken hier neer te leggen en zo lang er geen nieuwe pastor is, de zondagsvieringen nog wel te blijven doen. Het spijt mij erg. Ik heb met de bisschop afgesproken dat ik een half jaar retraite neem. Ik ben heel erg dankbaar voor de mooie momenten die we samen gehad hebben. Het is best emotioneel, maar mijn gezondheid leed er teveel onder en daarom hebben we dit besluit genomen.”

 

Aansluitend deelde Martien den Blanken, de voorzitter van het parochiebestuur, mee dat pastor Helsloot wegens gezondheidsklachten voorlopig ook niet voor kan gaan en dat het bestuur samen met deken en bisschop naar oplossingen zoekt.

 

De vrijwilligers en wij doen ons uiterste best om alles in de parochie draaiende te houden, maar soms zal dat wel eens minder goed gaan. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur,

 

Marieke Hoetjes – Eijkel en Astrid Wittebrood – Schouten

parochie coördinatoren

© 2018 Bron van Leven Water. Alle rechten voorbehouden. | Privacybeleid

ontwerp: designw.nl - technische realisatie: webheld.nl